Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

BIEŻĄCE INFORMACJE Z KURII

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI WOJEWÓDZKIE
ŚWIĘTA POLSKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ
GARNIZONU POMORSKIEGO

24 lipca /wtorek/ 2018 roku, godz, 10.30

w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku

Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Służba policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim.
Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji Garnizonu Pomorskiego, w 99 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 24 lipca we wtorek, o godzinie 10:30 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku..
Uroczystościom przewodniczyć będzie- Ks. bp Zbigniew Zieliński- biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto - 24.07.2018 (wtorek), godz. 10:30,  w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.
Jeszcze raz zapraszam wszystkich - niech to spotkanie będzie okazją do wyrażania wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświecenie, oraz ich rodzinom, które dzielą niebezpieczeństwo, czekając z niepokojem na ich powroty z pracy.

Kapelan Pomorskiej Policji w Gdańsku
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski

Link do Rodzina-rodzinie - DRAMAT BRAKU NADZIEI RAPORT 2018

Link do informacji dotyczącej prób wprowadzenia
Modelu na rzecz równego traktowania w Gdańsku

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 22 czerwca 2018 r.

Społeczna inicjatywa „Odpowiedzialny Gdańsk”
oraz gdańskich ruchów prorodzinnych
związanej z próbami wprowadzenia w Gdańsku
tzw. "Modelu na rzecz równego traktowania"


Przedstawiciele katolickich wspólnot prorodzinnych przy wyjściu z kościoła będą rozdawać ulotki z informacjami nt. wprowadzanego w Gdańsku tzw. "Modelu na rzecz równego traktowania" - dokumentu negującego nie tylko naukę Kościoła, ale także prawo naturalne, tożsamość kobiety i mężczyzny oraz wprowadzającego permisywną (typu B wg standardów WHO) edukację seksualną do szkół, a także cenzurę pod pozorem walki z mową nienawiści. [Szczegóły są dostępne na www.odpowiedzialnygdansk.pl]. Głosowanie nad tym dokumentem odbędzie się w tym tygodniu na sesji rady miejskiej.
Autorzy inicjatywy społecznej „Odpowiedzialny Gdańsk” oraz wspólnoty prorodzinne zapraszają chętnych do wyrażenia naszego sprzeciwu w dniu sesji rady, w czwartek 28 czerwca o godz. 9.00 przy siedzibie Rady Miejskiej (Gdańsk, Wały Jagiellońskie 1).
/-/ bp Zbigniew Zieliński
Wikariusz Generalny
/-/ ks. Krzysztof Homoncik
Archidiecezjalny
Duszpasterz Rodzin

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 22 czerwca 2018 r.

Terminy bierzmowania dla dorosłych

Wydział Duszpasterski Kurii informuje, że najbliższe bierzmowanie dla do-rosłych, głównie dla narzeczonych, odbędzie się w środę, 19 września br. o godz. 17.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz we wtorek, 11 grudnia br. o godz. 17.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.
Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w kartę do bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego
w roku akademickim 2018/2019

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

własnoręcznie napisany życiorys;

świadectwo chrztu i bierzmowania;

świadectwo ukończenia szkoły średniej;

świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);

opinię Księdza Proboszcza;

opinię Katechety ze szkoły średniej;

kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)

3 fotografie;

ksero dowodu osobistego;

wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić niewypełniony - druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 11czerwca do 13 lipca 2018 r. oraz dodatkowo od 27sierpnia do 1 września 2018 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel.: 58 552 00 50.

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 06 maja 2018 r

DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
DO GDAŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO


Czcigodni Księża Proboszczowie,

Już niedługo będziemy obchodzić Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele. Z tej okazji wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego pragnie podjąć inicjatywy, które mają służyć budzeniu powołań oraz pomagać młodym w podjęciu odważnej i dojrzałej decyzji pójścia za powołaniem do służby Bogu i ludziom w kapłaństwie.
Ponieważ w IV Niedzielę Wielkanocną, tj. 22 kwietnia 2018 r., będziemy świętować w Archidiecezji Gdańskiej 10. rocznicę ingresu Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, do Archikatedry Oliwskiej, postanowiliśmy przenieść działania powołaniowe Gdańskiego Seminarium Duchownego na niedzielę poprzedzającą, tj. 15 kwietnia 2018 r. W tę niedzielę do wybranych parafii, po uprzednim uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem, przybędą klerycy lub moderatorzy Seminarium. Z uwagi, że tego samego dnia przypada Niedziela Biblijna pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” oraz Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, okolicznościowa homilia czy świadectwo będą nie tylko zachęcały do modlitwy w intencji Gdańskiego Seminarium oraz o nowe powołania do kapłaństwa, lecz także ukazywały wagę i znaczenie Pisma Świętego w życiu każdego chrześcijanina, szczególnie w życiu osób powołanych do kapłaństwa. Do tego zachęcamy również Duszpasterzy tych parafii, do których przedstawiciele Seminarium nie przybędą
W załączeniu przesyłamy:
a)    modlitwę za Gdańskie Seminarium Duchowne, którą prosimy odmówić po każdej Mszy św. w niedzielę 15 kwietnia 2018 r.
b)    modlitwę wiernych na niedzielę 15 kwietnia 2018 r.
c)    modlitwy do wykorzystania w tygodniu modlitw o powołania.

Z braterskim pozdrowieniem
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krzysztof Kinowski
Rektor
Gdańskiego Seminarium Duchownego


MODLITWA POWSZECHNA
Niedziela 15 kwietnia 2018 r.

Dzień modlitw o powołania do Gdańskiego Seminarium Duchownego
Przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, zanośmy do Boga nasze pokorne modlitwy.
1.    Módlmy się za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił Ewangelię, udzielał sakramentów i był znakiem obecności Dobrego Pasterza. Ciebie prosimy…
2.    Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka i wszystkich biskupów świata, aby prowadzili wierzących do świętości i zjednoczenia z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ciebie prosimy…
3.    Módlmy się o nowe i święte powołania do Gdańskiego Seminarium Duchownego, a także za kleryków naszego Seminarium, aby umacniali się na drodze do kapłaństwa. Ciebie prosimy…
4.    Módlmy się za moderatorów i profesorów Gdańskiego Seminarium, aby umocnieni darami Ducha Świętego byli skutecznymi sługami Chrystusa, Dobrego Pasterza. Ciebie prosimy…
5.    Módlmy się zmarłych biskupów, kapłanów, pracowników i przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w domu Ojca. Ciebie prosimy…
6.    Módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem od Niego czerpali siły do wypełnienia chrześcijańskiego powołania. Ciebie prosimy…
Boże, Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy wiernie trwali w nauce Kościoła świętego, a przez dobre uczynki świadczyli o Twojej miłości do człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE


Panie Jezu Chryste, polecamy Ci Gdańskie Seminarium Duchowne oraz wszystkich, którzy stanowią tę wspólnotę. Prosimy Cię, Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty. Boski Pasterzu spraw, aby wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu na ziemi Twoją misję.
Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha służby na miarę naszych czasów.
Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

Modlitwy o powołania kapłańskie

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza,
Ty przyszedłeś rzucić ogień na ziemię
i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął.
Zapal serca młodych ogniem Twojej miłości.
Spraw, aby oddani Tobie bez reszty,
podjęli ewangeliczną posługę wobec świata tak spragnionego Ciebie.
Niech ich gorliwość pociąga wszystkich do Twojego miłującego Serca,
gorejącego Ogniska Miłości. Jezu, Ty jesteś Panem żniwa:
poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc,
poślij robotników do Twojej winnicy.
Włóż Twoje słowo w ich usta i Twoją miłość w ich serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim
i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję.
Ustrzeż ich, Panie, od wszelkiego zła,
niech nie wchodzą na drogę grzeszników,
niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach
i przynoszą błogosławione owoce wiary, nadziei i miłości.
Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia,
wychowawczyni powołań kapłańskich,
Twojemu matczynemu Sercu polecamy tych,
którzy pragną służyć Twojemu Synowi. Amen.
***
Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca,
Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi,
stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza.
Po imieniu wezwałeś Apostołów
i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata,
by głosili tajemnice Królestwa Bożego.
Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii
uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.
Prosimy Cię, Boski Pasterzu,
pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi;
obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej
i uczyń Twoimi naśladowcami.
Niech usłyszą Twoje wołanie
i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze,
poświęcając się dla zbawienia ludzi.
Niech nie zabraknie kapłanów,
którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję
i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.
Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa,
wlej w ich serca Twoją miłość,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym
i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich,
prosimy Cię, nasz Odkupicielu,
daj nam wielu świętych kapłanów
ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

***
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć
o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów,
za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia.
Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane
i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Benedykt XVI

ARGENTYNA + URUGWAJ + BRAZYLIA

03.02 – 16.02.2019r. (14 dni)

1 Dzień: 03.02. - niedziela - przelot do Argentyny

Zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie, Przelot do Buenos Aires Odprawy dokonamy dzień wcześniej. Na lotnisku turyści otrzymają karty pokładowe.

2 Dzień: 04.02 – poniedziałek -  Buenos Aires - zwiedzenie miasta

Przylot do Buenos Aires. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie Buenos Aires: centrum miasta z Plaza de Mayo - placu, Casa Rosada – siedziba prezydenta z zewnątrz, katedra. Obiad. Wizyta w romantycznej dzielnicy San Telmo oraz miejscu gdzie narodziło się tango, portowej dzielnicy La Boca, z jej malowniczymi, kolorowymi domkami. Cmentarz Recoleta – miejsce spoczynku m.in. Evity Peron. Przejazd zabytkową linią metra A.

3 Dzień: 05.02 – wtorek - Buenos Aires - Luján – Delta Tigre - Buenos Aires

Przejazd do Sanktuarium w Luján. Historia Matki Bożej z Luján to praktycznie gotowy scenariusz na film. Jest w niej nawet polski epizod związany z kultem Opiekunki Argentyny w naszym kraju. Wszystko zaczęło się w roku 1630, gdy pewien mieszkaniec argentyńskiej prowincji Tucumán, chcący wybudować skromną kapliczkę dla uczczenia Królowej Aniołów, Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, poprosił swojego przyjaciela z Brazylii o przesłanie figurki Matki Bożej... jak się to skończyło dowiemy się na miejscu. Msza święta. Następnie przejazd do Tigre, dawnego miasteczka portowego, gdzie po obiedzie będziemy mogli rozkoszować się malowniczym rejsem po zaułkach tutejszej delty. Wieczorem wyjątkowe show taneczne, połączone z kolacją w jednym najpiękniejszych klasycystycznych wnętrz Pałacu Piazzolla.

4 Dzień: 06.02 – środa  Buenos Aires - San Antonio de Areco - Buenos Aires

Tego dnia zapraszamy do królestwa prawdziwych mężczyzn. Wycieczka do tradycyjnej stancji na pampie. Okazja poznania tradycji gauchos - argentyńskich pasterzy bydła i tułaczy. Możliwość przejażdżki konno Na obiad – asado, czyli tradycyjne potrawy z grilla. Możliwość skorzystania z basenu. Powrót do Buenos Aires. W drodze powrotnej krótki postój w miasteczku San Antonio de Areco, miasteczka założonego w 1730 roku, uznawanego za stolicę kultury gauchos.

5 Dzień: 07.02 – czwartek -  Buenos Aires – Colonia del Sacramento - Buenos Aires

Dzisiejszego dnia udamy się na wyprawę statkiem do Urugwaju. Poznanie kraju zaczniemy od jego najstarszej winnicy. W towarzystwie polskiego sommeliera poznamy proces produkcji wina, magazynowania i butelkowania. Nie ominie nas oczywiście ich degustacja w akompaniamencie wyśmienitych lokalnych serów.

Następnie udamy się do sennego ale jakże romantycznego kolonialnego miasteczka Colonia del Sacramento. Jest ono jednym z najstarszych i najpiękniejszych miasteczek Ameryki Południowej. Czas wolny na spacer zabytkowymi uliczkami wpisanymi na Światową Listę UNESCO. Powrót do Buenos Aires.

Wieczorem zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z argentyńską Polonią. Odbędzie się ono w siedzibie najstarszej organizacji polonijnej w Ameryce. To wzruszające spotkanie o nieformalnym charakterze da nam możliwość lepszego poznania życia codziennego w Argentynie.

6 Dzień: 08.02 – piątek -  Buenos Aires - Puerto Iguazu (Argentyna)

Przelot do Puerto Iguazu. Zwiedzanie najpiękniejszych wodospadów świata – Iguazu (po stronie argentyńskiej). Są one wpisane na Światową Listę UNESCO a od 2012 roku na listę 7 Nowych Cudów Świata. Spacer do Gardzieli Diabła – największego wodospadu. Na ternie parku przejazd pociągiem a potem pontonem motorowym po rzece Parana, którego celem będzie jak najbliższe dotarcie pod wodospady. Wieczorem relaks w hotelu z basenem.

7 Dzień: 09.02 – sobota -  Puerto Iguazu – dżungla – Wanda – Puerto Iguazu

Wyjątkowy dzień z pasjonatem. Ekologiem i miejscowym plantatorem Jose, który podzieli się z Państwem swoją pasją. Tego dnia poznamy niezwykle oblicze lasu tropikalnego. Zobaczymy największą mrówkę w Ameryce, wiele ciekawych motyli i inne atrakcje żywej i bujnej przyrody.

Zwiedzimy także plantację tytoniu i rośliny z której powstaje ulubiony napój Argentyńczyków yerba – mate. Spotkamy też dostojne miejscowe krowy i skosztujemy frytek z yuki i sałatki z serca palmy. Następnie zapraszamy na wycieczkę do założonej przez Polaków osady o jakże bliskiej naszemu sercu nazwie Wanda. Już od końca XIX wieku przybywali to polscy emigranci. Porozmawiamy o ich problemach i radościach. Zwidzimy polski cmentarz. Wspólna msza święta.

8 Dzień: 10.02 – niedziela -  Puerto Iguazu (Argentyna) - Foz do Iguacu (Brazylia) - Aparecida

Spacer po parku narodowym po stronie brazylijskiej Możliwość obserwacji najpotężniejszej kaskady zwanej Garganta del Diablo, ale obserwowanej tym razem z drugiej strony. Zobaczymy także 14 mniejszych wodospadów spadających z wysokości 107 metrów. Ponad nimi unosić się będzie 30 metrowa chmura pary wodnej. Po zwiedzaniu przerwa na obiad i przelot do Sao Paulo (1 h 45 minut) a następnie przejazd do sanktuarium w Aparecidzie. (170 km ok 3 h ).

9 Dzień: 11.02 – poniedziałek -  Aparecida – Angra dos Reis

Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej z Aparecidy – patronki Brazylii. Świątynia jest drugą co do wielkości po bazylice św. Piotra w Rzymie bazyliką na świecie. W 1984 roku uznana została za największą świątynię maryjną na świecie. Przejazd do Angra dos Reis i zakwaterowanie w hotelu z basenem przy plaży.

10 Dzień: 12.02 – wtorek - Angra dos Reis

Dzień relaksu i odpoczynku na plaży w otoczeniu zachwycających widoków. W Pousada Jamanta będą mieli Państwo dostęp do basenu, sauny, pokoju gier. W restauracji serwowane są potrawy regionalne najlepszej jakości. Na pewno trudno będzie stąd odjeżdżać w dalszą drogę.

11 Dzień: 13.02 – środa -  Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Do obiadu kontynuacja relaksu w hotelu. Po południu przejazd do Rio de Janeiro ( 3 h ). Spacer orientacyjny i czas wolny.

12 Dzień: 14.02 – czwartek -  Rio de Janeiro

Zwiedzanie Rio de Janeiro: wjazd kolejką na górę Corcovado, na której wierzchołku stoi monumentalny posąg Chrystusa. Zwiedzanie katedry stylizowanej na aztecką świątynię. Po drodze zobaczymy zabytkowy akwedukt Lapa, piłkarski stadion Maracana (z zewnątrz) oraz Sambodromo – miejsce słynnego, corocznego karnawału. Późnym popołudniem czas na wypoczynek na słynnej plaży Copacabana.

13 Dzień: 15.02 – piątek -  wylot z Rio de Janeiro

Do godziny 12 czas wolny na plażowanie i zakup pamiątek Transfer na lotnisko. Wylot do Europy

14 Dzień: 16.02 – sobota -  przylot do Polski

Przylot do Warszawy

Oferta cenowa:

Baza kalkulacji to cena dolara 1 USD = 3,6 PLN. Do wyjazdu jest jeszcze bardzo dużo czasu. W razie znaczącej zmiany ceny dolara trzeba będzie zaktualizować cenę końcową !

Cena zawiera:

– opiekę pilota czyli p. Marcina Plewki – pasjonata Ameryki Łacińskiej (znany wielu uczestnikom wspaniałej podróży do Meksyku)

– przeloty na trasie Warszawa – Buenos Aires i Rio de Janeiro – Warszawa

– przelot na trasie Buenos Aires – Puerto Iguazu

– przelot na trasie Foz do Iguacu – Sao Paulo

– ubezpieczenie,

- bilety wstępu,

– śniadania i obiady lub wymiennie zamiast obiadu kolację ( 2 posiłki dziennie),

– zakwaterowanie w dobrych sprawdzonych hotelach 3* i 4*

Zero ukrytych kosztów, duża ilość dodatkowych atrakcji, które normalnie w ofertach innych biur są opcjonalne.

Cena nie zawiera:

– napiwków dla przewodników lokalnych, pilota, bagażowych – 50 USD

Uwagi końcowe:

Wyjazd jest konkurencyjny cenowo w stosunku do innych biur zakładając to, że większość z nich oferuje mniej atrakcji na podobnej trasie i 12 dni pobytu, zamiast naszych 14. Bilety wstępu do wszystkich atrakcji są wliczone w podstawową cenę wyjazdu!!!

Warianty cenowe:

1) Wariant 30 osób, hotele 3*, hotel w Rio de Janeiro 4* - 12 900 PLN

2) Wariant 25 osób, hotele 3*, hotel w Rio de Janeiro 4* - 13 700 PLN

3) Wariant 20 osób, hotele 3*, hotel w Rio de Janeiro 4* - 14 200 PLN

Zgłoszenia na wyjazd:

Oferta jest atrakcyjna cenowo (można porównać w Internecie z innymi Biurami).

Podtrzymanie ceny wiąże się z szybkim zabukowaniem biletów na samolot, które są najdroższą częścią wyjazdu. Im szybciej grupa się ukształtuje i zostaną zamówione bilety, tym realna szansa na podtrzymanie ceny wyjazdu.

Górna granica ilości uczestników to 30 osób. Większa ilość osób nie wchodzi w rachubę.

Do 15 maja należy podjąć decyzję o wyjeździe. Następnie proszę o zwrotnego maila, wówczas wyślę kartę zgłoszenia i prośbę o przesłanie zaliczki w wysokości 800 zł na poczet rezerwacji biletów lotniczych. Do końca maja musi nastąpić wpłata zaliczki 800 zł.

Zapraszam do rozesłania oferty do swoich krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy mogą być zainteresowani tym wyjazdem.

Pozdrawiam serdecznie

Ks. Sławomir Kozioł

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 603 75 84 06

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 07 lutego 2018 r.
Kurs przedmałżeński w Matemblewie

Zapraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeński, przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa, który odbędzie się  przy Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku-Matemblewie (ul. Matemblewska 67).
Terminy w roku bieżącym:
- 14 i 28 kwietnia 2018 r. (na całość kursu składają się zajęcia w 2 soboty),
- 23 i 24 czerwca 2018 r. (sobota/niedziela)
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, zaś  kończą o godz. 17.00. Koszt kursu: 180 zł od pary (w tym obiad i przerwy kawowe). Płatność gotówką na miejscu.
Prowadzenie: kapłani, doradcy życia rodzinnego, małżonkowie.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które przyjmujemy telefonicznie - Agata Mincha tel. 502 319 721.
Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Andrzej Pradela
Proboszcz
Parafii p.w. Matki Bożej Brzemiennej

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 21 listopada 2017 r.
Badania dotyczące wczesnego wykrywania raka płuca

Na prośbę Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, która zwróciła się do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przekazanie informacji o możliwości skorzystania z badania przesiewowego dotyczącego wykrywania raka płuca, przesyłamy następujące ogłoszenie.
Rak płuca to najgroźniejszy nowotwór u człowieka zbierający największe żniwo ze wszystkich nowotworów – z jednej tylko przyczyny – braku objawów. W przypadku jednak wczesnego wykrycia raka płuca jest on prawie w 100% uleczalny. Taką szansę dają badania przesiewowe przy zastosowaniu tomografii komputerowej. Badania przeprowadza się u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania. Każdy kto ma powyżej 50 lat i pali lub palił nałogowo papierosy przez co najmniej 20-30 lat należy do tej grupy.
Badanie polega na niskodawkowej tomografii komputerowej, bez kontrastu. Dodatkowo osoby uczestniczące w badaniu spotykają się z kardiologiem, dietetykiem i mogą skorzystać z porady antytytoniowej. Tym konkretnym badaniem objęte są osoby w wieku 50-79 lat, które palą lub paliły papierosy.
Zachęcamy do skorzystania z okazji i wzięcia udziału w programie. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: (58) 349 31 39 we wtorki i czwartki w godz. 8.00-14.00.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 19 października 2017 r

Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy
w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu


Przewielebni Księża Dziekani i Proboszczowie!

Przekazujemy informację, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Rozpocznie się on w I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia br. i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.
Ten wielki dar łaski jest wyróżnieniem dla kaliskiego sanktuarium, w którym od ponad czterystu lat w sposób szczególny oddawana jest cześć Przeczyste-mu Małżonkowi Najświętszej Maryi Panny i Opiekunowi Zbawiciela w znaku słynącego cudami obrazu nazywanego św. Józefem Kaliskim.
Św. Józef wielokrotnie dawał dowód swego przemożnego orędownictwa u Boga w sprawach, z którymi się do niego zwracano. Potwierdzają to liczne świadectwa spisane dawniej i dziś.
Zachęcamy więc Wielebnych Księży do pielgrzymowania do Kalisza i organizacji pielgrzymek dla różnych grup wiernych, aby móc skorzystać z łaski odpustów związanych z Rokiem Jubileuszowym.
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W imieniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz rodzin,

które otrzymały wsparcie w projekcie Rodzina Rodzinie serdecznie dziękujemy za półroczne zaangażowanie i pomoc kierowaną do wybranej rodziny z Syrii.Rodziny, które otrzymują pomoc, wiedzą, że to konkretne osoby, rodziny, wspólnoty z Polski, przekazują pieniądze na pomoc i poprawę ich codziennego życia. Dzięki osobom, które pracują z nami w Aleppo wiemy ile ta pomoc dla nich znaczy i przekazujemy ich ciepłe, z głębi serca podziękowanie oraz zapewnienie o modlitwie. Pomimo faktu, że podobno wojny już nie ma w Aleppo, sytuacja mieszkańców miasta jest nadal bardzo ciężka. Do tragedii wojny dochodzą dramaty przeżywane w ocalałych rodzinach! Utrata mieszkań, domów oraz dorobku całego życia to  strata nie do nadrobienia. Przy bardzo wysokich cenach za wodę, prąd oraz kilkanaście razy droższą żywność rodziny znajdują się na skraju nędzy i ubóstwa. Koszty życia są nieporównanie wyższe, a możliwości zarobkowania w zburzonym mieście praktycznie nie ma. W Syrii nie ma systemu opieki emerytalnej i ciężar opieki nad osobami starszymi spoczywa na dzieciach. Z uwagi na ogromne spustoszenia, których dokonała wojna śmierci najbliższych, ludźmi starszymi nie ma kto się zajmować. Żyją oni w skrajnej nędzy. Rodziców małych dzieci nie stać na posłanie ich do szkoły, opłacenia czesnego, nie wspominając o zakupie książek, wyprawki szkolnej czy ubrań. Koszty posłania dzieci do szkoły są przeogromne, rodzice kosztem swojego niejedzenia starają się wygospodarować pieniądze na uczynienie życia swoich dzieci normalnym. Dlatego też w imieniu rodzin syryjskich z Aleppo prosimy Cię o dalszą pomoc i wsparcie dzięki, któremu odbudują one nie tylko miasto, ale i własne życie. Wierzymy, że zechcą Państwo pozostać z nami i pomóc mieszkańcom odbudować Aleppo!Jeśli chcesz pozostać z nami i nadal wspierać rodziny z Allepo nie zwlekaj, wypełnij odpowiednią deklarację, która znajduje się w załącznikach:
1. Kontynuacja - deklaracja dla parafii
2. Kontynuacja - deklaracja indywidualna/wspólnoty/zgromadzenia.
i pomagaj dalej tej samej rodzinie!

Wypełnij deklarację  i prześlij ją:
- skanem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- lub pocztą: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778,
Sopot.koniecznie wraz z załączonymi do niej oświadczeniami dot. danych
osobowych.
Kontakt: Marta Szulc, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 58 555 78 78 , 604 531 011

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 28 października 2016 r

Zmiana siedziby Diecezjalnej Poradni Rodzinnej

Informujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1 października 2016 roku została przeniesiona z Gdańska-Oliwy, Pl. Bpa E. Nowickiego 2 do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie, ul. Matemblewska 67. Telefon kontaktowy pozostaje bez zmian 58 552 18 81. Wszelkie in-formacje i zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

/-/ Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kuria Metropolitalna Gdańska
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gdańsk Oliwa, dnia 13 maja 2016 r.

Przypomnienie obowiązujących norm prawa kościelnego
w zakresie doboru rodziców chrzestnych

W związku z coraz częściej pojawiającymi się wątpliwościami co do kandydatów na chrzestnych oraz świadków chrztu, a niekiedy również z nadużyciami w tej materii, należy przypomnieć obowiązujące normy prawa kanonicznego:

1) Zgodnie z kan. 872 KPK: „Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”.

Jak wynika z normy kodeksowej wymóg posiadania chrzestnych nie ma charakteru bezwzględnego. Zatem może się zdarzyć, że przyjmujący chrzest, w szczególnych okolicznościach, w ogóle nie będzie miał chrzestnych. W tej sytuacji, w razie nieobecności chrzestnego spowodowanej poważnymi przyczynami, udzielający chrztu powinien zatroszczyć się o przynajmniej jednego świadka chrztu (zob. kan. 875 KPK). Przy czym należy podkreślić, że ów świadek chrztu (lub świadkowie) występuje tylko wtedy, „jeśli nie ma ani jednego chrzestnego”. Niekiedy bowiem zdarzają się sytuacje (np. przy uporze rodziców dziecka lub dla większego splendoru) dopuszczania katolika, niespełniającego wymogów prawa kanonicznego na chrzestnego, w charakterze świadka chrztu razem z chrzestnym – jest to nadużycie prawa. Zatem, jeśli podczas chrztu obecny jest chrzestny albo chrzestna, wówczas nie należy „dołączać” świadka chrztu-katolika niewierzącego lub z  przeszkodami, chyba że chodzi o osobę innego wyznania. Co więcej, należy kategorycznie unikać „dołączania” świadków „katolików”, gdy obecny jest chrzestny lub chrzestna. Tym bardziej, że jeden chrzestny lub jedna chrzestna jest zarazem świadkiem chrztu, a i rodzice naturalni w razie konieczności mogą zaświadczyć o fakcie chrztu.

2) Zgodnie z kan. 873 KPK: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. Wynika stąd, że podczas chrztu wystarczy obecność ojca chrzestnego albo matki chrzestnej lub obojga chrzestnych, czyli „jego” i „jej” (tekst łaciński: patrinusunus vel matrinauna vel unus et una). Przy czym prawodawca kościelny pozostawia zainteresowanym osobom swobodę co do ilości chrzestnych: jeden rodzic chrzestny lub dwoje chrzestnych. Wypada jednak, aby podczas chrztu obecni byli, jeśli to możliwe, ojciec chrzestny oraz matka chrzestna. III Synod Gdański określił tę kwestię następująco: „Dla  każdego kandydata do chrztu należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę” (zob. Statuty III Synodu Gdańskiego, t. 1, n. 693, s. 297).

Stąd za naganne należy uważać wybieranie na chrzestnych dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Co więcej, w czasach liberalizacji instytucji małżeństwa oraz roli mężczyzny i kobiety jako ojca i matki wymóg prawny ma dodatkowo wymiar pastoralny.

3) Wymogi dotyczące dopuszczenia osób do zadania chrzestnego zostały określone przez prawodawcę w kan. 874 § 1 KPK. I tak, do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1º jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2º ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3º jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4º jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5º nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Należy zauważyć, iż sformułowanie: „do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony” nie upoważnia duszpasterza do relatywizowania w/w wymogów na chrzestnych – raczej wymagają one ścisłej interpretacji. Tym bardziej, że przecież w Obrzędzie chrztu dzieci występuje analogiczne do KPK wyliczenie wymogów na chrzestnego wraz ze sformułowaniem, iż chrzestny może wypełniać czynności liturgiczne, o ile posiada wymagane (tzn. zawarte w kan. 874 § 1 KPK) przymioty(zob. KEP, Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sakramentu chrztu dzieciom, 14‑15.12.1977, n. 10).

Jeśli chodzi o wymóg wieku, prawodawca kościelny określa, że chrzestny musi posiadać minimalny wiek, jakim jest ukończony 16. rok życia, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek. Tymczasem Konferencja Episkopatu Polski ustaliła minimalny wiek dla rodziców chrzestnych – ukończony 15. rok życia (zob. KEP, Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, 09.05.1989, n. 5). Nadto w niektórych przypadkach sam proboszcz może dopuścić wyjątek co do wieku, oczywiście kierując się słuszną racją, i zezwolić kandydatowi na pełnienie zadania chrzestnego. Należy zdecydowanie podkreślić, iż działanie proboszcza, na które zezwala mu prawodawca kościelny w kan. 874 § 1 KPK dotyczy tylko dwóch sytuacji: wyznaczenia chrzestnego – w określonych prawem warunkach oraz wyjątku co do wieku (zob. kan. 874 §  1 n. 1-2 KPK). Oznacza to, że nie leży w kompetencji proboszcza dopuszczenie na chrzestnego kogoś, kto np. nie przyjął jeszcze bierzmowania. Tak samo należy traktować pozostałe wymogi określone w kan. 874 § 1 n. 3-5 KPK.

Ta sama Instrukcja wymaga, aby kandydat na chrzestnego był katolikiem praktykującym. Natomiast zabrania dopuszczać na chrzestnego osoby żyjące w związkach niesakramentalnych oraz młodzież nieuczęszczającą na katechezę. Jeśli duszpasterz nie zna osobiście kandydata na chrzestnego powinien zażądać od niego odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego z parafii miejsca zamieszkania (zob. także KEP, Instrukcja o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom, 14‑15.12.1975, n. 5). Ponadto chrzestnymi nie mogą być osoby transseksualne – takie orzeczenie wydała we wrześniu 2015 r. Kongregacja Nauki Wiary w odpowiedzi na wątpliwość i oficjalne zapytanie Biskupa Kadyksu i Ceuty w Hiszpanii.

Tak więc chrzestny musi być katolikiem, a nie protestantem lub wyznawcą innej religii czy też niewierzącym. Co więcej, musi być katolikiem, który przyjął I-szą Komunię Świętą, był już bierzmowany i praktykuje wiarę. Dalej, kandydat na chrzestnego nie może pozostawać w żadnej karze kanonicznej. W konsekwencji chrzestnym nie może być np. ten, kto głosił lub głosi herezję, kto dokonał schizmy czy apostazji.

Chrzestnymi również nie mogą być rodzice naturalni. Chrzestny bowiem pełni rolą pomocniczą w stosunku do przyjmującego chrzest, a nie główną jak jego naturalny rodzic (zob. kan. 226 § 2 i kan. 1136 KPK). Zadaniem chrzestnego jest więc wspieranie rodziców naturalnych w wychowaniu osoby ochrzczonej, zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej (zob. Ordo baptismiparvulorum, 29.08.1973, n. 8).

4) Gdy chodzi o świadka chrztu, poza tym co wyżej powiedziano, należy przypomnieć, iż może nim być wyłącznie osoba ochrzczona należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (np. protestant, prawosławny, polsko-katolik), a nie katolik niespełniający wymogów kan. 874 KPK. Ci zaś chrześcijanie akatolicy mogą występować jedynie w charakterze świadka chrztu, ale koniecznie razem z chrzestnym katolikiem (zob. kan. 874 § 2 KPK).

Gdy zaś idzie o członków Prawosławnego Kościoła Wschodniego, w duchu ekumenizmu, mogą oni występować jako świadkowie chrztu lub jako rodzice chrzestni. Taka możliwość (chrzestnego prawosławnego) istnieje wówczas, gdy rodzice przyjmującego chrzest z uzasadnionych powodów wyrażą takie życzenie (np. prawosławny jest bliskim krewnym rodziców naturalnych). Nie ulega wątpliwości, że w tym wypadku obowiązek czuwania nad wychowaniem chrześcijańskim w pierwszym rzędzie będzie spoczywał na chrzestnym katoliku (zob. KEP, Instrukcja o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom, 14‑15.12.1975, n. 5; KEP, Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, 09.05.1989, n. 10).

5) Co do kwestii liturgicznych. Gdy nie ma chrzestnego lub chrzestnej albo obojga chrzestnych, w tych przypadkach ich „funkcje” przejmują rodzice naturalni przyjmującego chrzest (zapalenie świecy od paschału, nałożenie białej szaty). Świadek lub świadkowie nie pełnią tych „funkcji”, ale również nie mają żadnych zobowiązań wobec osoby przyjmującej chrzest.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

ODBLASKI

Pomorscy Policjanci apelują do wszystkich pieszych, aby nosić odblaski.

Jesienią i zimą, gdy zmrok zapada wcześniej i szybko robi się ciemno bardzo ważne jest, aby być widocznym na drodze. To podstawowy element bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Osoba, idąca po zmierzchu drogą, widoczna jest z odległości zaledwie ok. 30 metrów. Jest to zbyt mało, by zatrzymać pojazd. Mając na sobie elementy odblaskowe zostaniemy zauważeni już ze 150 metrów. Kierowca będzie miał miejsce i czas, by zatrzymać pojazd i nie dojdzie do potrącenia. W ten sposób aż 5 razy zwiększamy swoje bezpieczeństwo na drodze. Taki drobiazg, a może uratować nam zdrowie lub nawet życie.

Dlatego nośmy odblaski nie tylko z obowiązku, ale przede wszystkim jako wyraz troski o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich. Bądźmy dobrym przykładem dla najmłodszych i zaopatrzmy naszych podopiecznych w takie elementy.

Jednocześnie pomorscy policjanci przypominają, że od 31 sierpnia br. piesi, bez względu na wiek, mają obowiązek używania elementów odblaskowych w sytuacji, gdy poruszają się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Nosić je należy w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Może to być: opaska, kamizelka, zawieszka, chusta itd. Niezastosowanie się do tego prawa może zakończyć się mandatem karnym ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.


/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Kapelan Pomorskiej Policji

Prośba Akademii Medycznej

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ

Intencja modlitewna samodzielna lub dodawana do dotychczasowych intencji odmawianych na Różańcu,przynajmniej jedna dziesiątka dziennie:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!logoDDT2014-lewe.jpg