LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2018 r. (Nr 531 – 532)

LISTOPAD

Intencja powszechna:  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna:  Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA    

LISTOPAD

01.11.2018 r. g.0630  –  †  Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

01.11.2018 r. g.0800  –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2018 r. g.0700  –  † Weronika Bazylewicz z 30 Róży – 1 r. śmierci – int od ŻR

04.11.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

05.11.2018 r. g.0800  –  †  Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

06.11.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

07.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.11.2018 r. g.0800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

11.11.2018 r. g.0630  –  † Genowefa Ligmanowska z 29 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

12.11.2018 r. g.1800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

16.11.2018 r. g.0700  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

17.11.2018 r. g.0700  –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

19.11.2018 r. g.0800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

20.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

20.11.2018 r. g.1800  –  † Genowefa Ligmanowska z 29 Róży – int. od członkiń 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

21.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

22.11.2018 r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

26.11.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny

26.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych członków z I Róży M p.w. Św. Piotra

27.11.2018 r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

29.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

30.11.2018 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin

 

GRUDZIEŃ

02.12.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.12.2018 r. g.0800  –  † Marianna Pogorzelska z 14 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

04.12.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

05.12.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.12.2018 r. g.0800  –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, a zmarłym wieczną radość nieba

14.12.2018 r. g.0630  –  † Dorota Myślińska z 21 Róży w 2 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

16.12.2018 r. g.0930  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 9 r. śmierci – int. od ŻR

17.12.2018 r. g.1700  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 9 r. śmierci – int. od członkiń 6 Róży N. p.w. Św. Jacka Odrowąża

23.12.2018 r. g.0800  –  †† Marianna Pogorzelska w 1 r. śmierci oraz Waleria Nelkowska w 4 r. śmierci członkinie 14 Róży – int. od członkiń 14 Róży p.w. Św. Cecylii  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.11.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    30.12.2018 r. g. 1330 – Róża 24 N

  1. 1430  – Róża 21 N                                    g. 1430 – Róża 26 N   
  2. 1530 – Róża 23 N                                    g. 1530 – Róża 28 N    
  3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

07.11.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  21 RÓŻA NIEWIAST  P.W. SERCA JEZUSOWEGO

05.12.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  23  RÓŻA  NIEWIAST  P.W. ŚW.  ELŻBIETY

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2018 r. (Nr 529 – 530)

WRZESIEŃ

Intencja powszechna:  Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna:  Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

02.09.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.09.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

05.09.2018 r. g.0700  –  † Józef Miksa z I Róży M. w 1 r. śmierci – int od ŻR

05.09.2018 r. g.1800  –   Za zmarłych z Żywego Różańca

08.09.2018 r. g.1800  –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

17.09.2018 r. g.0700  –  † Eugeniusz Leszczyński  z III Róży M.  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

23.09.2018 r. g.0930  –  Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św.  Katarzyny Męczennicy

24.09.2018 r. g.0700  –  † Lidia Kubiak  z 6 Róży N.  m –c po śmierci – int. od ŻR

30.09.2018 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

02.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p. w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – m-c po śmierci – int od ŻR

07.10.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

08.10.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p. w. Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

09.10.2018 r. g.0700  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – m-c po śmierci – int od ŻR

11.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

15.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

16.10.2018 r. g.0800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

16.10.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p. w. Św. Jadwigi Śląskiej, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patronki

17.10.2018 r. g.0800  –  † Marianna Podlecka z 8 Róży w 1 r. śmierci – int od ŻR

18.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p. w. Św. Zyty

20.10.2018 r. g.0800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

23.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

25.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

26.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5  

28.10.2018 r. g.1100  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży  p.w.  Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

29.10.2018 r. g.0800  –  † Genowefa Zięba z 6 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

31.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.09.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.10.2018 r. g. 1330 – Róża 16 N

  1. 1430  – Róża 14 N                                    g. 1430 – Róża 18 N   
  2. 1530 – Róża 15 N                                    g. 1530 – Róża 19 N    
  3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

05.09.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  18  RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. BERNADETY

03.10.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  19  RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. BARBARY

 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2018 r. (Nr 527 – 528)

LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

SIERPIEŃ

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2018 r. g. 0630 –  † Aniela Karpeta z 29 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

01.07.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

04.07.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.07.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

11.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

16.07.2018 r. g. 1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

17.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

24.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

28.07.2018 r. g. 0700 –  † Wacław Siegner z V Róży M. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.07.2018 r. g. 0700 –  † Maria Szałajda z 4 Róży N. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

SIERPIEŃ

01.08.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.08.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

17.08.2018 r. g. 0800 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

21.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

23.08.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

24.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.07.2018 r. g.  1330 – Akcja Katolicka   26.08.2018 r. g.  1330 – Róża 10 N

g.  1430 – Róża 7 N                                     g.  1430 – Róża 12 N

g.  1530 – Róża 8 N                                     g.  1530 – Róża 13 N

g.  1630 – Cicha Adoracja                          g.  1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.07.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 15 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

01.08.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 16 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry