Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Mając na względzie powszechne dobro powierzonych naszej służbie obywateli, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa, zwracam się z prośbą o uwrażliwienie na szczególne zachowanie ostrożności w sytuacjach, gdy narażone są na utratę dobra osobiste i majątkowe, na rzecz osób trzecich dopuszczających się różnorodnych oszustw powodujących ludzką krzywdę.

Pragnę mocno zaznaczyć, iż Policja nigdy, ale to nigdy w takim zakresie jak przedstawiają to osoby podające się za funkcjonariuszy Policji nie prosi, nie wykorzystuje ludzi do współpracy i nie wnioskuje o przekazywanie pieniędzy oraz jakiegokolwiek majątku osobistego!

W przypadku wystąpienia podobnej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Organami Ścigania pod nr 112 lub najbliższą Jednostką Policji.

Reasumując proszę o zachowanie ostrożności i rozsądku w kontaktach z osobami nieznajomymi, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

Z wyrazami szacunku:

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Gdańsku
insp. Wojciech Siwek

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry