RODZINA SERCA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ

Założycielem wspólnoty – Rodzica Serca Miłości Ukrzyżowanej jest sam Pan Jezus. On powołał Rodzinę do życia, nadał jej nazwę, określił cele, drogę i program. On, wraz z Maryją, nieustannie Ją prowadzi przez osoby, które do prowadzenia powołuje. Pierwszą osobą powołaną była Ludmiła Krakowiecka (1900 – 1971) doktor filozofii i magister prawa – pracownik naukowy UAM w Poznaniu. Cele, program i zadania wspólnoty mieszczą się w Dialogach, które są zapisem objawień prywatnych L. Krakowieckiej od roku 1936 do 1962. Dialogi mają dwa wydania książkowe z roku 2005 i 2010, w roku 2006 uzyskały imprimatur. Istnienie wspólnoty liczymy od roku 1936.

Jezus w wielu miejscach Dialogów przypomina, że tylko On jest autorem Dzieła – naszej wspólnoty i On ją prowadzi. Mówi np. tak - Dzieło, Zakon wasz jest wyłącznie Moim Dziełem, a Matka jego Wodzem, Przełożoną i Panią (D 2514). W innym miejscu mówi - Jesteście dziełem Samego Boga, przez które Bóg i tylko Bóg działa i wola wasza nie może Mu przeszkadzać (D 1436).

Pan Jezus przypomina nam o nowości i inności naszej Rodziny. Tak to formułuje - Wasz cel i droga jest nowa, odmienna od wszystkich dotąd istniejących, a polegająca na oddaniu i bezustannym oddawaniu Mi wszystkiego (D 2495). Właśnie oddanie najlepiej wyraża nas charyzmat. Oddawanie swego życia z chwili na chwilę w intencji zbawienia świata, w intencji ratowania dusz, to główne zadanie dziecka Miłości Ukrzyżowanej. Przez oddanie Rodzina uczestniczy w zbawczym Dziele Jezusa i staje się Jego współpracownikiem.

Droga oddania, ale też droga dziecięctwa Bożego i kontemplacji, najlepiej charakteryzują duchowość Rodziny. Jezus ucząc nas duchowości, podkreśla, że droga duchowości, jaką nam poleca, to Jego droga, jaką szedł, gdy żył na ziemi. Mówiąc o drodze oddania, po której mamy iść, wskazuje na Siebie - Ukazałem wam drogę przez ofiarę i całkowite oddanie woli Bożej (…) Ja Bóg – Człowiek Doskonały utorowałem wam drogę do Nieba i nauczyłem za nic mieć wolę swoją, a żyć tylko wolą Ojca (D 2885).

Polecając nam drogę duchowego dziecięctwa Bożego wskazuje na Swoje dziecięctwo - Ja Sam chcę dać wam szatę Moją królewską, szatę dziecięctwa, bo Ja, jako człowiek byłem tylko oddanym Dzieckiem Swego Ojca, posłusznym Mu we wszystkim, kierowanym przez Jego natchnienia. To Moja droga i pora byście na nią weszli (D 2582).

Pan Jezus wskazując na drogę kontemplacji wprowadza nowe znaczenie kontemplacji, którą nazywa kontemplacją życia, a która ma być przeżywaniem wszystkich chwil każdego dnia w zjednoczeniu z Nim. Mamy być zjednoczeni z Nim tak, jak On sam był zjednoczony z Ojcem, kiedy żył na ziemi. I nam poleca - Żyjcie ze Mną w najgłębszej przyjaźni człowieka z Bogiem (D 2595). Przeżywanie wszystkich chwil każdego dnia razem z Jezusem to sposób i styl życia członka wspólnoty.

Poza tym kondycję duchową dziecko Rodziny podtrzymuje poprzez codzienny udział w Eucharystii, codzienne odprawianie Liturgii Godzin (Jutrznia lub Nieszpory), codzienne rozważanie jednej części Różańca Świętego, oraz czuwanie przed Panem (około pół godziny dziennie). Oprócz wymienionych praktyk codziennych dziecko Miłości Ukrzyżowanej uczestniczy w spotkaniach małych grup – tzw. grupach dzielenia, a raz w miesiącu w dniu czuwania całej Wspólnoty. Raz w roku każdy członek Rodziny uczestniczy w tygodniowych rekolekcjach.

Dzieci wspólnoty pragną być pilnymi uczniami Jezusa i dlatego chcą Go naśladować w Jego nauczaniu i służbie. Swoją apostolską służbę Rodzina pełni będąc posłuszna Jezusowi i Kościołowi Świętemu. Tak o posłuszeństwie mówi nasz Nauczyciel - Macie być posłuszni Moim natchnieniom i pouczeniom, Mojemu Kościołowi (D 2875). Chcę Was mieć armią i dziećmi Kościoła Mego (D 2540). Właśnie dlatego w łączności z naszymi parafiami organizujemy rekolekcje np. dla rodziców dzieci przygotowujących się do bierzmowania, pierwsze soboty miesiąca oraz otwarte dni skupienia, spotkania formacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Na koniec należy podkreślić, że wspólnota dba o staranną formację swoich członków. Dlatego kandydaci do Rodziny przechodzą trzyletni okres formacyjny, po którym mogą składać śluby roczne. Po trzech latach ślubów rocznych można złożyć śluby wieczyste. Dziecko Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej ślubuje Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu – miłość, wierność i posłuszeństwo na jeden rok lub na całe życie.

powrót do strony głównej RSMU

RADOMIR KRYŃSKI, OFM Cap

DIALOGI – ich duchowość i miejsce w Kościele (Fragment Wstępu)

Dialogi zawierają świadectwo wewnętrznego życia Ludmiły Krakowieckiej, nazywanej przez bliskich Ludką. Pod tym względem są one podobne do pism św. Tereski od Dzieciątka Jezus, czy św. Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus stopniowo objaśniał jej nową drogę życia duchowego, podstawowe pojęcia z dziedziny teologii, swoje plany związane z powstaniem nowej wspólnoty kościelnej, noszącej dziś nazwę Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej (RSMU). Intymny dialog miedzy Panem Jezusem a Ludką wprowadza każdego, kto go czyta, w głęboki świat przeżyć duchowych duszy, która oddała się w całopalnej ofierze za zbawienie świata. By lepiej zrozumieć treść Dialogów, trzeba je ukazać w świetle teologii życia wewnętrznego, języka mistyki, historii duchowości, nauki Kościoła w sprawach dogmatycznych. Ponieważ są tam również teksty prorocze dotyczące przyszłości nowego dzieła, Kościoła i świata, trzeba je osadzić w wielkich wydarzeniach duchowych naszych czasów: odnowy duchowej Kościoła, objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa i kultu Miłosierdzia Bożego oraz objawień Matki Bożej.

Dialogi posiadają Imprimatur (Imprimatur, Poznań, 8.11.2006 r., N. 2379/2006)

 powrót do strony głównej RSMU

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry