„Miejcie odwagę.
Jam zwyciężył świat”
(J 16, 33)

Gdańsk-Oliwa, dnia 7 września 2018

Przegląd Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej w stulecie odzyskania niepodległości

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem: „Nasze dziedzictwo – Polska” (św. Jan Paweł II).

Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej, zaś w bieżącym roku szczególne uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz włączenie się w krajowy nurt Akcji Katolickiej przygotowujący do reprezentowania na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 20 października 2018 r. w godz.: od 10.00 do 13.00 w kościele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku -Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.

Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmowane są na „Karcie zgłoszenia uczestnika” do 10 października 2018 r.

Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne dokumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne na stronach internetowych podanych w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału i tym samym włączenia się do uczczenia jubileuszu stulecia niepodległości, a także do realizacji idei zachowania i pielęgnowania wartości patriotycznych naszej Ojczyzny.

Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o upowszechnienie idei Przeglądu oraz zachęcenie do udziału poprzez informację w ogłoszeniach parafialnych, w gablotach i na parafialnych stronach internetowych!

/-/ Joanna M. Olbert
Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
/-/ Ks. Zbigniew Cichon
Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Spowiedź święta

Na początku każdej Mszy św. oraz w pierwsze piątki miesiąca (wrzesień - czerwiec od 16:30, lipiec - sierpień od 17:30)

Aktualności parafialne

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry