Śp. Ksiądz Kanonik Wiesław Stolc urodził się 6 września 1964 roku w Sobowidzu,

w jako najmłodsze dziecko Józefa i Agnieszki z domu Karasek. Wraz z bratem i dwiema siostrami wychowywany był w atmosferze wiary i praktyk religijnych. Został ochrzczony w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich. W rodzinnej parafii przez 11 lat posługiwał jako ministrant i lektor. Wiesław Stolc uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ełganowie i Technikum Łączności w Gdańsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1984 r. i w tym samym roku złożył dokumenty do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie.

Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1990 r. z rąk Biskupa Tadeusza Gocłowskiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku– Zaspie (1990-1992). Z dniem 1 lipca 1992 roku został skierowany na specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.Studia ukończył uzyskaniem doktoratu w czerwcu 1998 roku. Z dniem 23 września 1998 roku został zamianowany Wiceoficjałem w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Jednocześnie pełnił posługę pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie (1998-2006), w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie (2006-2011) i w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu (2011-2019). W roku 2014 śp. Ksiądz Wiesław Stolc pełnił obowiązki Oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego.

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź doceniając zaangażowanie i kapłańską posługę Księdza Wiesława nadał mu tytuł kanonika włączając go w 2016 roku do Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu.

Śp. Ksiądz Kanonik Wiesław Stolc z zaangażowaniem i profesjonalizmem wypełniał powierzone mu zadania duszpasterskie i sądowe przez 21 lat posługując w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym gdzie rzetelnie i fachowo wykorzystywał posiadaną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego oraz zdobyte doświadczenie.

W pamięci kapłanów i wiernych pozostaje człowiekiem otwartym, rzeczowym, zawsze chętnym do pomocy, skromnym i pokornym. Przez długie lata zmagał się z chorobą, co nie przeszkadzało mu ofiarnie angażować się w posługę kapłańską. W ostatnim czasie krzyż choroby wiązał się z cierpieniem. Pomimo to pozostawał człowiekiem pełnym życia i nadziei.

Śp. Ksiądz Kanonik dr Wiesław Stolc zmarł 27 listopada 2019r., w godzinach porannych,w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w wieku 55 lat, w 30 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 5 grudnia br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry