2 października 2022 r., zapraszam na MSZĘ ŚW. sprawowaną w kaplicy w lesie piaśnickim dla uczczenia zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa, który w osobie bł. Alicji Kotowskiej i Męczenników Współtowarzyszy odniósł w tym lesie straszliwej zbrodni i pogardy człowieka i człowieczeństwa zwycięstwo nad złym duchem i śmiercią.

W zmartwychwstaniu ukazana jest prawda, że śmierć Jezusa jest odkupieniem, wybawieniem, ofiarą. Jest boską miarą wyznaczoną złu, dlatego, że w Nim zło zostaje w sposób radykalny przezwyciężone dobrem, nienawiść miłością, śmierć zmartwychwstaniem.

Uroczysta Msza św. sprawowana o godz. 11.00 przez ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę wraz z księżmi koncelebransami.

Program: godz. 10.00 – ks. Biskup i delegacje nawiedzają groby położone z dala od kaplicy. Modlitwa przy grobie błogosławionej Alicji Kotowskiej i w sąsiedztwie przy trzech odnowionych grobach. Mogiły te poświęcone są: rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom.

O godz. 11.00 celebransi udając się do ołtarza zatrzymają się w pobliżu kaplicy, gdzie ks. Biskup poświęci kolejne dwa odnowione groby. Są one poświęcone ofiarom Macierzy Szkolnej z Gdańska, oraz mieszkańcom Wejherowa i okolic.         

Następnie od ołtarza zaczyna się Msza św., poprzedzona ceremoniałem wojskowym.

Ks. Daniel Nowak
kustosz
Sanktuarium błog. Męczennicy
Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.

__________________________________________________________________________

Myśl przewodnia Sanktuarium:

Męczennicy to ci, którzy doświadczyli „dotyku” krzyża. Dlatego czcimy uroczyście pamięć męczenników, a to zachęca do ich naśladowania, daje udział w ich zasługach i zapewnia o ich wstawiennictwie. Ołtarze stawiane w miejscach poświęconych męczennikom są wznoszone Bogu. Bo ofiarę składa się Bogu, który jest nagrodą męczenników, a składa się ją w miejscach im poświęconych, aby sama pamięć o tym miejscu budziła w nas uczucia miłości dla tych, których możemy naśladować i ku Temu, który pomaga nam ich naśladować. Takim właśnie miejscem jest Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Tu wspominamy męczenników ze czcią i miłością, bo czujemy, że Oni ponieśli męki za prawdę Ewangelii, Miłości, Rodziny, Ojczyzny i w tym boju odnieśli zwycięstwo.

Dzisiaj solidaryzujemy się z męczennikami Ukrainy, którzy za te same wartości co Męczennicy Lasów Piaśnickich oddają swoje życie. Braterstwo męczenników staje się siłą zdolną przezwyciężać zło dobrem. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień – pytają o naszą wierność prawdzie, o wierność własnemu sumieniu.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry