Zapraszamy już od 5 października 2019 r.

na kolejną edycję spotkań w ramach Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. Celem tych spotkań jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. Przygotowujemy świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troszczymy się o permanentną formację prorodzinną w naszej archidiecezji dla wszystkich osób, które tego potrzebują. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty w godz. 9.00 - 15.00  w Gdańsku Matemblewie. Informacje o zapisach na stronie: www.duszpasterstworodzin.gda.pl  
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego