ŚP. Ks. Prałat ppłk mgr Alfred Franciszek Cybula

Ks. Alfred Franciszek Cybula urodził się 10 sierpnia 1940 r. w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędził na Kaszubach.

W latach 1947-1954 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Siemirowicach. Przez kolejne trzy lata pomagał Rodzicom w gospodarstwie.

W roku 1957 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku, gdzie do czasu likwidacji placówki przez ówczesne władze zdobywał wykształcenie. 29 maja 1961 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach.

Studia seminaryjne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie (1961-1963) oraz w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie (1964-1967).

Święcenia diakonatu otrzymał 8 grudnia 1966 r. w Katedrze Oliwskiej, a święcenia kapłańskie 11 czerwca 1967 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego.

Jako neoprezbiter, rozpoczął posługę w parafii pw. św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie. Następnie został skierowany do posługi jako wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Emaus (1.07.1969 – 1.07.1973).

Kolejnym dekretem został skierowany do parafii Ducha Świętego przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie jako wikariusz i katecheta posługiwał do 30 czerwca 1974 r.

Dalszą posługę wikariusza, jak również katechety, pełnił w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu, aż do dnia 1 września 1982 r., kiedy został ustanowiony diecezjalnym duszpasterzem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (1.09.1982 – 1.07.1988).  

W tym samym czasie pełnił funkcję wizytatora nauki religii oraz został ustanowiony kapelanem Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku Wrzeszczu (9.09.1982 – 17.09.1985). Powołany został także do pełnienia funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia, którą sprawował do 26 października 1991 r.

1 lipca 1988 r. został ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie (Urząd proboszcza sprawował w sopockiej parafii do 30 czerwca 1991 r.)

Od 22 grudnia 1990 r. pełnił funkcję kapelana przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, na którą mianowany został oficjalnie dekretem Prymasa Polski dnia 5 stycznia 1991 r. i pełnił ją do 15 września 1995 r.

W dniu 14 września 1995 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego, Sławoj Leszek Głódź – za zgodą Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego – mianował ks. ppłka mgra Alfreda Franciszka Cybulę proboszczem parafii Wojskowej przy kościele garnizonowym pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku Wrzeszczu.

W dniu 15 września 1998 r. został zwolniony z urzędu proboszcza w/w parafii i przeszedł w stan spoczynku zgodnie z dekretem Ministra Obrony Narodowej. Jako rezydent zamieszkał w Gdańsku Oliwie, gdzie aktywnie pomagał i wspierał duszpasterstwo przy parafii archikatedralnej.

W uznaniu zasług dla Kościoła Gdańskiego został mianowany 24 grudnia 1990 r. kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Gdańskiej. Natomiast 28 czerwca 1992 r. z uwagi na pełnioną funkcję kapelana przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został uhonorowany godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości. Postanowieniem z dnia 29 października 1992 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 17 czerwca 1994 r. Biskup Czeski Karl Otĉenăšek włączył ks. Alfreda Franciszka Cybulę w poczet kanoników honorowych Kapituły Katedry Ducha Świętego w Hradec – Kralowé.  

Ostatnie lata życia spędził na Kaszubach zamieszkując w domu rodzinnym w Gowidlinie. W kapłaństwie przeżył 51 lat.

Ks. prałat Alfred Franciszek Cybula zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w nocy 21 lutego 2019 r. w szpitalu w Kartuzach. Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. ks. prałata sprawowana będzie pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie (diecezja pelplińska) w poniedziałek, 25 lutego 2019 r. o godz. 11.00.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry