PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ IM BŁ. KSIĘDZA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA W GDAŃSKU WRZESZCZU

WALNE ZEBRANIE POAK 22.06. AD 2020

Zgodnie z art.34 Statutu AK w Polsce i art. 34 Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz w związku z kończącą się kadencją prezesa i Zarządu POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, zwołuje się w poniedziałek 22 czerwca zwyczajne Walne Zebranie POAK o charakterze wyborczym. Zebranie odbędzie się w Klubie Parafialnym „Fides” w pierwszym terminie o godz. 19.00 zaś w drugim terminie o godz. 19.30. Wszystkich członków i sympatyków POAK prosimy serdecznie o przybycie!                                                                    

Ks. Zbigniew Cichon, asystent POAK          
Antoni Kakareko, prezes POAK  

Proponowany porządek Walnego Zebrania POAK

 1. Modlitwa i zagajenie – Asystent POAK i prezes POAK
 2. Wybór Przewodniczącego Spotkania
 3. Przegłosowanie porządku Walnego Zebrania
 4. Wybór protokolanta, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Prezesa POAK i dyskusja
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie wniosku o Absolutorium
 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania (wg. listy obecności.)
 8. Zgłaszanie kandydatów i wybór „trójki prezesowskiej” (głosowanie tajne).
  W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej zgłaszanie wniosków i uchwał oraz dyskusja.
 9. Zgłaszanie kandydatów i wybór pozostałych członków Zarządu (gł. t.)
 10. Zgłaszanie kandydatów i wybór Komisji Rewizyjnej (głos. tajne)
 11. Ogłoszenie wyników
 12. Dokończenie zgłaszania wniosków i uchwał oraz uchwalenie zgłoszonych projektów uchwał i wniosków
 13. Słowo Asystenta i Modlitwa na zakończenie Walnego Zebrania POAK

 

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry