Kolegium Teologiczne w Gdyni wznawia po przerwie wakacyjnej kurs dla narzeczonych „Radość miłości”

w cyklu wykładów opartych na podstawie adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.  Zajęcia rozpoczną się 1 października 2020 r. o godz. 18:00 Mszą św. w kościele pw. NSPJ w Gdyni. Wykłady prowadzone są przez wykładowców kolegium z zakresu: teologii moralnej i pastoralnej, duchowości, prawa kanonicznego i prawa rodzinnego, psychologii oraz metod rozwiązywania konfliktów.

Kurs prowadzony jest w auli akademickiej Kolegium Teologicznego w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 46 w czwartki o godzinie 18.00 i obejmuje 4 spotkania po 2 wykłady, z których każdy wykład trwa ok. 1 godz. Kurs można zacząć od dowolnego spotkania, ale trzeba uczestniczyć we wszystkich ośmiu wykładach.

Zapisu na kurs należy dokonać osobiście, bezpośrednio przed kursem, w sekretariacie kolegium. Zapisy rozpoczynamy o godz. 17:15 i kończymy punktualnie w momencie rozpoczęcia wykładu.

Podczas zapisu narzeczeni otrzymują protokół, na którym każdego tygodnia zostanie potwierdzone uczestnictwo. W przypadku nieobecności na jednym ze spotkań, można odbyć je w kolejnym miesiącu. Koszt całego kursu wynosi 50 PLN / osobę.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Jacek Bramorski
Rektor GAKT

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry