Dnia 25 kwietnia 2020 r. zmarł w wieku 85 lat, śp. Mieczysław,

ojciec Księdza Arcybiskupa Mirosława Adamczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Argentynie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca br. o godz. 11.00 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku (Różaniec – o godz. 10.30).

Pochówek odbędzie się bezpośrednio po Mszy Świętej na Cmentarzu Oliwskim.

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych Ojca Kapłana w duchu braterskiej – kapłańskiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach śp. Mieczysława Bożemu Miłosierdziu.

                                    Requiescat in pace!

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry