III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

                                                            24.03.2019

NIEDZIELA

Msza św.

Konfesjonał

6.30

x. Dawid

x. Łukasz

8.00

x. Proboszcz

x. Łukasz

9.30

x. Łukasz

x. Proboszcz

10.30

x. Łukasz

x. Łukasz

11.00

x. Proboszcz

x. Wiesław

12.00

 x. Wiesław

 x. Wiesław

12.30

x. Łukasz

x. Proboszcz

18.00

 x. Mateusz

x. Łukasz

 

                                                 III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

PONIEDZIAŁEK 25.03

Msza św.

Konfesjonał

 

7.00

 x. Łukasz x. Dawid  

8.00 

x. Proboszcz 

x. Wiesław

x. Łukasz   

18.00

  x. Mateusz  x. Łukasz  

WTOREK 26.03

Msza św.

Konfesjonał

 

7.00

  x. Łukasz x. Proboszcz   

8.00 

 x. Mateusz    x. Łukasz  

18.00

 

x. Proboszcz 

x. Wiesław

 x. Łukasz   

 ŚRODA 27.03

Msza św.

Konfesjonał

 

7.00

x. Dawid  x. Łukasz   

8.00

x. Proboszcz 

x. Wiesław

 
x. Łukasz    

9.30

x. Proboszcz   x. Łukasz    

11.00

x. Łukasz    x. Proboszcz   

14.00

x. Mateusz  x. Łukasz    

18.00

x. Łukasz 

x. Wiesław

 

CZWARTEK 28.03

Msza św.

Konfesjonał

 

7.00

x. Łukasz x. Dawid

 

8.00

 x. Proboszcz   x. Dawid

 

10.00

x. Mateusz  x. Dawid  

18.00

x. Dawid

x. Wiesław

x. Łukasz

 

PIĄTEK 29.03

Msza św.

Konfesjonał

 

7.00

 x. Dawid x. Łukasz

 

8.00

 x. Proboszcz 

x. Wiesław

 

18.00

x. Łukasz

x. Wiesław

 x. Dawid

 

SOBOTA 30.03

Msza św.

Konfesjonał

GODZINKI

7.00

x. Dawid x. Proboszcz

 

7.30

   

x. Dawid

8.00

  x. Proboszcz

x. Wiesław 

x. Dawid

 

18.00

x. Łukasz  x. Dawid

 

 

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry