Czym są Kręgi Biblijne?

Kim jesteśmy?

Zwyczajnymi ludźmi, w różnym wieku, różnych stanów i zawodów. W październiku 1991 r. w ogłoszeniach parafialnych usłyszeliśmy: "Biblia - Księga wiecznie żywa: jeśli chcesz to odkryć, przyjdź na spotkania biblijne dla dorosłych".
Przyszliśmy.

Tak rozpoczęła się nasza przygoda - odkrywanie tajemnicy Biblii, tajemnicy sensu istnienia i życia. Aby z literackiej formy ksiąg wydobyć wiedzę, którą kryją, poznajemy języki Biblii - język symboli i informacji. Poznajemy realia historyczne, geograficzne, obyczajowe, niezbędne do właściwego zrozumienia tekstu. Pochylamy się nad Pismem Św., aby zrozumieć, co Pan Bóg w tym Słowie mówi do nas dzisiaj.

Oto jesteśmy.

Otwieramy Biblię, by w ciszy i zamyśleniu stanąć wobec Słowa. I im bliżej tego Słowa stoimy, tym wyraźniej oczom naszym ukazuje się fascynujący obraz, którego fragmenty, jak pojedyncze, rozrzucone elementy gigantycznej układanki, znamy z lekcji religii czy liturgii.

Ukazuje się nam prawda o Bogu objawiającym się w historii ludzkości i biografii każdego człowieka. W wydarzeniach i postaciach biblijnych  jak w lustrze odbija się nasza twarz, rozpoznajemy w nich własne rozterki, zmagania i wątpliwości. I odczytujemy Bożą odpowiedź na nie.

Nasza przygoda z Biblią trwa.

Co tydzień kilkanaście osób spotyka się, aby rozważyć kolejny fragment Pisma Świętego. Jest z nami kapłan. Założyciel naszej grupy - ks. Wiesław Wiśniewski - był naszym przewodnikiem po Księgach Natchnionych przez 3 lata (1991-1994). Kolejni opiekunowie to: ks Piotr Hojak (1994-95), Ks. Zbigniew Neumueller (1995-1996), ks. Kordian Gulczyński (1996-1998), ks. Piotr Adamski (1998-99), ks. Tadeusz Jank (1999-2000), ks. Piotr Kraiński (2000-2009) ks. Mikołaj Dacko (2009-2010), Ks. Wojciech Kawczyński (2010-2016), ks. Krzysztof Gidziński (2015-2017), ks. Łukasz Grelewicz (2017-2020) a obecnie jest ks. Wojciech Szornak.
Kapłan nadaje kierunek naszym rozważaniom, czuwa nad zgodnością naszej interpretacji Pisma Św. z nauką Kościoła, dzieli się z nami swoją wiedzą, wiarą i doświadczeniem Boga.
W tym roku korzystamy z materiałów przygotowanych przez szkołę biblijną. Na każdym spotkaniu zgłębiamy tajemnice fragmentu ewangelii przeznaczonego na najbliższą niedzielę.
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie" (Jk 1,22)
Słowo Boże wchodzi w nasze życie i odmienia je. Bo słuchać to nie tylko rozumieć, przyjmować do wiadomości. Słuchać - to wypełniać wolę tego, który mówi. Być mu posłusznym.
Pismo Święte - Słowo Boże, które zamieszkało w kruchości słów ludzkich - to list od Pana Boga napisany przed wiekami, ale adresowany do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie. Nie dowiesz się, co w tym liście Pan Bóg do Ciebie napisał, jeśli go nie otworzysz i nie przeczytasz.
"Pismo Święte jest drugą Postacią Eucharystii, nie czyta się go, lecz spożywa, a to co ofiarują nam słowa, to nie myśli, ale manna." (A. Frossard)

Otwórz Biblię. W ciszy i zamyśleniu stań wobec Słowa. Zacznij czytać. Jeśli wyda Ci się to zbyt trudne - przyjdź na spotkanie biblijne w środę o godz. 19.00 do klubu parafialnego albo do kaplicy.

Grażyna Gawrońska

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry