VIII Mistrzostwa Polski Duszpasterstw Akademickich

Najważniejsze informacje

 1. Organizator:

Duszpasterstwo Akademickie „Kotwica” przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ks.por. Tomasz Wojciechowski

604 265 256
ul. Śmidowicza 47
81-127 Gdynia

 1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 30. 09. 2022 r. Tylko i wyłącznie na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie maila należy wpisać: "Zgłoszenie NAZWA DUSZPASTERSTWA - MIASTO".W wiadomości należy podać nazwę Waszego Duszpasterstwa i dyscypliny w której chcecie wziąć udział. Nie przesyłamy kart zawodników i kibiców przy zgłoszeniu do organizatora.

 1. Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe (Zawodników i kibiców) a także imię i nazwisko kapitana drużyny należy wysłać przed każdym rozgrywanym meczem (faza eliminacyjna). Jest to uwarunkowane możliwa rotacją w składach.
 2. Liczba zgłoszeń jest ograniczona ze względów organizacyjnych. Pierwszeństwo w kwalifikacjach mają te drużyny (Duszpasterstwa), które zajęły pierwsze trzy miejsca w VII MPDA 2019. W pozostałych przypadkach liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Każdy uczestnik (zawodnik i kibic) zobowiązany jest do wpłaty należności za uczestnictwo w Mistrzostwach (opłata startowa) w kwocie 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

UWAGA: Proszę nie wpłacać teraz opłaty startowej na konto naszej Akademii.

Bardzo proszę by duszpasterze zebraną kwotę za wszystkich uczestników swojego duszpasterstwa trzymali u siebie. Rozliczymy ją po fazie eliminacyjnej.

 1. Drużyny zgłoszone do MPDA w etapie eliminacyjnym będą podzielone na strefy regionalne.

W zależności od ilości drużyn przewidujemy nastepujące terminy meczy w rejonach:

I mecz - listopad

II mecz - grudzień

III mecz styczeń

IV mecz - luty

Finały Marzec 2023 w Gdyni.

 1. Podczas etapu eliminacyjnego mecze odbywać się będą w systemie pucharowym. Drużyny rozgrywać będą 1 mecz (Zwycięska drużyna przechodzi dalej).
 2. Gospodarza meczu wyznaczy organizator. Gospodarz meczu zapewni salę, sprzęt i sędziów. Po rozegranym meczu gospodarz meczu po uprzednim sprawdzeniu poprawności, prześle organizatorowi skany: karty zawodników i kibiców obecnych na meczu a także protokół meczowy.
 3. Prawo udziału w VIII Mistrzostwach Polski Duszpasterstw Akademickich mają studenci należący do Duszpasterstw Akademickich oraz aktywni członkowie Duszpasterstw Akademickich niebędący studentami, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Wskazane jest również uczestnictwo w wydarzeniu Duszpasterza – Opiekuna.
 4. Uczestnikami Mistrzostw są zarówno zawodnicy jak i kibice oraz Organizatorzy.
 5. Zawodnik – Zawodnikiem reprezentującym Duszpasterstwo może być uczestnik posiadający prawo udziału w Mistrzostwach zgodnie z § 2. pkt. 1 i zgłoszony na Karcie zgłoszeniowej zawodników. Zawodnikiem może być również Duszpasterz – Opiekun.
 6. Kibic – Kibicami są osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim zgłoszone na karcie zgłoszeniowej kibiców.
 7. Uczestnicy niepełnoletni chcący wziąć udział w Mistrzostwach muszą, najpóźniej w dniu rozpoczęcia meczu Mistrzostw, dostarczyć Organizatorom podpisane oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej, że wyraża On zgodę na udział podopiecznego w Mistrzostwach. Oświadczenie znajduje się na stronie Mistrzostw. www.mistrzostwapolskida.com.pl/dokumenty.
 8. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem meczu Mistrzostw zobowiązany jest do podpisaniaoświadczenia, w którym mowa jest o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz deklaracji, iż jest ubezpieczony a w razie wypadku w trakcie trwania Mistrzostw nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych odszkodowań od Organizatorów. A także o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. Oświadczenie takie jest integralną częścią Regulaminu Mistrzostw.

Takie oświadczenie za każdego uczestnika wysyłamy do organizatora tylko 1 raz.

 1. Proszę o zapoznanie się z regulaminem Mistrzostw
 2. Wszystkie informacje opublikowane są na stronie internetowej www.mistrzostwapolskida.com.pl i na profilu Facebook

Serdecznie zapraszam

ks. Tomasz Wojciechowski

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry