Ksiądz Arcybiskup zachęca księży proboszczów,

aby wraz ze swoimi katechetami poszukali nowe chętne osoby do podjęcia nauczania religii w szkołach placówkach oświatowych. Więcej informacji w liście do księży i katechetów Efekty poszukiwań do 15 lipca należy wpisać do formularza ankiety na stronie Wydziału Katechetycznego, w zakładce "Ankieta: Nowi katecheci".
http://www.katecheza.diecezja.gda.pl/ankieta-nowi-katecheci-33950