„Miejcie odwagę.
Jam zwyciężył świat”
(J 16, 33)

Gdańsk-Oliwa, dnia 7 września 2018

Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych „Domownicy Boga”

Przygotowanie do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

Obecny rok duszpasterski przeżywamy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Potrzeba ożywienia w sobie na nowo świadomości mocy Ducha Świętego, który działa w nas poprzez Chrzest, Bierzmowanie i \Eucharystię, skłania duszpasterzy do udzielenia pomocy osobom do-rosłym, które pragną przygotować się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Dlatego decyzją Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, jako owoc obecnego roku duszpasterskiego, ustanowiono Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych, przygotowujący kandydatów do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Program kursu opracowano na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich oraz najnowszych dokumentów Magisterium Kościoła.  

Zajęcia odbywać się będą w Kolegium Teologicznym w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46) od początku października 2018 roku. Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci, prosimy o pisemne skierowanie ich do Kolegium Teologicznego najpóźniej do 3 października br. Sakrament bierzmowania dla do-rosłych, którzy są już ochrzczeni, zostanie udzielony 11 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w kościele pw. NSPJ w Gdyni, a sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w Wigilię Paschalną w Archikatedrze Oliwskiej 2019 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.gakt.info lub u ks. dra Krzysztofa Drewsa – koordynatora Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych (tel. 505 150 532).

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krzysztof Drews
Koordynator
Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych

Spowiedź święta

Na początku każdej Mszy św. oraz w pierwsze piątki miesiąca (wrzesień - czerwiec od 16:30, lipiec - sierpień od 17:30)

Aktualności parafialne

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry