Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU) została za­po­czątko­wana w 1936 roku przez Założycielkę Ludmiłę Krako­wiecką (1900-1971). Rodzina żyje duchowością przekazaną przez Zało­ży­cielkę, za­wartą w jej zapiskach duchowych zwanych Dialoga­mi.

„Oto się sercem złącz z Krzyżem Mi­ło­sierdzia w Kodniu. Przylgnij sercem (nic nie czujesz – przylgnij wolą, bo Ja ci to nakazuję) do niego. W ranie Mego Serca zatop swą nieprawość. I Mnie tam wyrażonemu tak praw­dzi­wie oddaj całe wasze Zgromadze­nie, Zakon Miłości Ukrzyżowanej. Kró­lew­skie Dzieło Mej Miłości i Mego Krzy­ża. Promienie tryskają spoza Mych ra­mion wyciągniętych – to chwała Mej bolesnej męki. Ten krzyż otrzymacie w dziedzictwo, synowie i córki Moje. Krzyż Miłosierdzia, Krzyż – Miłość Ukrzyżowaną”. (L. Krakowiecka,  Dialogi, nr 1263 – Poznań, w kaplicy Sacré Coeur, 15.04.1949 r., godz. 13:45, Wielki Piątek).


Krzyż uśmiechniętego Pana Jezusa z kościoła w Kodniu (fot. Izabela Kątna, 14.07.2009 r.)

„Przed Jego cudownym, uśmiech­nię­tym Krucyfiksem żałowałam za wszys­tko, czym w tym roku, którego nie śmiem nazwać nowicjatem miłości, obrażałam Go: brakiem czujności na Jego świętą w mym sercu obecność, roztargnie­nia­mi i brakiem skupienia, nieprzemilczaniem cierpień, jakimi mnie doświadczał, sądzeniem mych bliźnich, mego sto­sun­ku do Jezusa w sercach mych najbliższych­”. (L. Krako­wiecka,  Dialogi, nr 136 – Kodeń 12.07.1939 r.)

Spotkania Gdańskiej RSMU odbywają się obecnie w kościele parafialnym.

w pierwsze soboty miesiąca:

Nabożeństwo Wynagradzające w intencji zadośćuczynienia za pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
+ Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
+ Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
+ Bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
+ Znieważanie czynione przez tych, którzy usiłują wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki,
+ Obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 11:00, a w programie: Różaniec, 15-minutowe rozważanie Tajemnic Różańcowych, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

w trzecie soboty miesiąca:

Spotkanie formacyjne wynikające z tematyki roku formacyjnego - rozpoczynają się o godz. 10:30, a w programie: Eucharystia, Różaniec, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Ponadto członkowie Rodziny pogłębiają swoją formację w tzw. „małych grupach” oraz na corocznych rekolekcjach RSMU w Domu Rodziny w Bąblińcu lub w innym wybranym miejscu, np. w Kodniu.

 • osobisty: w czasie spotkań Wspólnoty w kościele parafialnym w pierwszą sobotę miesiąca (11:00 – 13:00) i trzecią sobotę miesiąca (10:30 – 13:00) 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powrót do strony głównej RSMU

 • Właśnie zakończyliśmy doroczne Rekolekcje w Sobieszewie; prowadzący ks. Mirosław Grabowski SAC. Następne za rok - planujemy w tym samym miejscu (8-13 września 2024).
 • Opiekunem naszej wspólnoty jest od września 2021 roku ks. dr Krzysztof Mierzejewski.
 • Przedłużyliśmy współpracę z Caritas w programie Rodzina Rodzinie. Przez kolejne 12 miesięcy będziemy wspierać wskazane przez Caritas rodziny z Aleppo. 
 • Pamiętamy o sobie w modlitwie - wspieramy się w trudnych chwilach, w każdej potrzebie; dziękujemy za otrzymane łaski. 
 • więcej informacji w Aktualnościach ...

powrót do strony głównej RSMU

Czas zatem, by każdy Polak sięgnął codziennie po różaniec, a w pierwsze soboty miesiąca cała nasza Ojczyzna zjednoczyła się na modlitwie wynagradzającej. 

„Trzeba, aby się Naród odrodził w Bogu, aby był katolicki nie tylko z imienia, ale z przekonania, więcej jeszcze, z życia; nie od święta, ale na każdy roboczy dzień. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, to pierwszy krok na tej drodze mozolnej ku odrodzeniu” – list Episkopatu Polski z 1948 r. (za https://www.sekretariatfatimski.pl/ Niepokalane Serce Maryi ocaleniem dla Polski).

Pierwsza Sobota miesiąca

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
Rozpoczynamy o godz. 11:00 w kaplicy Domu Katechetycznego im. Bł. Bronisława Komorowskiego (budynek szkoły Magellanum). Msza Święta w Kościele parafialnym św. Stanisława BM o godz. 07:00, 08:00 i 18:00.

 • modlitwa jedną częścią Różańca
 • 15-minutowe rozważanie jednej z tajemnic różańcowych
 • Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
 • Msza święta w parafii w dzień powszedni: 700, 800, 1800 (podczas wakacji letnich nie ma mszy o godz. 800)

Niepokalane Serce Maryi ocaleniem dla Polski 

Za wskazaniem ks. Prymasa kard. Augusta Hlonda, 8 września 1946 r. Polska wybrała fatimską drogę ocalenia. W rodzinach, w parafiach, diecezjach, a następnie na Jasnej Górze miał miejsce uroczysty akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Słowo Pouczenia, A. Lenczewska; 316 - 19.II.94. g. 4:50

Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy.

Tak, jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś RÓZAŻNIEC.

Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat.

Różaniec wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Amen.

***

Różaniec Rodzinny RSMU 

w każdą niedzielę godz. 16:00 w mieszkaniu jednej z osób
z Rodziny.

 • w czerwcu - tajemnice BOLESNE
 • w lipcu - tajemnice CHWALEBNE
 • w sierpniu - tajemnice RADOSNE
 • we wrześniu - tajemnice ŚWIATŁA

 

Spotkanie formacyjne Ośrodka RSMU - 18 maja, 15 czerwca 2024 (lipiec i sierpień - przerwa wakacyjna - nie spotykamy się formacyjnie); we wrześniu planujemy tygodniowe REKOLEKCJE w Sobieszewie.

W każdą trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na formacyjne Spotkanie Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.
Rozpoczynamy o godz. 10:30 w kaplicy Domu Katechetycznego im. Bł. Bronisława Komorowskiego (budynek szkoły Magellanum) przy kościele parafialnym św. Stanisława BM.

 • Modlitwa (w zależności od okresu liturgicznego: Różaniec lub Droga Krzyżowa lub inna)
 • Eucharystia 
 • Adoracja 
 • Agapa

"Chcę, byście wiedzieli, że kocha was Serce Boga waszego przeogromną i szaleńczą miłością, że i chce, i pragnie wszystko przebaczyć i zapomnieć, że chcę was ubogacić najgłębszą świętością, dać Swoją własną Bożą miłość. Pragnę! Pragnę serc waszych, które umiłowałem." D1355 

"Wypełnieniem waszego powołania ma być miłość. Miłość ma być życiem waszym, waszą świętością, waszą apostolską bronią. Miłość nie wasza, a Moja, która stanie się waszym udziałem przez zjednoczenie ze Mną, jak najbardziej ścisłe i absolutne zjednoczenie ze Mną." D3003

"Od Mego Objawienia czciliście Matkę Moją, ale nie znaliście Jej jeszcze. Teraz w całkowitym oddaniu Jej i pod Jej rozkazami i kierownictwem, w Jej szkole, zdobędziecie Jej pokorną wiedzę o Bogu, Jej miłość – największą, jaką stworzenie mieć może. Dziś szczególnie Trójca Święta przez Nią działa, chcąc dzieci ludzkie zbawić przez ich Matkę, dlatego oddajcie się na ślepo, szczęśliwe dzieci, które żyjecie w czasach Maryi. Jej was oddaję, z Nią życiem waszym piszcie Mi pieśń chwały." D1697 

 

Dołącz do programu Rodzina rodzinie realizowanego przez Caritas Polska i razem ze wspólnotą RSMU z parafii,
pomóż rodzinom z Bliskiego Wschodu pozostać w swoich domach i godnie żyć!

  MODLITWA w Rodzinie

 • pamiętamy o sobie nawzajem w naszej codziennej modlitwie
 • włączamy wszystkie intencje zanoszone przez dzieci naszej Rodziny

 

 powrót do strony głównej RSMU

W ciągu ostatnich kilku lat nasza „działalność” wyglądała następująco:

 1. Rok formacyjny 2012/2013: „Maryjo prowadź nas drogą wiary”.

Opiekun: ks. Wojciech Kawczyński; Posługa kapłańska: ks. Ireneusz Stożyński, ks. Krzysztof Ostasz (diecezja pelplińska).

Spotykaliśmy się systematycznie:

 • W pierwsze soboty miesiąca – Różaniec, piętnastominutowe rozważanie tajemnic różańcowych, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W miesiącach od stycznia do września modliliśmy się również Nowenną dziewięciu pierwszych sobót w intencji zatwierdzenia RSMU w diecezji gdańskiej
 • W trzecie soboty miesiąca – spotkania formacyjne wynikające z tematyki roku formacyjnego (jedno ze spotkań odbyło się w kościele św. Andrzeja Boboli w Sopocie z udziałem parafian).
 • W każdą niedzielę – Różaniec w mieszkaniu jednej z osób z Rodziny
 • W czasie dorocznych rekolekcji RSMU w dniach 30.06 – 5.07.13 w Jamnie: „Żyć w zażyłości z Bogiem Rdz 17, 1c”
 • Odbywały się również systematyczne spotkania grup formacyjnych (raz na miesiąc) oraz spotkania indywidualne przełożonych z powierzonymi im członkami Rodziny.
 1. Rok formacyjny 2013/2014: „Nasze powołanie w Rodzinie do życia z wiary”.

Opiekun: ks. Wojciech Kawczyński; 

Posługa kapłańska: ks. Ludomir Warnke (diecezja pelplińska), ks. Adam Pleskot, ks. Andrzej Piesik (diecezja pelplińska), ks. Krzysztof Jakubek (diecezja pelplińska).

Spotkania odbywały się w tym samym rytmie, jak rok wcześniej.

Dodatkowymi elementami były:

 • 03.14 Indywidualny dzień skupienia: „Ale na to jednego Mi w was potrzeba - fiat Maryi na wszystko" D 2507
 • 16-18.05.14 Wspólnotowe dni skupienia w Dębkach: „Dni miłości" D 987
 • Nasze Rekolekcje w Jamnie (6 – 11.07.2014) nosiły tytuł: „Staniecie się ogniskami miłości" D 2726-33.
 • Od grudnia 2014 roku nabożeństwa pierwszosobotnie odbywają się z udziałem parafian św. Stanisława BM.
 1. Rok formacyjny 2014/2015: „Wkraczamy na drogę misyjnego i duszpasterskiego nawrócenia w Rodzinie”.

Opiekun: ks. Wojciech Kawczyński

Oprócz spotkań, które odbywały się w rymie lat poprzednich służyliśmy całą Wspólnotą w parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. Prowadziliśmy w okresie od października do maja spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Cykl spotkań zakończyliśmy udziałem w uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci.

Objęliśmy też modlitwą dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny w Słupsku, gdzie jedna z naszych sióstr była katechetką.

Ponadto uczestniczyliśmy w:

 • Dniach skupienia w Dębkach (12 – 14.09.2014): „Z miłości przeznaczył nas dla siebie Ef 1, 5”
 • Dniach skupienia w Dębkach (22 – 24.05.2015): „Słuchajcie słowa Pana, którzy z drżeniem czcicie Jego Słowo Iz 66, 5”
 • Rekolekcjach w Jamnie (17 – 22.08.2015) z posługą kapłańską o. Mieczysława Wołoszyna SJ. (W rekolekcjach wzięli udział członkowie RSMU z Wrocławia). W czasie rekolekcji jedna osoba składała śluby wieczyste we Wspólnocie.
 1. Rok formacyjny 2015/2016: „Miłosierni jak Ojciec”.

Opiekun: ks. Wojciech Kawczyński; 

Posługa kapłańska ks. Adam Wawro, egzorcysta diecezji kaliskiej z Ostrowa Wielkopolskiego.

Ponownie objęliśmy modlitwą dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny w Słupsku, gdzie jedna z naszych sióstr była katechetką.

Spotkania odbywały się według ustalonego rytmu. A poza tym uczestniczyliśmy w:

 • Dniach skupienia w Dębkach (11 – 13.09.15) „Ufne zawierzenie Bożej drodze do świętości” D 2207-2212.
 • W kwietniu delegacja Rodziny z Gdańska uczestniczyła w spotkaniu z okazji 50-lecia ślubów w RSMU dwóch osób ze Śląska oraz 30-lecia ślubów w Rodzinie małżeństwa z Wrocławia.
 • Dniach 28 – 30.05.16, w Sanktuarium Świętogórskim Matki Bożej w Gostyniu, całą Wspólnotą uczestniczyliśmy w ogólnopolskich obchodach osiemdziesiątej rocznicy powstania Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.
 • Rekolekcjach w Jamnie (19 – 25.08.2016): „Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie”; Duchowość RSMU. Lb 24, 5 ”
 1. Rok formacyjny 2016/2017: „Z Maryją Niepokalaną ratować świat”.

Opiekun ks. Krzysztof Gidziński

Kolejny rok objęliśmy modlitwą dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny w Słupsku, gdzie jedna z naszych sióstr była katechetką.

Spotkania odbywały się według ustalonego rytmu, a ponadto:

 • W drugą sobotę września delegacja Gdańskiej RSMU uczestniczyła w Ogólnopolskim spotkaniu RSMU w Częstochowie.
 • W czasie spotkania formacyjnego we wrześniu jedno małżeństwo składało śluby wieczyste we Wspólnocie.
 • W październiku odbyło się spotkanie miesięczne – w łączności z Narodową Wielką Pokutą w Częstochowie – z udziałem parafian św. Stanisława BM.
 • W listopadzie odbyło się spotkanie miesięczne – w łączności z Narodową intronizacją Jezusa Króla w Łagiewnikach – z udziałem parafian św. Stanisława BM.
 1. Rok formacyjny 2017/2018: „Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest Zakonem Pana Jezusa, powołanym jako dar Bożego Miłosierdzia na te czasy”.

Opiekun: ks. Łukasz Grelewicz

Spotkania odbywały się według ustalonego rytmu, a ponadto:

 • naszą modlitwą objęliśmy kapłanów (szczególnie, ale nie tylko, związanych z naszą Wspólnotą, czy to w latach poprzednich, czy obecnie) oraz naszą Ojczyznę.
 • Na początku września braliśmy udział w Ogólnopolskim spotkaniu RSMU w Częstochowie i zawierzyliśmy Matce Bożej nowy rok formacyjny.
 • W czasie spotkania formacyjnego we wrześniu odbyło się poświęcenie RSMU w Gdańsku Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponadto podjęliśmy jako Wspólnota dzieło pomocy rodzinom w Aleppo poprzez wsparcie projektu Rodzina Rodzinie Caritas Polska.
 • Dekretem z dnia 21 lutego 2018 r. Arcybiskup Metropolita Gdański ustanowił Stowarzyszenie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej w Archidiecezji Gdańskiej. Tym aktem nadał naszej Rodzinie osobowość prawną, jako prywatnemu stowarzyszeniu wiernych. (DEKRET)
 • 12 maja - Spotkanie w Bąblińcu przedstawicieli RSMU z Gdańska, Krakowa i Poznania.
 • Od niedzieli Zesłania Ducha Świętego odbyliśmy 30-dniowe ogólnopolskie rekolekcje wszystkich ośrodków RSMU w Polsce przygotowujące do oddania się Matce Bożej wg materiałów przygotowanych przez śp ojca Mariana Piątkowskiego, ojca duchowego Rodziny.
 • Na czerwcowym spotkaniu formacyjnym Rodzina oddała się Matce Bożej na zakończenie 30 dniowych rekolekcji.
 • W okresie wakacyjnym odbyły się Rekolekcje w Jamnie: „Nowe narodzenie w Duchu Świętym.” Posługa kapłańska ks. Adam Wawro egzorcysta diecezji kaliskiej z Ostrowa Wielkopolskiego.
 1. Rok formacyjny 2018/2019: „Zjednoczenie w misji Rodziny”.

Opiekun: ks. Łukasz Grelewicz

Spotkania odbywały się według ustalonego rytmu, a ponadto:

 • We wrześniu wyjazd na ogólnopolskie spotkanie RSMU w Częstochowie (Ela, Jasia i Lucynka). Zawierzenie Matce Bożej nowego roku formacyjnego.
 • Na przełomie listopada i grudnia odbywały się uroczystości związane z obchodami 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji gdańskiej, rozpoczęte nieszporami i dziękczynieniem w Katedrze w Oliwie, gdzie Lucynka M. złożyła świadectwo.
 • 24.07 Odeszła do Domu Ojca śp Krysia K. ze Słupska.
 • Na początku sierpnia w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie odbyły się „Rekolekcje Miłości.” Posługa kapłańska ks. Adam Wawro egzorcysta diecezji kaliskiej z Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwsze śluby składają: Ewa B., Kasia N. i Jola T.
 1. Rok formacyjny 2019/2020: „Maryja nas potrzebuje”.

Opiekun: ks. Łukasz Grelewicz

Spotkania odbywały się według ustalonego rytmu, a ponadto:

 • We wrześniu obchodziliśmy X rocznicę odmawiania różańca w intencji całej RSMU.
 • Wrześniowe spotkanie formacyjne odbyło się w łączności z ogólnopolskim czuwaniem „Polska pod Krzyżem” we Włocławku.
 • W dniach 21-22 września odbyło się ogólnopolskie spotkanie RSMU na Jasnej Górze.
 • Pierwsza Sobota listopada podsumowała dziesięć lat prowadzenia przez Rodzinę nabożeństwa pierwszosobotniego w parafii Stanisława BM.
 • 6 listopada 2019 r. odszedł do Domu Ojca śp. ks. Józef Zwiefka, posługujący Rodzinie w Gdańsku i w Bąblińcu
 • 27 listopada 2019 r. odszedł do Domu Ojca ks. Wiesław Stolc z kościoła Stanisława BM, który pomagał nam w sprawie uzyskania osobowości prawnej w archidiecezji.
 • 7 lutego 2020 r. odeszła do Domu Ojca śp. Grażyna Ż.
 • 2 maja 2020 r. odeszła do Domu Ojca śp. Ala K. ze Słupska.
 • maj – czerwiec – lipiec – udział w ogólnopolskich 33-dniowych rekolekcjach „Ocalenie”. Na zakończenie rekolekcji - oddanie Matce Bożej.
 • W lipcu stacjonarne rekolekcje w kościele Stanisława BM we Wrzeszczu: „Eucharystia.” Udział wzięły również 4  osoby z Rodziny z Poznania i Bydgoszczy, a także kilkoro parafian. Posługa kapłańska ks. Mirosław Jasiński, biblista z Gniezna.
 1. Rok formacyjny 2020/2021: „Oto Moje Dzieło”.

Opiekun: ks. Łukasz Grelewicz

 • w dniach od 23 do 26 sierpnia odbyły się nasze doroczne rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie: „Abyście się stali jako nieskalane dzieci Boże Flp 2,6” Prowadzenie rekolekcji ks. dr hab. Mirosław Jasinski (biblista z Gniezna)
 • przedłużenie na kolejne 12 miesięcy współpracy z Caritas Polska w ramach programu Rodzina Rodzinie: Wsparcie dla rodziny z Aleppo. 
 • Zachęcamy do zapoznania się z treścią niektórych konferencji, które były wygłoszone na naszych comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.
  KOMUNIKAT_10-2020 fragment pt. Eucharystia TR
 1. Rok formacyjny 2021/2022: „Z Maryją - żyć tylko Bogiem i tylko dla dusz”. W szkole Maryi - rozpalić na nowo charyzmat Boży.

Opiekun: ks. dr Krzysztof Mierzejewski

 • W dniach 11 i 12 września 2021 roku - udział w ogólnopolskim spotkaniu RSMU na Jasnej Górze w Częstochowie. 
 • Podczas naszego październikowego spotkania formacyjnego gościliśmy ks. Adama Littwitza z Janowa na Ukrainie, który wygłosił homilię na Mszy Świętej, a potem poprowadził adorację. Parafii, gdzie posługuje ks. Adam, patronuje Matka Boża Janowska, Królowa Pokoju. Tutaj można przeczytać o odnowionym Sanktuarium Maryjnym w Janowie.  
 • W listopadzie (17/18.11.) delegacja naszego ośrodka udała się na ogólnopolskie spotkanie do domu rodzinnego w Bąblińcu, z okazji uroczystości Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w ramach peregrynacji po diecezji poznańskiej.
 • W styczniu 2022 rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy z Caritas Polska w ramach programu Rodzina Rodzinie: Wsparcie dla rodzin ze Strefy Gazy. Nasza Rodzina została też uhonorowana tytułem Przyjaciela Rodzin na Bliskim Wschodzie
 • Zachęcamy do zapoznania się z treścią niektórych konferencji, które były wygłoszone na naszych comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.
  KOMUNIKAT_04-2021_fragmenty Mała Droga TR
  KOMUNIKAT_10-2021_fragmenty Tożsamość dziecka TR
 • W dniach 25-30 czerwca 2022 roku odbyły się doroczne Rekolekcje w Sobieszewie; prowadzący ks. Mirosław Jasinski.  
 1. Rok formacyjny 2022/2023: DZIEŁO SERCA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ MA ŻYĆ. "Teraz wezmę was na wychowanie w nadprzyrodzonym życiu, waszą rodzinę" (D3396)

Opiekun: ks. dr Krzysztof Mierzejewski

 • 11 września 2022 roku odbyło się ogólnopolskie spotkanie RSMU w Częstochowie.
 • W dniach 3-8 września 2023 roku odbyły się doroczne Rekolekcje w Sobieszewie; prowadzący ks. Mirosław Grabowski SAC.  
 •  

Spotkania formacyjne odbywają się według ustalonego rytmu, w każdą trzecią sobotę miesiąca w kaplicy lub w kościele parafialnym. Ponadto Rodzina prowadzi w parafii Nabożeństwo w Pierwsze Soboty Miesiąca.  

 

Kontakty z pasterzami archidiecezji i opieka duszpasterska

Od początku istnienia RSMU Wspólnota podkreślała przynależność do kościoła lokalnego. Gośćmi Wspólnoty byli między innymi księża biskupi naszej diecezji: ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski (r. 2000 i 2004), Ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz (r. 2002), ks. Biskup Ryszard Kasyna (r. 2006).

W roku 2016 Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej obchodziła osiemdziesięciolecie swojego powstania. Uroczystości ogólnopolskie odbyły się w sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu. Wzięło w nich udział kilkaset osób z całej Polski.

Ośrodek Gdański liczy obecnie 38 osób, w tym dwie w grupie formacji wstępnej.

Od 2008 r RSMU w Gdańsku korzysta z gościnności proboszcza parafii p.w. św. Stanisława B. i M. w Gdańsku-Wrzeszczu, a od 2009 r. kapłani tej parafii służą nam posługą duszpasterską.

Władze rodziny

Przełożoną Ośrodka Gdańskiego, przez wiele lat była śp. dr Izabella Cieślewicz. Następnie przełożonym Rodziny Gdańskiej był śp. dr hab. inż. Piotr Dębicki, prof. Akademii Morskiej w Gdyni, zmarły w styczniu 2017 r.

Obecnie przełożonym RSMU w Gdańsku jest mgr inż. Marek Przybylski, a jego zastępcą jest mgr inż. Elżbieta Kasprowska.

powrót do strony głównej RSMU

 

[1] Symbol D nnnn oznacza nr akapitu z Dialogów

Prekursorem Rodziny na terenie ówczesnej Diecezji Gdańskiej był w latach 50-tych ks. Jan Mokrzycki (były je­zu­ita), w tym czasie duszpasterz akademicki, który poznał założycielkę Rodziny, Ludmiłę dzięki Janinie Bielec­kiej z Poz­nania, byłej penitentce z przedwojennych czasów lwowskich. Ksiądz Jan zgromadził kilkanaście kobiet (stu­dentki i oso­by po studiach), u których rozpoznał powołanie do szczególnego oddania się Bogu w świecie. W okresie 1955-1965 prowadził formację tej grupy przede wszystkim przez konfesjonał i rekolekcje zamknięte.  Szcze­gól­nymi cechami formacji było: wynagradzanie Bogu Jego znieważanej miłości przez ufność i zupełne zda­nie się na Boga, życie w duchu rad ewangelicznych oraz szerzenie miłości w świecie (swoim środowisku). Kon­tak­tował się on wielokrotnie z Założycielką dyskutując z nią elementy duchowości, gdyż nie w pełni zgadzał się z jej wizją Za­konu Miłości Ukrzyżowanej.

W latach 50-tych opracowano w Gdańsku konstytucję Instytutu Miłości Ukrzyżowanej w oparciu o Kon­stytucję Apostolską Provida Mater Ecclesia. Przedstawiono ją księdzu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, któ­ry pobłogosławił członkom Instytutu.

W połowie lat 60-tych ks. Mokrzycki zapadł na zdrowiu. Ponad 20-to osobowa grupa  znalazła pomoc w oso­bie ks. Jana Pałygi, SAC, który pasterzował jej w czasie swego pobytu  w Gdańsku. W roku 1970 znaczna część osób przeszła do franciszkańskiego Instytutu Gemelli. Opiekunem pozostałej grupy 11-tu osób w latach 1970-1978 był werbista z Pieniężna, ksiądz Leonard Szymański.

W roku 1977 z inicjatywy trzech członkiń Instytutu MU powstała w Gdańsku grupa modlitewna Odno­wy w Duchu Świętym. Prowadzone Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym stały się miejscem odkrywania no­wych powołań. Skutkiem tego od 1978 roku zmieniła się struktura i charakter Wspólnoty Gdańskiej: poza ce­libatariuszami do Rodziny weszły też małżeństwa – nie składano już ślubów rad ewangelicznych.

W Gdańsku rozpoczyna funkcjonowanie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej… 

Działalność Rodziny w Gdańsku

powrót do strony głównej RSMU

Rodzina istnieje od roku 1936. Gromadzi kapłanów, małżeństwa, osoby samotne, młodzież – osoby ży­ją­ce w swoich środowiskach, które pełniąc różne funkcje i zadania, wynikające z ich obowiązku stanu, realizują jednocześnie cele wynikające z powołania do RSMU.

Duchowość Rodziny została przekazana Ludmile Krakowieckiej (dr filozofii i mgr prawa, docent, kierow­nik Katedry Historii Medycyny AM w Poznaniu, ur. 1900 r., zm. 1971 r.) a zawarta jest w tzw. Dialogach. Dialogi – zawierają świadectwa życia wewnętrznego założycielki i są podobne do pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. siostry Faustyny. Pan Jezus stopniowo objaśniał Założycielce nową dro­gę życia duchowego i przygotowywał ją do kierowania Wspólnotą. Dialogi uzyskały imprimatur władzy koś­cielnej.

Od 22 listopada 1996 r RSMU ma osobowość prawną kościelną i świecką w archidiecezji poznańskiej.  W związku ze wzrostem liczebnym członków Rodziny, rozsianych po całej Polsce, w szeregu diecezji członkowie Rodziny planują rozpoczęcie starań o umocowanie prawne we własnych diecezjach, by w ten sposób zacieśnić współpracę z kościołem lokalnym. Tak powstałe ośrodki diecezjalne będą mogły mieć różne umocowania prawne i będą związane ze sobą wspólną duchowością i zasadami życia.

 Od 21 lutego 2018 r. RSMU ma osobowość prawną w Archidiecezji Gdańskiej. (DEKRET)

powrót do strony głównej RSMU

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry