Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

ZAPROSZENIE

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża św. Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży?

Konferencja odbędzie się w sobotę 10 listopada 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Wstęp na konferencję jest bezpłatny i bez zapisów. Obrady rozpoczniemy Eucharystią dziękczynną za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r.

Czcigodni Duszpasterze Młodzieży i Katecheci!

Przeżywane 100-lecie Niepodległości Polski uświadamia powszechną potrzebę  odpowiedzialności za jej kultywowanie w każdym pokoleniu. Dla wielu młodych wolność sprowadza się jedynie do wyboru określonych dóbr materialnych. Istnieje zatem pilna potrzeba ukazywania stylu życia, opartego na wysokich ideałach.

W pierwszych dniach listopada w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Nie zapominajmy o tym, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy i ofiary Mszy Świętej.

Duszpasterstwo Ludzi Morza w Gdańsku zaprasza na Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i tych, którzy nie wrócili z morza, które odbędą się w czwartek, 2 listopada br. o godz. 19.00.  Rozpoczęcie wspólnej modlitwy przy kaplicy „O szczęśliwy powrót” na plaży w Sopocie, obok przystani rybackiej.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Rafał Nowicki
Kapelan Duszpasterstwa Ludzi Morza

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry