Rozważania tajemnic różańcowych na nabożeństwa z udziałem dzieci

 

Różaniec z Maryją, naszą mamą

Aneta Popławska

 

TAJEMNICE RADOSNE

 

Zwiastowanie

Maryja jak co dzień zajmowała się domowymi obowiązkami, gdy nagle pojawił się u niej Anioł. Przywitał ją z wielką radością i powiedział, że Bóg wybrał ją na Mamę swojego Syna. Powiedział też, że chłopcu, którego urodzi ma dać imię Jezus. Maryja zdziwiła się, ale po krótkiej rozmowie zgodziła się i była bardzo szczęśliwa.

 

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Maryja odwiedza swoją kuzynkę Elżbietę, która również spodziewa się dziecka. Elżbieta jest już starszą osobą, więc Maryja przyszła do niej, żeby przez jakiś czas pomagać jej w domu. Elżbieta bardzo ucieszyła się widząc, że Maryja również urodzi syna i to wyjątkowego – Syna Boga.

 

Narodzenie

Była cicha i spokojna noc. Na polach niedaleko Betlejem pasły się owce, których pilnowali pasterze. Nagle pojawiło się jasne światło i stanął przed nimi uśmiechnięty Anioł. Na początku pasterze się przestraszyli, ale kiedy Anioł powiedział, że urodził się Jezus, Zbawiciel ludzi, szybko do Niego pobiegli, żeby Go przywitać.

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Maryja i Józef poszli do Jerozolimy, żeby ofiarować małego Jezusa Bogu. W świątyni podszedł do nich prorok Symeon, starszy człowiek, który bardzo kochał Boga. Pobłogosławił ich i powiedział, że Jezus uratuje wielu ludzi, ale będą tacy, którzy będą Go nienawidzić. Z tego powodu Maryja będzie bardzo cierpieć.

 

Odnalezienie Jezusa w świątyni

Jezus miał 12 lat, kiedy poszedł z rodzicami do Jerozolimy na Święto Paschy. Po uroczystościach kiedy tłum ludzi wracał do domu Maryja i Józef zauważyli, że Jezus zniknął. Szukali Go przez cały dzień! Okazało się, że Jezus był przez cały czas w świątyni, czyli w domu Boga i rozmawiał z nauczycielami.

 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

Chrzest w Jordanie

Jezus wchodzi do rzeki Jordan i prosi swojego kuzyna Jana Chrzciciela o chrzest. Kuzyn dziwi się, bo Jezus ma tak czyste serce, że nie potrzebuje chrztu. Słucha jednak Jezusa. Zaraz po chrzcie nad Jezusem otworzyło się Niebo i przyszedł do Niego Duch Święty pod postacią gołębicy. Wtedy Bóg powiedział potężnym głosem: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

 

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Maryja i Jezus byli zaproszeni na wesele w Kanie Galilejskiej. Wszyscy dobrze się bawili, ale w pewnej chwili zabrakło wina. Maryja poprosiła Syna o pomoc. Jezus posłuchał swojej Mamy i dokonał cudu. Kazał napełnić sześć kamiennych stągwi wodą, a potem przemienił wodę w znakomite wino.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus odwiedzał różne miasta, ponieważ chciał spotkać jak najwięcej ludzi. Dlaczego? Opowiadał o tym, że Bóg wszystkich kocha i chce otworzyć wszystkim niebo. Wystarczy tylko sprzeciwiać się temu co złe, a wierzyć Jezusowi i brać z Niego przykład. Jezus dokonywał wiele cudów – uzdrawiał chorych, pocieszał smutnych, przynosił radość i szczęście.

 

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Kiedy Jezus modlił się na górze Tabor, jego uczniowie spali. Kiedy się obudzili zobaczyli, że Jezus lśni pięknym niebiańskim światłem. Usłyszeli wtedy głos Boga: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Dlaczego Jezus się przemienił? Chce, żeby uczniowie, widząc w Nim Boga, nabrali jeszcze większej odwagi i wiary.

 

Ustanowienie Eucharystii

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus podzielił między uczniów chleb i powiedział: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę”. Jezus rozdał wtedy pierwszą Komunię Świętą, aby od tego czasu ludzie przyjmowali Go do swojego serca podczas każdej Mszy Świętej. Jezus – chleb to pokarm z Nieba, który daje nam siłę do życia z Bogiem.

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

 

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus przyszedł do Ogrodu Getsemani, żeby modlić się do Boga, swojego Ojca. Wiedział, że niedługo będzie bardzo cierpiał. Wziął ze sobą uczniów, bo strach jest mniejszy, kiedy obok są przyjaciele. Poprosił ich, żeby się modlili, ale oni co chwilę zasypiali. Bóg Ojciec był jednak przy Jezusie cały czas, dlatego modlitwa w Ogrójcu dodała Mu sił.

 

Biczowanie Jezusa

Jezus był dobry, ale ludzie chcieli Go zabić. Zabrali Jezusa do Piłata, żeby ten skazał Go na śmierć. Piłat uznał, że Jezus jest niewinny, ale tłum domagał się kary tak bardzo, że Piłat kazał żołnierzom, aby ubiczowali Jezusa. Bicz zadawał Jezusowi straszny ból. Jego ciało było wielką raną, z której płynęła krew.

 

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Po biczowaniu żołnierze upletli koronę z cierni o bardzo ostrych kolcach i nałożyli Jezusowi na głowę. Potem bili Go po twarzy i śmiali się, że jest królem. Jezus cierpiał, ale nie skarżył się. Piłat pokazał Go ludziom, ale oni nadal żądali Jego śmierci. Wołali głośno: „Ukrzyżuj Go, Ukrzyżuj Go!”. Wtedy Piłat się zgodził i rozkazał, aby Go ukrzyżowano.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Na poranione ramiona Jezusa żołnierze narzucili belkę i kazali nieść ją przez miasto aż na górę, na której miał zostać ukrzyżowany. Drewniany krzyż był bardzo ciężki, dlatego Jezus przewrócił się aż trzy razy. Bolały go wszystkie rany, ale najbardziej bolało go serce ranione przez grzechy ludzi.

 

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Ręce i nogi Jezusa zostały przybite gwoździami do krzyża. Jezus cierpiał, ale przebaczył wszystkim ludziom ich złe postępowanie. Umierając na krzyżu powiedział Maryi, że od tego czasu będzie Mamą dla nas wszystkich. Gdy Jezus umarł zatrzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Wielu ludzi zrozumiało, że Jezus jest Synem Boga.

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Maria Magdalena, Joanna i Maria, mam Jakuba, jednego z uczniów Jezusa, poszły do Jego grobu i zdziwiły się, że kamień, który zasłaniał wejście do groty jest odsunięty. Weszły do środka i zobaczyły dwóch aniołów w lśniących ubraniach. Powiedzieli, że Jezus ożył, tak jak obiecał i nie ma Go w grobie. Szczęśliwe kobiety pobiegły do miasta, opowiadać wszystkim o tym, co się stało.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z wieloma ludźmi, ale przyszedł dzień, w którym powiedział Apostołom, że musi już pójść do Ojca, do nieba. Obiecał, że w niebie przygotuje dla nas mieszkania i będzie czekać, aż do Niego przyjdziemy. Uczniowie widzieli, jak Jezus wznosił się do nieba.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy uczniowie byli razem nagle usłyszeli głośny szum, który z nieba trafił prosto do ich domu. Nad ich głowami pojawiły się języki z ognia. Wszyscy z radością i odwagą zaczęli modlić się i opowiadać o Jezusie w różnych językach świata. To Duch Święty napełnił serca apostołów.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jezus kochał swoją Mamę tak bardzo, że gdy przyszedł już czas jej śmierci, zabrał jej duszę razem z ciałem prosto do nieba. Teraz Maryja, nasza niebiańska Mama modli się za nas i prosi, żebyśmy my modlili się do Jezusa za jej pośrednictwem za wszystkich ludzi, za nasze rodziny i za siebie.

 

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryja została Królową nieba i ziemi. Jest Królową, ale i Mamą, która uczy nas jak być podobnym do Jezusa, jak żyć tak, jak On i jak kochać tak, jak On wszystkich kocha. Jesteśmy dla niej dziećmi, którymi się opiekuje i za które się modli. My również możemy modlić się razem z nią różańcem i prosić, żeby wszyscy kiedyś spotkali się z Bogiem w niebie.

 

Tajemnice na co dzień i od święta

  1. Andrzej Ziółkowski CM

 

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pan Bóg przez posługę anioła Gabriela powiedział Maryi dobre słowo na powitanie: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski”. A potem nastąpiła cudowna rozmowa o tajemnicy poczęcia Bożego Syna. Maryja wyraził zgodę na to, że stanie się Matką Pana Jezusa.

Każdy człowiek – tak dziecko jak i dorosły – cieszy się, gdy słyszy jakieś dobre słowo. Jeśli powiesz komuś z uśmiechem „dzień dobry”, to nie tylko usłyszysz to samo, ale zobaczysz także uśmiech.

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

Tak jak Maryja poszła do Elżbiety, swojej krewnej, tak i my odwiedzamy się wzajemnie. Najważniejsze w odwiedzinach jest to, aby podzielić się radością, uśmiechem, przyjaźnią, miłością. I wcale nie muszą być prezenty!  

 

Narodzenie Jezusa w stajence betlejemskiej

Wprawdzie do świąt Bożego Narodzenia jest jeszcze daleko – niecałe trzy miesiące, ale już dziś pomyślmy o tym, komu sprawimy jakąś miłą niespodziankę. Dlaczego? Bo Pan Jezus, który narodził się w Betlejem przyszedł do każdego człowieka, aby mu powiedzieć, że go kocha. Nie wszyscy o tym wiedzą. Jak im to przekazać?

 

Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni

Maryja i Józef ofiarowali małego Jezusa w świątyni. Taka była wtedy tradycja. A co ty ofiarujesz Panu Bogu za dar życia? Pomyśl przez chwilę, co powiesz Bogu za to, że dał ci rodziców, dzięki nim dał ci życie, obdarzył darem łaski w czasie chrztu świętego. Jest taka piosenka religijna, którą młodzież chętnie śpiewa: „Ofiaruje Tobie, panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki”. Może ją zaśpiewasz?

 

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Najgorsze co może być dla człowieka wierzącego, to zgubić Pana Jezusa w swoim życiu. Jak to jest możliwe? I czy to w ogóle jest możliwe? Niestety, tak! To jest możliwe, ponieważ ludzie gubią w swym życiu wiele cennego. W modlitwie różańcowej modlimy się za wszystkich, którzy zagubili się w wierze.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jan Chrzciciel bardzo się ucieszył, gdy zobaczył Pana Jezusa nad Jordanem. Chwilę potem bardzo się zdziwił, bo Chrystus zapragnął przyjąć chrzest z jego rąk. Tak też się stało.

Proszę podziękować mamie i tacie za to, że kiedyś przyszli z tobą do kościoła i poprosili o chrzest dla ciebie. Zapytaj swoich rodziców i chrzestnych o to, jakie osoby były na twoim chrzcie i kto cię ochrzcił.

 

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Wesele w Kanie Galilejskiej było wspaniałe, ponieważ zostali na nie zaproszeni bardzo ważni goście: Pan Jezus, Jego Matka – Maryja oraz apostołowie. Pan Jezus uczynił pierwszy cud dla tych nowożeńców i gości weselnych: przemienił wodę w wino.

My także zapraszamy Pana Jezusa i to nie tylko od święta, ale na każdy dzień. Pragniemy bowiem, aby zawsze był z nami.  

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

W czasie Mszy św. słyszymy jak Pan Jezus naucza na temat królestwa niebieskiego. Bardzo często czyni to w przypowieściach. To są takie krótkie opowiadania, dzięki którym dowiadujemy się do kogo lub do czego można porównać królestwo niebieskie. Do kogo można je porównać? Do dzieci przesuwających w czasie modlitwy paciorki różańca. Gdy już wszystkie paciorki przesuną, to się cieszą, że mogły spotkać się z Jezusem.

 

Przemienienie na górze Tabor

Chyba wszyscy lubimy się wspinać na wysokie szczyty. Owszem, nie wszyscy wejdziemy na Mont Everest, bo trzeba być wprawnym himalaistą. Nie wszyscy z nas wejdą na Rysy, bo trzeba mieć bardzo dobrą kondycję. Ale wszyscy razem z Panem Jezusem i trzema apostołami wspinamy się na Górę Tabor. W jakim celu? Otóż wszyscy pragniemy być przemienieni.

 

Ustanowienie Eucharystii

Dla apostołów Wieczerza Pańska przed męką Jezusa była bardzo ważna, ponieważ Pan Jezus dał im siebie. Pomodlił się nad chlebem i powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją Pamiątkę”. Podobnie uczynił z winem.

Od tamtego czasu ilekroć spotykamy się na Mszy świętej, głosimy śmierć Pana Jezusa, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale.

 

TAJEMNICE BOLESNE

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Nie musimy czekać na Wielki Post, aby pomyśleć co przezywał Pan Jezus, gdy przed samą Meką i śmiercią modlił się do swego Ojca w ogrodzie Oliwnym. Prosił wtedy apostołów, aby czuwali razem z Nim. Oni zaś, niestety, ze znużenia usnęli.

Dlatego my czuwamy, tak jak potrafimy najlepiej. Teraz czuwamy na wspólnej modlitwie różańcowej. W domu wyciszymy się w czasie modlitwy przed snem. W niedzielę spotkamy się na Eucharystii.

 

Biczowanie Pana Jezusa

Ubiczowali Pana Jezusa, mimo tego, że był niewinny. Jakie to jest niesprawiedliwe i niezrozumiałe dla wielu ludzi. Pan Jezus poddał się okrutnemu biczowaniu, abyśmy wszyscy byli silni Jego mocą.

Jeśli kiedykolwiek spotka nas jakaś niesprawiedliwość, to pamiętajmy iż On był niesprawiedliwie biczowany.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Gdy dzieci mają na głowie koronę, taką zabawkę wyciętą z papieru i pokolorowaną farbkami, to wtedy każda dziewczynka czuje się jak królewna, a każdy chłopiec jak królewicz. Potraficie rozróżnić prawdziwą koronę od zabawki.

Pan Jezus nie miał żadnej korony na głowie, ale my mówimy, że był ukoronowany. Tak, zgadza się, ale to były ostre ciernie, które żołnierze wcisnęli na siłę na Jego skronie. To nie była prawdziwa korona, lecz ostre ciernie uwite na kształt korony.

 

Dźwiganie krzyża na Górę Kalwarię

Razem z Panem Jezusem idziemy na Golgotę. Każdy z nas, jak tylko potrafi, pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Jak pomóc najlepiej? Szanując i kochając rodziców, rodzeństwo, krewnych; ucząc się jak najlepiej, spełniając dobre uczynki, pamiętając o swoich zadaniach, wspólnie bawiąc się, modląc się, pomagając sobie. Naprawdę, tak niewiele trzeba, aby pomóc nieść krzyż Jezusowi.

 

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Tak wiele ludzi nosi przy sobie różaniec, krzyżyk, medalik. Niektórzy dorośli mają przy sobie szkaplerz. Te przedmioty są poświęcone i przypominają nam, że jesteśmy chrześcijanami i należymy do Jezusa Chrystusa. Z wielką czcią całujemy krzyżyk, bo on przypomina nam sens cierpienia Jezusa.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Alleluja! Jakże często powtarzamy to słowo, a najczęściej je śpiewamy. Pan Jezus po swej śmierci powstał z grobu, żyje i pragnie, abyśmy mieli udział w Jego radości. Wszyscy się cieszą, że On jest z nami. Podzielmy się ta radością z tymi, którzy z różnych powodów są smutni. Alleluja!

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przebywał z apostołami jeszcze przez czterdzieści dni. A potem wstąpił do swego Ojca, czyli jest w niebie. zanim tak sie stało obiecał swym uczniom, że ześle im Ducha Świętego, aby byli silni w wierze.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa wydarzyło się coś wspaniałego. Oto w Jerozolimie zebrali się wszyscy apostołowie, w jednym miejscu. Była z nimi Maryja, Matka Jezusa. Ogarniała ich radość z tego, że ich Mistrz, Chrystus, jest w niebie, u swego Ojca. Nagle, w jednym momencie, Duch Święty zstąpił z nieba z nieba w postaci języków jakby i napełnij serca wszystkich. W tym momencie Maryja i apostołowie pełni Ducha Świętego z wielką odwagą głosili wszystkim naukę o Chrystusie. 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Cieszymy się, że Maryja jest razem ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem w niebie. To jest tajemnica, którą znamy od wieków. Przyjmujemy ją całym naszym sercem. Matka Boża wstawia się za nami, modli się razem z nami i cieszy się, że jesteśmy Jej dziećmi.

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Tak wiele jest figur, obrazów i innych wizerunków Maryi, na których ma Ona na głowie koronę. Wierzymy w to, że Matka Jezusa po swym wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Teraz oddajemy jej cześć w modlitwie różańcowej i pieśni pełnej chwały.

Maryjo, Królowo nieba i ziemi wstawiaj się za nami!

 

Maryjo, Matko moja

  1. Grzegorz Świecarz

            

Tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bóg przyszedł do Maryi, aby w Niej zamieszkać. Maryja odpowiedziała aniołowi Gabrielowi: chcę zostać Matką Jezusa Chrystusa dla zbawienia wszystkich ludzi. I w tej chwili z Ducha Świętego poczęła Zbawiciela świata. Bóg także pragnie przychodzić do każdego z nas.

Maryjo, Matko moja, odtąd będę starał się wiernie służyć Bogu poprzez solidne wykonywanie codziennych obowiązków.

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę. Przez trzy miesiące pomaga jej w domu,

ponieważ ma ona urodzić Jana Chrzciciela. Maryja nie koncentruje uwagi na sobie, ale pragnie spieszyć z pomocą innym ludziom.

Maryjo, Matko moja, będę chętnie pomagał rodzicom, rodzeństwu, koleżankom i kolegom w wypełnianiu ich codziennych obowiązków.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Maryja porodziła Dzieciątko Jezus w grocie i złożyła Je w żłobie na sianie, bo w żadnym domu nie było dla nich miejsca. Jako pierwsi Jezusa rozpoznali ludzie biedni. Pan Jezus pragnie narodzić się w każdym sercu, w każdej rodzinie.

Maryjo, Matko moja, będę jak najczęściej przyjmował Pana Jezusa w Komunii Świętej do swego serca.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja przyniosła do świątyni najważniejszą na świecie Osobę – Jezusa, swojego Syna. Przyniosła Nowonarodzonego, by Go przedstawić i ofiarować Bogu Ojcu. Zrobiła to dla zbawienia wszystkich ludzi.

Maryjo, Matko moja, w żadną niedzielę ani święto nie opuszczę Mszy Świętej.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryja przez trzy dni poszukiwała zagubionego Jezusa, aż wreszcie odnalazła Go w świątyni, nauczającego doktorów i stawiającego im pytania. Każdy z nas może odnaleźć Pana Jezusa w Kościele, gdzie w osobie księdza przemawia do nas.

Maryjo, Matko moja, nigdy nie opuszczę religii i chętnie będę słuchał rodziców.

 

 

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Jezus przyjmuje chrzest w rzece Jordan. To Jan Chrzciciel był tym, który Go ochrzcił. Pan Jezus przyjmuje chrzest pokuty. Wtedy dzieje się coś niezwykłego. Na Pana Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba odzywa glos, który Jezusa nazywa umiłowany Synem Bożym.

Maryjo, Matko moja, każdego dnia będę prosił Ducha Świętego, aby dał mi dobre sumienie.

 

Cud w Kanie Galilejskiej

Młoda para zaprosiła na swoje wesele Pana Jezusa, Maryję i Apostołów. Ale niestety stało się coś niespodziewanego. W pewnym momencie zabrakło wina, które było podstawowym napojem podczas uczt w Palestynie. Na pomoc przychodzi Maryja, która prosi Pana Jezusa, aby przemienił wodę w wino. To był cud. Wtedy uczniowie uwierzyli w Niego. Maryja nieustannie troszczy się o nas.

Maryjo,  Matko moja, będę tak się bawił, aby nigdy nie zasmucić Ciebie, aby nie zabrakło mi Bożej łaski.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

To Pan Jezus nauczył nas modlić się do Boga Ojca: „przyjdź królestwo Twoje”. Chrystus pragnie, aby każdy człowiek doświadczył niewypowiedzianych dobrodziejstw tego królestwa.

Maryjo, Matko moja, pomóż mi szerzyć królestwo Boże w otaczającym mnie świecie.

 

Przemienienie na górze Tabor

Chrystus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i razem poszli na wysoką górę. Tam dokonał się kolejny cud w życiu Pana Jezusa, który tam przemienił się wobec nich. Twarz Pana Jezusa stała się jasna jak słońce, a Bóg Ojciec powiedział: „To jest  mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”.

Maryjo, Matko moja, pragnę być blisko Pana Jezusa, który potrafi przemienić każde serce.

 

Ustanowienie Eucharystii

Pan Jezus dokonał jeszcze jednego cudu. Pozostał z nami pod postacią chleba i wina. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb w swoje Najświętsze Ciało, a wino w swoją Przenajświętszą Krew.

Maryjo, Matko moja, przyrzekam, że bez ważnego powodu nie opuszczę niedzielnej Eucharystii.

 

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa i konanie Jezusa w Ogrójcu

„Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich”. Pan Jezus klęczy w ogrodzie Oliwnym, modli się i kona za grzechy świata, a krwawy pot spływa Mu po twarzy.

Maryjo, Matko moja, polecam Ci zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Pana Boga.

 

Biczowanie Pana Jezusa

„Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować”. Pan Jezus przywiązany jest do słupa i okrutnie biczowany, aż krew tryska na ziemię. Pan Jezus bardzo cierpi i cierpi razem z Nim Jego Matka Maryja. My również często naszym złym zachowaniem zadajemy Panu Jezusowi ból.

Maryjo, Matko moja, będę unikał grzechów w swoich myślach, mowie i uczynkach.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Pan Jezus obnażony z szat, ubrany w szyderczą purpurę, z trzciną w ręku i w

koronie cierniowej na głowie, bity jest po twarzy. Król Wszechświata jest wyśmiewany przez ludzi. Podobnie i dziś wielu ludzi cierpi z powodu niedostatku, niedożywienia.

Maryjo, Matko moja, pomóż mi zawsze z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż na Golgotę i upada pod jego ciężarem. W swoich rękach niesie grzechy każdego człowieka, również twoje i moje. To bardzo duży ciężar, który musiał nieść sam.

Maryjo, Matko moja, postanawiam chętnie pomagać ludziom starszym i chorym.

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa”. Po trzech godzinach konania i męki Pan Jezus umiera na krzyżu za moje grzechy. Jezus umarł za nas, abyśmy mieli życie wieczne z Panem Bogiem.

Maryjo, Matko moja, będę szczerze żałował za moje grzechy, wyznam je szczerze na spowiedzi i będę się starał już więcej ich nie popełniać.

 

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pan Jezus zmartwychwstał! Ta wiadomość zmieniła cały bieg historii. Uczniowie Pana Jezusa ze zdumieniem odkryli, że grób, w którym położono Pana Jezusa jest pusty. To Boża Miłość stała się większa niż śmierć. Nie można jej zamknąć w grobie, ani w przeszłości.

Maryjo, pokaż mi, że przy Jezusie zmartwychwstałym będziemy szczęśliwi.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, powrócił do Ojca. Powrócił, by Mu powiedzieć: „Abba, Tato, zrobiłem wszystko, o co mnie prosiłeś”.  Jako chrześcijaninie mamy być zapatrzeni w niebo. Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich uczniów, dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych.

Maryjo, ucz nas codziennie wpatrywać się w niebo i oczami wiary czekać na Jezusa.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Pan Bóg zesłał na apostołów Ducha Świętego. Zsyła Go również na nas, aby przez nas czynić cuda w naszej szkole i w domu.  My dzisiaj także potrzebujemy Ducha mądrości, męstwa, świętości i roztropności. Szczęśliwe życie bez Pana Boga nie istnieje.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy otrzymali dary Ducha Świętego potrzebne do codziennego rozwoju.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Przez chrzest zostało w nas zaszczepione życie boże i mamy w ten sposób stawać się coraz bardziej święci. Maryja osiągnęła w najwyższym stopniu świętość. Ona do końca pozostała heroicznie wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Dlatego została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Tam razem z aniołami i archaniołami jest blisko Jezusa.

Maryjo, wstawiaj się za nami u Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Na tym nie kończą się Jej zasługi. Maryja została naszą królową. Jest on a naszą przyjaciółką u Pana Boga i wyprasza nam potrzebne łaski.

Maryjo, ucz nas prawdziwej pobożności.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry