Obecny rok duszpasterski przeżywamy w Kościele w Polsce pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.

Potrzeba ożywienia w sobie na nowo świadomości mocy Ducha Świętego, który działa w nas poprzez Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię, skłania duszpasterzy do udzielenia pomocy osobom dorosłym, które pragną przygotować się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Decyzją Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, jako owoc roku duszpasterskiego w 2018 r., ustanowiono Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych, przygotowujący kandydatów do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Program kursu opracowano na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich oraz najnowszych dokumentów Magisterium Kościoła. 

Zajęcia odbywać się będą już po raz drugi w Kolegium Teologicznym w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46) od dnia 4 października 2019 roku (godz. 18.00). Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci, prosimy o pisemne skierowanie ich do Kolegium Teologicznego najpóźniej do 2 października br.

Sakrament bierzmowania dla dorosłych, którzy są już ochrzczeni, zostanie udzielony 10 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 w kościele pw. NSPJ w Gdyni, a sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w Wigilię Paschalną w Archikatedrze Oliwskiej 2020 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie GAKT oraz u ks. dra Krzysztofa Drewsa – koordynatora Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych (tel. 586612230).

Jednocześnie przypominamy, że kandydaci do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej powinni być przygotowywani zgodnie z wytycznymi Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Uprasza się więc Księży Proboszczów o kierowanie kandydatów na przygotowanie, które ma formę zorganizowaną i zgodnie z tradycją Kościoła zakończone jest skrutyniami i udzieleniem sakramentów przez biskupa. Kilka katechez i krótki czas przygotowania nie jest realizacją norm Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych i dokumentów Kościoła.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry