Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU) została za­po­czątko­wana w 1936 roku przez Założycielkę Ludmiłę Krako­wiecką (1900-1971). Rodzina żyje duchowością przekazaną przez Zało­ży­cielkę, za­wartą w jej zapiskach duchowych zwanych Dialoga­mi.

„Oto się sercem złącz z Krzyżem Mi­ło­sierdzia w Kodniu. Przylgnij sercem (nic nie czujesz – przylgnij wolą, bo Ja ci to nakazuję) do niego. W ranie Mego Serca zatop swą nieprawość. I Mnie tam wyrażonemu tak praw­dzi­wie oddaj całe wasze Zgromadze­nie, Zakon Miłości Ukrzyżowanej. Kró­lew­skie Dzieło Mej Miłości i Mego Krzy­ża. Promienie tryskają spoza Mych ra­mion wyciągniętych – to chwała Mej bolesnej męki. Ten krzyż otrzymacie w dziedzictwo, synowie i córki Moje. Krzyż Miłosierdzia, Krzyż – Miłość Ukrzyżowaną”. (L. Krakowiecka,  Dialogi, nr 1263 – Poznań, w kaplicy Sacré Coeur, 15.04.1949 r., godz. 13:45, Wielki Piątek).


Krzyż uśmiechniętego Pana Jezusa z kościoła w Kodniu (fot. Izabela Kątna, 14.07.2009 r.)

„Przed Jego cudownym, uśmiech­nię­tym Krucyfiksem żałowałam za wszys­tko, czym w tym roku, którego nie śmiem nazwać nowicjatem miłości, obrażałam Go: brakiem czujności na Jego świętą w mym sercu obecność, roztargnie­nia­mi i brakiem skupienia, nieprzemilczaniem cierpień, jakimi mnie doświadczał, sądzeniem mych bliźnich, mego sto­sun­ku do Jezusa w sercach mych najbliższych­”. (L. Krako­wiecka,  Dialogi, nr 136 – Kodeń 12.07.1939 r.)

Spotkania Gdańskiej RSMU odbywają się obecnie w kościele parafialnym.

w pierwsze soboty miesiąca:

Nabożeństwo Wynagradzające w intencji zadośćuczynienia za pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
+ Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
+ Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
+ Bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
+ Znieważanie czynione przez tych, którzy usiłują wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki,
+ Obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 11:00, a w programie: Różaniec, 15-minutowe rozważanie Tajemnic Różańcowych, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

w trzecie soboty miesiąca:

Spotkanie formacyjne wynikające z tematyki roku formacyjnego - rozpoczynają się o godz. 10:30, a w programie: Eucharystia, Różaniec, Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Ponadto członkowie Rodziny pogłębiają swoją formację w tzw. „małych grupach” oraz na corocznych rekolekcjach RSMU w Domu Rodziny w Bąblińcu lub w innym wybranym miejscu, np. w Kodniu.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry