W związku przedłużającą się pandemią przygotowaliśmy szereg wydarzeń ewangelizacyjnych dostępnych online.

Kwadrans w cieniu św. Jakuba Apostoła w archikatedrze oliwskiej. Ogłoszenie dekretu o odpustach.

Drodzy uczestnicy Mszy świętej w niedzielę św. Rodziny,

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów pod wspólnym tytułem: Błogosławieni Kapłani polscy w Wolnym Mieście Gdańsku.

  1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków.

W związku z epidemią odwołuję uroczystą promocję szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. zaplanowaną na dzień 24 października 2020 r. w Gdyni.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za Świętego Jana Pawła II, którego 100. rocznicę urodzin pragniemy uczcić przede wszystkim modlitwą.

Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

Jan Paweł II był zawsze blisko człowieka, codziennie przez wiele godzin modlił się w nadsyłanych mu intencjach. Dzisiaj to my możemy modlić się za jego wstawiennictwem, powierzając Bogu problemy swoje i naszych bliskich oraz intencje, które przekazuje nam papież Franciszek. Zachęcamy także do codziennej modlitwy o pokój na świecie.

Sopot, 2020-10-01

Czcigodni Księża Proboszczowie

Jesteśmy wspólnotą Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Gdańskiej.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pragniemy poinformować Księży Proboszczów o trzeciej edycji inicjatywy duszpasterskiej Kościoła Domowego

W październiku rozpocznie się kolejny rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej

Św. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na głębię”.

Kolegium Teologiczne w Gdyni wznawia po przerwie wakacyjnej kurs dla narzeczonych „Radość miłości”

Wychodząc naprzeciw potrzebom duszpasterskim wznawiamy zajęcia Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych,

Szczęść Boże!

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry