Sierpień, który się rozpoczyna – przeżywany jest w Polsce jako miesiąc abstynencji.

W czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzebujemy trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii wartości, trzeźwych więzi z samymi sobą i z bliźnimi. Bardzo ważnym przejawem troski o trzeźwość jest dar sierpniowej abstynencji od alkoholu, podejmowany po to, aby chronić siebie, dawać dobre świadectwo innym oraz wynagradzać Bogu za grzechy popełnione z powodu pijaństwa.

Z całą mocą trzeba podkreślić, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu.

Przez pamięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, powstrzymajmy się od spożywania alkoholu, a także od częstowania nim innych. Przez dar sierpniowej abstynencji bądźmy świadkami miłości i wolności. Za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski prośmy o siłę do codziennej walki o trzeźwość narodu.

Zapraszamy na pielgrzymkę trzeźwościową z Oliwy do Matemblewa.  Wyruszamy 15 sierpnia o godz. 14.oo spod archikatedry w Gdańsku-Oliwie.
Spotkajmy się i podejmijmy trud drogi i abstynenckich postanowień. Zapraszamy trzeźwościowe ruchy kościelne, grupy samopomocowe, kluby abstynenta, wszystkich, którzy chcą się modlić o trzeźwość w polskich rodzinach.

Program:

- godz. 14.oo - zawiązanie wspólnoty i wyruszenie na pielgrzymi szlak; koronka do Miłosierdzia Bożego, świadectwa trzeźwości i abstynencji, modlitwa różańcowa

- ok. godz. 16.3o – poczęstunek w Matemblewie

- godz. 18.oo- Msza Święta i Apel Maryjny na zakończenie pielgrzymki.

ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych
ks. Karol Wnuk
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry