Jako Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej przygotowaliśmy i wprowadzamy do obiegu Informator dla narzeczonych pt. Sakrament Małżeństwa

– przygotowanie do ślubu kościelnego. Przekazujemy go zarówno w formie papierowej przez księży Dziekanów do wszystkich parafii naszej archidiecezji, jak i w wersji PDF (do indywidualnego wydruku i zamieszczania na stronach internetowych – załącznik nr 2). Celem tego opracowania jest przedstawienie jasnych wytycznych dotyczących formalności przedślubnych z uwzględnieniem ich umiejscowienia w czasie, a także ujednolicenie formularza przygotowań, na którym narzeczeni będą zbierali podpisy podczas katechizacji przedmałżeńskiej oraz spotkań w poradnictwie rodzinnym.

                 Informator powinien być wręczany każdej parze narzeczonych w momencie, kiedy rezerwują oni datę ślubu. Formularz przygotowań jest ważny dopiero po opieczętowaniu go w parafii miejsca ślubu z wpisaniem danych osobowych narzeczonych oraz daty ich planowanego ślubu. Informator warto też wywiesić w gablotkach parafialnych, a także rozdawać zainteresowanym rodzinom, w której młodzi dopiero rozważają zawarcie sakramentu małżeństwa.

                 W formularzu znalazły się nowe tematy katechez, zawierające minimum treści, które powinny zostać przedstawione narzeczonym w ramach katechizacji przedmałżeńskiej bez względu na formę katechizacji, na którą zdecydują się sami narzeczeni. Nowe tematy obowiązywać mają od 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu planujemy przygotować i przekazać do parafii ich opracowania, aby osoby odpowiedzialne za        

                 Zwracamy się też do Księży Dziekanów z prośbą o wyznaczenie w każdym dekanacie parafii, na terenie których odbywać się będą katechezy przedmałżeńskie oraz wskazanie kapłana odpowiedzialnego za jej koordynowanie. Prosimy także, aby do katechizacji włączyć aktywnie małżonków, którzy związani są z Duszpasterstwem Rodzin, m.in. doradców życia rodzinnego, którzy w tej posłudze wesprą kałanów.

25 października 2022 roku, o godz. 18.00 w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich ekip, które prowadzą w naszej archidiecezji katechizację przedmałżeńską. Celem tego spotkania będzie odpowiednie przygotowanie się do wprowadzanych zmian, poprawienie koordynacji działań oraz nawiązanie ściślejszej współpracy.

            Przy okazji przypominamy, że przez wrzesień  2022 r. trwa nabór do Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku-Matemblewie, gdzie przygotowuje się osoby do posługi przy katechizacji przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego. Szczegóły dotyczące idei studium, programu nauczania i warunków przyjęcia znajdują się na stronie: www.duszpasterstworodzin.gda.pl.

/-/ ks. Krzysztof Homoncik
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry