Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Młodych

odbędzie się w piątek, 17 września, w parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku.

Temat spotkania: „W drodze do Emaus”

Program spotkania:

19.30-20.00 Rozśpiewanie

20.00 Rozpoczęcie (modlitwa i śpiew)

20.25: Konferencja -  ks. Krzysztof Konkol

21.00: Wyjście do „Emaus” (dziedziniec przed seminarium)

21.15-22.00 Przerwa (aula JPII)

22.10: Szkoła modlitwy - Czym jest adoracja?

22.25: Adoracja Najświętszego Sakramentu

23.15: Błogosławieństwo na zakończenie

Jezus, stając na drodze uczniów, zachęca ich, by przedstawili swój punkt widzenia, by sami nazwali swoje negatywne uczucia i doświadczenia: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Poprzez 40. Wieczór Modlitwy Młodych chcemy zachęcić uczestników spotkania do wyjścia na „drogę do Emaus” i opowiedzeniu swojej historii życia. Uzewnętrznijmy nasze nadzieje, jakie wiążemy z Jezusem. Zamknięci w swoim smutku, uczniowie czują się słuchani i akceptowani przez Nieznajomego. Jest to pierwszy krok wyzwolenia z bólu i beznadziei. Jezus pozwala uczniom wypowiedzieć się do końca i daje się rozpoznać jako Pan i Bóg historii ich życia. Konferencje wygłosi duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Konkol.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Piotr Wiecki
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży