Od powołania przez Biskupa Gdańskiego Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” minie w lutym kolejna 23 rocznica. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk w dniu 12 czerwca 1987 roku powiedział:

„ Żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło w Gdańsku, i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla przyszłości ludzkiej pracy. I to nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie”.

Było to niezwykłe wydarzenie w historii Kościoła Gdańskiego. I Wizyta Ojca Świętego na Wybrzeżu wpisała się szerokim echem w całej społeczności katolickiej w Polsce i na świecie.

Powołana w 1987 roku przez ówczesnego ordynariusza gdańskiego Biskupa Tadeusza Gocłowskiego Kościelna Służba Porządkowa „Semper Fidelis” spełniła w sposób godny swoje zadanie, zapewniając ład porządek i bezpieczeństwo podczas spotkań i nabożeństw wielotysięcznym rzeszom pielgrzymów przybyłych z całej Polski na spotkania z Ojcem Świętym.

Jako Bracia wspólnoty parafialnej z kościoła Św. Stanisława BM byliśmy w szczególny sposób mocno i emocjonalnie związani z tą uroczystością. Wszak to tu pod czujnym okiem naszego ks. Proboszcza Andrzeja działało centrum organizacyjne KSP „ Semper Fidelis”. W wypełnieniu tak zaszczytnego i odpowiedzialnego zadania nasi późniejsi członkowie i parafianie włączyli się w wir pracy, pomagając swojemu pasterzowi w tym przedsięwzięciu. . Jako zgromadzenie ze „starego” Wrzeszcza zorganizowaliśmy ponad 300 osobową grupę mężczyzn do obsługi i pilnowania sektorów z wiernymi na Zaspie. Braliśmy również czynny udział w innych uroczystościach i wydarzeniach, które nas dotyczyły i całego duszpasterstwa KSM. Po przekształceniu jej w formację Kościelnej Służby Mężczyzn i przekazaniu jej w opiekę śp. Ks. Prałata Kędziorskiego ( zm. 21.11. 2007r.), ks. Andrzej nie zerwał z nią kontaktów. Został honorowym moderatorem tej formacji, a swoją pasterską opieką objął naszą parafialną KSM. Poświęcał nam dużo czasu. Był z nami podczas comiesięcznych wtorkowych spotkań formacyjnych. Podczas tych spotkań, nie tylko ubogacał naszą wiedzę religijną, ale też dzielił się różnymi sprawami i problemami dotyczącymi zarówno naszej parafii, jak i Kościoła gdańskiego i Ojczyzny. Czuło się , że darzy nas szczególnym zaufaniem. My ze swej strony też staraliśmy się być aktywni i pomocni w pracach prowadzonych na parafii. Udział w budowie Domu Parafialnego, pomoc w zbieraniu funduszy na budowę organów piszczałkowych, organizacja i prowadzenie kilkunastu festynów parafialnych. Były to tylko niektóre widoczne nasze przedsięwzięcia. W sumie było tego sporo. 20 lat współpracy z naszym kapelanem uczyło nas dobrej i spełnionej z pożytkiem pracy. Byliśmy cennym nabytkiem „stworzonym” i uformowanym przez dobrego i serdecznego Pasterza. Bóg zapłać Mu za to wszystko co dla nas i całej wspólnoty uczynił.

Wydarzenia te i kolejne rocznice miały też niestety i inne smutne momenty. Niespełna dwa lata temu w listopadzie odprowadziliśmy na wieczny spoczynek naszego Głównego kapelana KSM, ks. Prałata Brunona Kędziorskiego, bliskiego kolegę z seminarium duchownego, który razem z nami pielgrzymował i brał czynny udział organizacyjny w naszych uroczystościach rocznicowych. Byliśmy i jesteśmy formacją, która zapisała się trwałymi zgłoskami w historii Archidiecezji Gdańskiej.

Ks. Brunon pisał: „ Być członkiem Kościelnej Służby Mężczyzn to wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Mamy świadomość, że przez służbę Kościołowi , służymy Bogu, realizując nasze chrześcijańskie powołanie.

Wasz moderator brat Jerzy


Bracia Semper Fidelis z śp. Ks. Proboszczem Andrzejem Rurarzem
Grudzień 2009 r.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry