Schola Gloria

Schola Dziecięco-Młodzieżowa przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika działa nieprzerwanie od 1974 roku i jest jedną z najstarszych grup duszpasterskich w naszej parafii. Została założona przez Siostrę Jankantę SAC, która od samego początku istnienia Scholii jest jej opiekunką i mentorką. Z biegiem czasu nasza Schola przyjęła nazwę Gloria. Duchowym przewodnikiem Scholii Gloria jest nasz Ksiądz Proboszcz Zbigniew Cichon.

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU) została za­po­czątko­wana w 1936 roku przez Założycielkę Ludmiłę Krako­wiecką (1900-1971). Rodzina żyje duchowością przekazaną przez Zało­ży­cielkę, za­wartą w jej zapiskach duchowych zwanych Dialoga­mi.

W naszym parafialnym CARITAS jest miejsce dla każdego

Wiedzieć, że Bóg istnieje to zbyt mało, by móc cieszyć się pełnią życia. My chrześcijanie możemy Go wielbić w każdym momencie naszego życia. Ponieważ każdy człowiek ma inną drogę i relację do Boga, Bóg powołuje nas do różnych, odmiennych działań. W grupie naszego parafialnego Caritas wiemy o tym doskonale i dbamy o to, by Caritas był czynną miłością bliźniego wypływającą z miłości do Boga.

Zobacz Statut Stowarzyszenia

Początek działalności Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego wyznacza data 22-06-1998 roku. W tym to dniu został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i uzyskał osobowość prawną Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego, którego statutowym celem była: budowa pomnika błogosławionego Księdza Bronisława Komorowskiego. Społeczny Komitet realizował swoje cele poprzez:

– popularyzację osoby księdza Bronisława Komorowskiego i Jego dokonań,
– zebranie funduszy i środków materialnych na ten cel,
– postawienie pomnika.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy wspólnotą młodych, pełnych energii i ciekawych pomysłów ludzi, którym zależy na budowaniu bliskiej relacji z Bogiem. Z całego serca pragniemy rozpalać wiarę zarówno w sobie nawzajem jak i w innych ludziach dlatego nazwa jaką postanowiliśmy nadać naszej grupie to: "Ogień Miłosierdzia".

 

JAK WYGLĄDAJĄ NASZE SPOTKANIA?

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19:00. Zaczynamy od adoracji w kaplicy domu parafialnego następnie przechodzimy na część formacyjną do klubu parafialnego Fides. Organizujemy również wspólne wyjazdy wakacyjne i rekolekcje.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH wraz z ks. Łukaszem Grelewiczem

UWIELBIAMY CHRYSTUSA, BO KOCHA NAS JAK NIKT!!!

Nasza schola jest Wspólnotą dziecięco – młodzieżową, której głównym celem działalności,  jest Uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego poprzez śpiew i wspólną modlitwę.

TAK - WSPÓLNOTĄ, nie grupą duszpasterską, nie zespołem śpiewaczym czy scholką parafialną - jak to było na początku. Dojrzewaliśmy do tego przez wiele lat,  poprzez formację, katechezę, cotygodniową Eucharystię i modlitwę.

Bardzo ważną rolę w tym byśmy stali się Wspólnotą, odegrali nasi duszpasterze, którzy nas formowali i formują. Dając nam Jezusa w Eucharystii i Słowie Bożym. Którzy dbali i dbają o naszą relację i wieź z Jezusem przez Sakrament Pokuty i Pojednania.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej parafii

Latem 1993 roku Proboszcz naszej parafii św. p. ksiądz Andrzej Rurarz zaproponował trzem osobom uczestnictwo w studium przygotowawczym do pełnienia funkcji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. Przyjęliśmy tę propozycję z wielkim niepokojem i rozterką. W rozmowach między sobą zadawaliśmy sobie pytanie, czy na pewno jesteśmy godni dostąpić tego zaszczytu, czy jesteśmy godni brać w swoje ręce Najświętsze Ciało. Rozmowy z księdzem Proboszczem wyciszyły nasze obawy, a jednocześnie dały nam bodziec do jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą, nad swoim charakterem, do wyciszenie swojego wnętrza. Po 2-miesięcznym przygotowaniu, w dniu 24 października 1993 roku w Katedrze Oliwskiej została promowana przez księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego pierwsza grupa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Gdańskiej. Uroczystość ta była wielkim przeżyciem zarówno dla nas samych, jak i dla naszych rodzin oraz całej parafii. Tydzień później zostaliśmy przedstawieni na Mszach Świętych całej wspólnocie wiernych.

Kto to jest Ministrant?

MINISTRANT – to sługa Chrystusa, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo “ministrant” pochodzi z języka łacińskiego ” ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym powstałym w 1980 roku z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu. Nawiązuje on do działalności Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego - misjonarza - w byłej Galicji.

Od powołania przez Biskupa Gdańskiego Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” minie w lutym kolejna 23 rocznica. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk w dniu 12 czerwca 1987 roku powiedział:

„ Żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło w Gdańsku, i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla przyszłości ludzkiej pracy. I to nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie”.

Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich zaistniała w Polsce już w latach dwudziestych XX w. (Ligi Katolickie), zaś jako organizacja centralna – od listopada roku 1930. W Polsce przedwojennej, jak i na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, działała bardzo prężnie obejmując nie tylko sferę życia religijnego, ale również społecznego i kulturalnego. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły kontynuowanie działalności. Warunki do odnowienia struktur Akcji Katolickiej zaistniały dopiero po 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dostrzegł potrzebę tego rodzaju stowarzyszenia w odrodzonej Polsce i doprowadził do jego powołania przez episkopat w 1995 r.

Czym są Kręgi Biblijne?

Kim jesteśmy?

Zwyczajnymi ludźmi, w różnym wieku, różnych stanów i zawodów. W październiku 1991 r. w ogłoszeniach parafialnych usłyszeliśmy: "Biblia - Księga wiecznie żywa: jeśli chcesz to odkryć, przyjdź na spotkania biblijne dla dorosłych".
Przyszliśmy.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry