Początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00

Najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata w fenomenalnych muzycznych aranżacjach z różnych epok, kultur i krain geograficznych.

Tradycyjnie u progu Nowego Roku, w sobotę, 12 stycznia 2019 r. o godz.16.00

Drodzy księża proboszczowie i opiekunowie oaz młodzieżowych w Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło-Życie, w ciągu roku organizuje różnego rodzaju rekolekcje dla młodzieży. Jest to propozycja skierowana nie tylko do młodzieży związanej z Ruchem, ale w sposób szczególny do młodzieży, która chce się formować w duchu Ewangelii. Jest to doskonała forma dla uzupełnienia formacji młodzieży o formację ludzką, a również zaproszenie ich do organizowania się we wspólnoty młodzieżowe w parafiach. W najbliższym czasie – w okresie ferii zimowych – organizowane będą:

Już od kilku lat w przeżywanie Objawienia Pańskiego wpisują się Orszaki Trzech Króli. Prosimy duszpasterzy, aby zachęcając wiernych do rodzinnego świętowania i wspólnego śpiewu kolęd, zaznaczyli jednocześnie, iż najważniejszą chwilą tej uroczystości jest przeżycie Eucharystii, której owocem i świadectwem wiary będzie uczestnictwo w radosnym pielgrzymowaniu z Trzema Mędrcami.

Mizerna cicha, stajenka licha
Pełna niebieskiej chwały
Oto leżący przed nami śpiący
W promieniach Jezus Mały.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, w niedzielę 16 grudnia br. w całej Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się zbiórka do puszek przeznaczona na ratowanie Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, w niedzielę 16 grudnia br. w całej Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się zbiórka do puszek przeznaczona na ratowanie Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku.

Zbliża się 48. rocznica Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu oraz 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Od lat wspominamy te bolesne wydarzenia zgromadzeni na adwentowej modlitwie.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

 Zapraszamy kapłanów i wiernych na doroczną Mszę Świętą za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej,

Tradycyjnie już 11. listopada –– w świątyniach gromadzą się wierni, którzy tego dnia pragną dziękować Bogu za wolność Ojczyzny i prosić Go o pomyślność dla wszystkich, którzy ją tworzą.

10 listopada br. duszpasterze i młodzież parafii Niepokalanego Serca w Gdyni Karwinach zapraszają młodzież z całej archidiecezji ze swoimi kapłanami na różaniec dziękczynny w intencji Ojczyzny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Różaniec poprzedzi konferencja Leszka Dokowicza, znanego reżysera, współinicjatora akcji „Różaniec do granic” i „Wielka pokuta narodowa” na Jasnej Górze.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

ZAPROSZENIE

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 50-lecia encykliki papieża św. Pawła VI „Humanae vitae” pt. Płodna miłość małżeńska - przymus czy przywilej Boży?

Konferencja odbędzie się w sobotę 10 listopada 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Wstęp na konferencję jest bezpłatny i bez zapisów. Obrady rozpoczniemy Eucharystią dziękczynną za dar osoby i nauczania św. Pawła VI, którego kanonizację przeżywaliśmy 14 października b.r.

Czcigodni Duszpasterze Młodzieży i Katecheci!

Przeżywane 100-lecie Niepodległości Polski uświadamia powszechną potrzebę  odpowiedzialności za jej kultywowanie w każdym pokoleniu. Dla wielu młodych wolność sprowadza się jedynie do wyboru określonych dóbr materialnych. Istnieje zatem pilna potrzeba ukazywania stylu życia, opartego na wysokich ideałach.

W pierwszych dniach listopada w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Nie zapominajmy o tym, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy i ofiary Mszy Świętej.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry