RADOMIR KRYŃSKI, OFM Cap

DIALOGI – ich duchowość i miejsce w Kościele (Fragment Wstępu)

Dialogi zawierają świadectwo wewnętrznego życia Ludmiły Krakowieckiej, nazywanej przez bliskich Ludką. Pod tym względem są one podobne do pism św. Tereski od Dzieciątka Jezus, czy św. Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus stopniowo objaśniał jej nową drogę życia duchowego, podstawowe pojęcia z dziedziny teologii, swoje plany związane z powstaniem nowej wspólnoty kościelnej, noszącej dziś nazwę Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU). Intymny dialog miedzy Panem Jezusem a Ludką wprowadza każdego, kto go czyta, w głęboki świat przeżyć duchowych duszy, która oddała się w całopalnej ofierze za zbawienie świata. By lepiej zrozumieć treść Dialogów, trzeba je ukazać w świetle teologii życia wewnętrznego, języka mistyki, historii duchowości, nauki Kościoła w sprawach dogmatycznych. Ponieważ są tam również teksty prorocze dotyczące przyszłości nowego dzieła, Kościoła i świata, trzeba je osadzić w wielkich wydarzeniach duchowych naszych czasów: odnowy duchowej Kościoła, objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa i kultu Miłosierdzia Bożego oraz objawień Matki Bożej.

Dialogi posiadają Imprimatur (Imprimatur, Poznań, 8.11.2006 r., N. 2379/2006)

 powrót do strony głównej RSMU

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry