Prekursorem Rodziny na terenie ówczesnej Diecezji Gdańskiej był w latach 50-tych ks. Jan Mokrzycki (były je­zu­ita), w tym czasie duszpasterz akademicki, który poznał założycielkę Rodziny, Ludmiłę dzięki Janinie Bielec­kiej z Poz­nania, byłej penitentce z przedwojennych czasów lwowskich. Ksiądz Jan zgromadził kilkanaście kobiet (stu­dentki i oso­by po studiach), u których rozpoznał powołanie do szczególnego oddania się Bogu w świecie. W okresie 1955-1965 prowadził formację tej grupy przede wszystkim przez konfesjonał i rekolekcje zamknięte.  Szcze­gól­nymi cechami formacji było: wynagradzanie Bogu Jego znieważanej miłości przez ufność i zupełne zda­nie się na Boga, życie w duchu rad ewangelicznych oraz szerzenie miłości w świecie (swoim środowisku). Kon­tak­tował się on wielokrotnie z Założycielką dyskutując z nią elementy duchowości, gdyż nie w pełni zgadzał się z jej wizją Za­konu Miłości Ukrzyżowanej.

W latach 50-tych opracowano w Gdańsku konstytucję Instytutu Miłości Ukrzyżowanej w oparciu o Kon­stytucję Apostolską Provida Mater Ecclesia. Przedstawiono ją księdzu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, któ­ry pobłogosławił członkom Instytutu.

W połowie lat 60-tych ks. Mokrzycki zapadł na zdrowiu. Ponad 20-to osobowa grupa  znalazła pomoc w oso­bie ks. Jana Pałygi, SAC, który pasterzował jej w czasie swego pobytu  w Gdańsku. W roku 1970 znaczna część osób przeszła do franciszkańskiego Instytutu Gemelli. Opiekunem pozostałej grupy 11-tu osób w latach 1970-1978 był werbista z Pieniężna, ksiądz Leonard Szymański.

W roku 1977 z inicjatywy trzech członkiń Instytutu MU powstała w Gdańsku grupa modlitewna Odno­wy w Duchu Świętym. Prowadzone Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym stały się miejscem odkrywania no­wych powołań. Skutkiem tego od 1978 roku zmieniła się struktura i charakter Wspólnoty Gdańskiej: poza ce­libatariuszami do Rodziny weszły też małżeństwa – nie składano już ślubów rad ewangelicznych.

W Gdańsku rozpoczyna funkcjonowanie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej… 

Działalność Rodziny w Gdańsku

powrót do strony głównej RSMU

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry