ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Życie składa się z różnych doświadczeń

bp Antoni Długosz

 

Tajemnice radosne

Życie nasze składa się z różnych doświadczeń, do których należą momenty radości. Są nimi bliskość i miłość, jakie otrzymujemy od rodziców. Radość z dobrego stopnia, smacznego obiadu ze słodkim deserem, wolnego dnia od zajęć w szkole, okres świąt i wakacji. Pan Jezus z Matką Bożą także przeżywają różne radości.

 

Zwiastowanie

Cieszymy się, gdy rodzice mówią nam, że powiększy się nasza rodzina: mamusia urodzi siostrę lub brata. Taką radość przeżywa Matka Boża, gdy dowiaduje się, że Pan Bóg wybrał Ją na matkę Pana Jezusa. Maryja zgadza się na ten wybór, ponieważ zawsze jest posłuszna Panu Bogu. Wypowiada ważne słowo: Fiat, to znaczy: niech mi się stanie, jak życzy sobie Bóg. Od Matki Bożej uczymy się posłuszeństwa woli Bożej, którą przekazują nam rodzice, katecheci i nauczyciele.

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

Często spotykamy rodziców, braci, siostry, koleżanki i kolegów, którzy potrzebują naszej pomocy. Matka Boża dowiaduje się, że liczy na Jej pomoc krewna – Elżbieta, która za trzy miesiące urodzi syna – Jana. Maryja wędruje z Nazaretu do Ain Karim, gdzie mieszka Elżbieta, by nieść jej pomoc. Do domu Elżbiety zanosi Maryja Pana Jezusa, którego ma w sobie. Elżbieta podziwia wiarę Maryi i zawierzenie Panu Bogu. Od Matki Bożej uczymy się niesienia pomocy ludziom.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Każde dziecko jest dla rodziny darem od Pana Boga. Przed jego narodzinami rodzice przygotowują ubrania, zabawki, wózek, czasem specjalny pokój. Dzień narodzin jest bardzo ważnym, radosnym wydarzeniem, który będzie świętem dla niemowlaka obchodzonym każdego roku. Narodziny Pana Jezusa świętujemy w rodzinie i Kościele. Jezus rodzi się w pomieszczeniu biednych pasterzy, by każdy mógł Go odwiedzić. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus rodzi się dla nas i cieszy się, gdy Go odwiedzamy w kościele. Jezus uczy nas miłości do każdego człowieka.

 

Ofiarowanie w świątyni

Każda rodzina „posiada” kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni, uczestniczymy we Mszy Świętej, spowiadamy się i przyjmujemy komunię. Pan Jezus także ma taki swój „kościół” w Jerozolimie – świątynię, do której przynosi Go Matka Boża, gdy ma zaledwie czterdzieści dni. Pobożny Symeon bierze Jezusa na ręce i przepowiada, że jest On światłem dla pogan – czyli także ich Bogiem i Zbawicielem. Matce Bożej mówi, że będzie cierpiała razem z Panem Jezusem.

 

Znalezienie Pana Jezusa

W każdą niedzielę i święto idziemy z rodzicami do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której słuchamy Bożego słowa i otrzymujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Pan Jezus, gdy ma dwanaście lat przebywa sto czterdzieści kilometrów ze swoimi rodzicami z Nazaretu do Jerozolimy, by w świątyni spotkać się z Panem Bogiem. Przedłuża swój pobyt nie wracając z pielgrzymami do Nazaretu do swego miasta. Po trzech dniach poszukiwań Matka Boża odnajduje Go miedzy uczonymi, którzy zdziwieni są wiedzą, jaką posiada Pan Jezus. Wyjaśnia On swojej Mamie, że pozostał dłużej w świątyni z polecenia Pana Boga – Jego Ojca. Starajmy się także być posłusznymi Panu Bogu wypełniając polecenia jakie daje nam Pan Bóg w Bożych przykazaniach.

 

 

Tajemnice światła

Z wielką ciekawością rozpoczynaliśmy życie w przedszkolu i szkole. Szczególnie dumni byliśmy z poszerzenia naszych wiadomości o świecie, przyrodzie, językach obcych, pracy z komputerem i komórką. Takie uczucie towarzyszyło podczas otrzymywania dyplomów i świadectw, które dawały możliwości przechodzenia do następnej klasy. Życie Pana Jezusa także posiada wydarzenia poszerzające wiadomości o Nim.

 

Chrzest w Jordanie

Ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda. Większą powierzchnię na kuli ziemskiej obejmują oceany, morza, jeziora i rzeki. Dzięki wodzie żyjemy i korzystamy z niej podczas kąpieli, by nasze ciało było czyste. Nad rzeką Jordan w Ziemi Świętej Jan Chrzciciel udziela ludziom chrztu pokuty. Najpierw z pokorą ludzie wyznają swoje grzechy, żałują, postanawiają się poprawić, a wtedy Jan Chrzciciel polewa ich głowy wodą na znak, że Bóg przebaczył im grzechy. Pan Jezus staje w rzece i przyjmuje chrzest od Jana. W tym momencie Pan Bóg mówi, że Jezus jest Synem Bożym. Przyjmując chrzest pokuty Pan Jezus zapowiada, że odda swoje życie za grzechy wszystkich ludzi.

 

Cud w Kanie Galilejskiej

Początkiem rodziny jest zazwyczaj ślub rodziców. Po ślubie zazwyczaj nowożeńcy wyprawiają wesele. Pana Jezusa zaproszono na wesele w Kanie Galilejskiej. Była tam również zaproszona Matka Boża. Spełnia Ona zadania matki zatroskanej o nowożeńców. Zauważa, że brakuje wina, dlatego prosi Pana Jezusa, by dał dobrego wina uczestnikom wesela. Służbę zachęca, by posłusznie wykonała polecenie Pana Jezusa. Podziękujmy Jezusowi, że mieszka z nami i troszczy się z Matką Bożą o nasze rodziny.

 

Głoszenie królestwa Bożego i nawrócenia

Rodzice i nauczyciele uczą nas, jak należy postępować, by być dobrym człowiekiem. Zwracają uwagę, upominają, gdy źle postępujemy. Ich zatroskanie o nas wyraża miłość, abyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi. Pan Jezus kocha wszystkich ludzi, dlatego poucza, jak należy postępować w życiu, by z Nim budować na ziemi królestwo Boże i zasługiwać na niebo. Swoimi słowami i czynami Jezus zachęca do odpowiedzialnego życia, w którym czynimy dobro i usuwamy zło. Dlatego potrzebujemy ciągłego nawracania się, czyli usuwania zła z naszego życia, a wybierania dobra. Wtedy z Panem  Jezusem budujemy królestwo Boże na ziemi.

 

Przemienienie na Taborze

Podczas wakacji wypoczywamy nad wodą lub w górach. Góry zachęcają do długich wędrówek, które wynagradzają pięknymi widokami, gdy zdobywamy górskie szczyty. Tam właśnie możemy podziwiać górski krajobraz i zachwycać się przyrodą. Trzej apostołowie myślą, że Jezus zaprasza ich, by z góry Tabor podziwiali panoramę Galilei. Tymczasem uczestniczą w zachwycie zjawiska, w którym występuje przemieniony Pan Jezus z Mojżeszem i prorokiem Eliaszem. Jezus ukazuje apostołom prawdę, że jest Bogiem, by nadal wierzyli w Niego, gdy będzie cierpiał na krzyżu. Mojżesz z kolei przypomina, że najlepszym „przepisem na życie” są Boże przykazania. Eliasz swoją obecnością zaznacza, że należy wierzyć w Jedynego Boga. Każdy kościół jest górą Tabor, gdzie spotykamy się z Jezusem – Bogiem i Jego Ewangelią.

 

Ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Rodzice wraz z Panem Bogiem troszczą się o nas, o dobre warunki w domu, kupując nam ubranie i zabiegają o dobre jedzenie. Pan Jezus także troszczy się o ludzi głodnych, dając im chleb i ryby, ale też zostawia nam najważniejszy pokarm – samego siebie. Podczas ostatniej kolacji przed swoją męką na krzyżu – zostaje z nami pod postaciami chleba i wina. Zachęca, abyśmy Go spożywali. Jezus mówi: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne”. Dziękujmy Jezusowi za Komunię Świętą. Ile razy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej – przeżywamy na ziemi niebo, ponieważ mamy na własność żywego Boga.

 

 

Tajemnice bolesne

Życie oraz zdrowie są ważnymi prezentami od Pana Boga. Zdarza się, że zachorujemy lub ktoś wyrządzi nam krzywdę. Wtedy przeżywamy smutek i cierpienie. Pan Jezus tak nas kocha, że nie siłą fizyczną lub wojska zbawia nas, ale poniesieniem cierpienia i śmiercią na krzyżu, by każdy z nas uwierzył, że Pan Bóg jest Bogiem miłości.

 

Modlitwa w Ogrójcu

Zdarza się, że jesteśmy smutni, ponieważ sprawił nam przykrość ktoś bliski. Nie jesteśmy zadowoleni z otrzymanej oceny w szkole, przegraliśmy w zawodach sportowych, zepsuł się laptop lub komórka. Bywa, że przychodzi myśl: „Nikt mnie nie rozumie”. Podobne chwile osamotnienia przeżywa Pan Jezus. Wie, że Judasz Go zdradzi, nie zawsze rozumieją Jezusa apostołowie, nie wszyscy postępują według Jego nauki. Jezus liczy, że podczas modlitwy przed aresztowaniem apostołowie będą z Nim modlili się. Tymczasem zamiast podtrzymywać w modlitwie Jezusa – zasypiają. Jezus nie przestaje rozmawiać z Panem Bogiem – swoim Ojcem, ponieważ w Nim zawsze ma wsparcie. Jezus boi się męki krzyżowej, lecz zawsze pragnie spełniać wolę Boga Ojca. Dlatego mówi: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie!” Pan Jezus zachęca nas, abyśmy przeżywając trudne chwile – łączyli je w rozmowie z Panem Bogiem.

 

Biczowanie

Najczęstszymi życzeniami jakie otrzymujemy w dniu urodzin i imienin jest przesłanie zdrowia i długiego życia. Nie unikniemy jednak cierpień fizycznych i duchowych. W starożytności, a także w naszych czasach źli ludzie zadają dużo bólu fizycznego znęcając się nad słabszymi, wyrażając nienawiść w zadawaniu im cierpienia. Zdarza się niestety czasami, że niektórzy biją słabszych. Pan Jezus przyjmuje różne rodzaje cierpienia od złych ludzi. Takim cierpieniem było biczowanie, podczas którego raniono plecy ostrymi haczykami. Jezus przyjmuje to poniżenie ciągle myśląc o nas, abyśmy wierzyli w Jego miłość.

 

Cierniem ukoronowanie

Przykro jest przeżywać ból ciała, ale jeszcze trudniej ból naszej duszy. Bywa, że koledzy śmieją się z naszego wyglądu, gdy mamy długi nos, wystające zęby, krzywe nogi, zezowate oczy… Boli nas, kiedy zostaniemy niesłusznie posądzeni o kradzież, gdy jesteśmy ośmieszeni z ubogiego ubrania, gdy nas ośmieszą, że się jąkamy. Pana Jezus także jest wyszydzony i przeżywa duchowe upokorzenie, kiedy żołnierze kpią z Niego, że jest nazwany Królem i zakładają Mu na głowę cierniową koronę, nakładają na ramiona czerwony płaszcz, a do ręki wsuwają kawałek trzciny. Klękają z szyderstwem przed Jezusem, by Go poniżyć. Kiedy doświadczamy niesłusznego upokorzenia – łączmy je z Jezusem, by On dawał nam siły.

 

Dźwiganie krzyża

Spotykamy się z różnymi drogami pokrytymi asfaltem, kostką, są drogi leśne, górskie, morskie. Trudną drogę naszego zbawienia wybiera Pan Jezus: jest nią droga krzyżowa. Na niej spotyka obojętnych i wrogo nastawionych ludzi, ale także bardzo życzliwych. Należą do nich: Matka Boża – wierna Jezusowi oraz Szymon – pomagający w niesieniu krzyża. Weronika – ocierająca skrwawioną twarz Jezusa, współczujące kobiety. Jezus – mimo wielu upadków – powstaje by nas uczyć wytrwałości w pokonywaniu zła. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy mieli serce Matki Bożej, ręce Szymona, oczy Weroniki w niesieniu pomocy ludziom.

 

Ukrzyżowanie

Przy drogach naszego kraju zauważamy stojące krzyże, które przypominają miejsce tragicznej śmierci ludzi. Do krzyżowej śmierci Pana Jezusa krzyż był znakiem największego poniżenia: umierali na nim niewolnicy – ludzie, którzy nie mieli żadnych praw. Dlatego Jezus wybiera krzyżową śmierć, by krzyż stał się znakiem wiary, nadziei i miłości. Przed śmiercią Jezus daje nam swoją Matkę, by była naszą matką. Dobremu Łotrowi obiecuje niebo i przebacza wszystkim ludziom słowami: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”. Niech dla nas  krzyż będzie znakiem naszego zbawienia.

 

 

Tajemnice chwalebne

Rodzice bardzo nas kochają i pragną, abyśmy w życiu przeżywali same sukcesy. Dlatego po naszych urodzinach opowiadali jak rośniemy. W dalszych latach byli dumni z dobrych ocen w szkole, z rozwijania naszych zainteresowań: gry na instrumentach, znajomości obcych języków, osiągnięć w sporcie. Na końcu roku szkolnego z dumą oglądali nasze świadectwa. My także uczestniczymy z rodzicami w tych podniosłych momentach naszego życia. Pan Jezus z Matką Bożą także przeżywa podniosłe chwile, które nazywamy chwalebnymi tajemnicami.

 

Zmartwychwstanie

Kiedy dowiadujemy się o śmierci babci, cioci lub umiera mamusia, tatuś czy brat – smucimy się bardzo. Także współczujemy, gdy w rodzinie kolegów umrze bliska osoba. 1 listopada odwiedzamy groby bliskich, na których najczęściej znajduje się krzyż. On przypomina Pana Jezusa, który nie zakończył swojej życiowej misji krzyżową śmiercią. Trzeciego dnia po pogrzebie – zmartwychwstaje – przywraca sobie życie, ponieważ jest Bogiem. Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie nie umrze!”. Z żywym Jezusem spotykają się kobiety, apostołowie, uczniowie z Emaus. My spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem w Jego słowie i sakramentach świętych, a zwłaszcza w Komunii Świętej.

 

Wniebowstąpienie

Każdy z nas chciałby spotkać się ze sprawiedliwością w życiu. Tymczasem wielu ludzi oszukuje, okrada. W wielu krajach toczą się wojny przynosząc cierpienie ludzi. Dlatego pragniemy spokoju i bezpieczeństwa. Pan Jezus buduje z nami Jego królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju oraz obiecuje niebo. Jezus mówi: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Przed wstąpieniem do nieba mówi: „Idę do domu Boga Ojca przygotować wam mieszkanie”. Tam spotkamy się ze sprawiedliwością. Jezus zbawi nas bez naszej pomocy, lecz na niebo sami musimy zasłużyć. Starajmy się realizować Jezusowy „przepis na życie”, który zawarty jest w dziesięciu Bożych przykazaniach. Każde „tak” wypowiedziane na propozycję Bożego przykazania i jego spełnienie w życiu jest biletem do nieba.

 

Zesłanie Ducha Świętego

W każdej rodzinie występuje podział obowiązków. Rodzice zarabiają na utrzymanie rodziny, mama przygotowuje posiłki, dzieci pomagają w sprzątaniu domu, pilnowaniu młodszego rodzeństwa, przygotowywaniu zadanych lekcji szkolnych. Trójca Święta wprawdzie wspólnie działa, lecz przypisujemy poszczególnym Osobom Boskim specjalne zadania. Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży odkupił nas, a Duch Święty uświęca. Dlatego po wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie i Matka Boża oczekują na przyjście Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi do nas w każdym sakramencie, ale bardzo uroczyście zstępuje na nas w sakramencie bierzmowania. Dziękujmy za ten sakrament.

 

Wniebowzięcie Matki Bożej

Kochamy nasze mamy, z którymi jesteśmy bardzo związani przez całe życie. Pan Jezus także ceni swoją Matkę, która zawsze jest Mu wierna i współpracuje w służbie dla nas. Maryja jako jedyna z ludzi nie ma grzechu pierworodnego, dlatego pokazuje obraz człowieka, który nigdy nie odszedł od Boga. Pan Jezus wynagradza Maryi jej święte życie zabierając Ją do nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięta Matka Boża modli się za nami w niebie. Dziękujmy Maryi za ten dar modlitwy.

 

Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

Z okazji urodzin czy imienin naszych matek przygotowujemy im prezenty, które wyrażają naszą miłość. Pan Jezus przygotował prezent w niebie dla swej Matki koronując Ją na królową nieba i ziemi. Matka Boża tęskni za nami, dlatego Jej królowanie oznacza służenie ludziom. Znakiem obecności Matki Bożej z nami są sanktuaria na ziemi, w których Jej obrazy i figury mówią, że jest Ona obecna w naszym życiu. W tych miejscach mówi do nas: „Wszystko wykonujcie, o co prosi was Pan Jezus. Słuchajcie mojego Syna!”. Matko Boża, będziemy posłuszni Twojej prośbie, by spełniać wolę Pana Jezusa.

 

 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Módlmy się za siebie nawzajem

  1. Andrzej Muńko

 

Tajemnice radosne

Zwiastowanie

W czasie zwiastowania, Maryja wypowiedziała do Archanioła Gabriela piękne słowa: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. W tym momencie Bóg przemienił jej życie. Gdy ja, tak jak Matka Boża wyrażę zgodę na działanie Boga w każdej chwili mojego życia doświadczę Jego obecności i Bożej przemiany. Prośmy w tej dziesiątce różańca za tych, którzy nie mają odwagi odpowiedzieć Bogu „Fiat”.

 

Nawiedzenie

Maryja pragnie podzielić się radością z faktu, że zostanie Matką Jezusa, dlatego udaje się do Elżbiety. Pokazuje nam, że i my mamy dzielić się radością, bo przecież w naszym sercu mieszka sam Jezus. Prośmy w  tej dziesiątce różańca, abyśmy mieli odwagę Maryi i dzielili się radością z bycia apostołami Jezusa.

 

Narodzenie

Najpiękniejsza chwila w życiu każdej mamy – gdy rodzi swoje dziecko. Wierzy ona, że jej dziecko zmieni świat, będzie kimś wybitnym. Maryi marzenia, że jej syn zmieni świat, okazały się jak najbardziej uzasadnione. Jezus, Bóg, Mesjasz, Pan przemieni całą ziemię. W tej tajemnicy módlmy się za nasze mamy.

 

Ofiarowanie

Po 40 dniach Jezus został przedstawiony Ojcu Niebieskiemu w świątyni. Byli z Nim Józef i Maryja, bo w tak ważnych chwilach naszego życia, zawsze są z nami najbliżsi. Ta tajemnica uświadamia nam, że każdy dla Boga jest najważniejszy. Prośmy w tej dziesiątce za nasze rodziny, aby Bóg był w nich zawsze na pierwszym miejscu. 

 

Odnalezienie

Jezus miał 12 lat, kiedy zagubił się w świątyni. My często gubimy się wcześniej, kiedy pozwalamy, aby w naszym życiu bardziej rządził grzech, niż Boże przykazania. Bóg Ojciec jednak, podobnie jak Józef z Maryją, szuka nieustannie, aż wreszcie nas znajdzie. Prośmy w tej tajemnicy za wszystkich ludzi, którzy potrzebują nawrócenia, aby pozwolili się znaleźć Panu Bogu.

 

 

Tajemnice światła:

Chrzest Jezusa w Jordanie

Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, mimo że nie musiał. Od tego momentu rozpoczął swoją publiczną działalność. My także, przez sakrament chrztu, rozpoczęliśmy nowe życie. Zostaliśmy członkami Kościoła – dziećmi Bożymi i każdego dnia podejmujemy wyzwanie, aby głosić naukę Jezusa wszystkim ludziom. Prośmy w tej dziesiątce różańca za wszystkich ochrzczonych. 

 

Wesele w Kanie Galilejskiej

Pierwszy cud, którego dokonał Pan Jezus miał miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam przemienił wodę w wino i było tego bardzo wiele. Także i w naszym życiu Jezus dokona wiele, jeśli zaprosimy Go do swojej codzienności. Prośmy w tej dziesiątce różańca za wszystkich, którzy potrzebują cudu.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus nieustannie przypomina nam prawdę, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Wielu z nas o tym zapomniało, albo żyje jedynie sprawami dnia codziennego. Nauka Jezusa jest jednak piękna: „Kocham cię i nigdy nie przestanę”. Prośmy w tej dziesiątce za wszystkich, którzy potrzebują miłości.

 

Przemienienie

Góra Przemienienia była świadkiem, że Pan Jezus pokazał swoją Boską naturę niektórym uczniom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Byli oni najbliżej Jezusa dlatego dostrzegli w Nim nie tylko człowieka, ale widzieli także Boga. W tej tajemnicy prośmy za wszystkich, którzy wątpią, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem.

 

Ustanowienie Eucharystii

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus zostawił nam sakrament Eucharystii, abyśmy jak najczęściej karmili się Jego Ciałem i pili Jego Krew. To jest dla nas pokarm na całe życie, abyśmy mieli siłę być Jego uczniami. W tej dziesiątce różańca prośmy za dziećmi, które za kilka miesięcy przyjmą Jezusa Eucharystycznego po raz pierwszy do swego serca.

 

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu

Pan Jezus odczuwa strach przed swoją męką, dlatego modli się do swojego Ojca w niebie o siły i umocnienie w tej trudnej chwili. Nasz Zbawiciel pokazuje nam, że nawet najczarniejsza noc w naszym życiu jest miejscem, gdzie nie jesteśmy sami, bo jest z nami Bóg. W tej dziesiątce różańca módlmy się za tych wszystkich, którzy żyją w strachu i trwodze.

 

Biczowanie

Żołnierze biczami smagają niewinne ciało Pana Jezusa. On niczego złego nie uczynił, a jednak przyjmuje tę torturę z miłości do mnie i ciebie. Pokazuje nam, jak mamy znosić obelgi i wyśmiewanie. Mamy być cisi i pokorni. Prośmy w tej dziesiątce różańca za wszystkich, których słowa lub śmiech są jak bicze, które boleśnie nas uderzają.

 

Cierniem ukoronowanie

Cierniowa korona, którą żołnierze nakładają Jezusowi na głowę jest wyśmianiem Go jako Boga, Mesjasza i Króla. Każdy mój grzech jest jak cierń, który rani głowę Pana Jezusa, mojego  Przyjaciela i Mistrza. Ta tajemnica na nowo uświadamia nam, że mamy za moje grzechy żałować, aby nie zasmucać Jezusa. W tej dziesiątce prośmy za tych wszystkich, którzy nie widzą w sobie grzechu, aby Bóg dał im światłe oczy serca.

 

Droga krzyżowa

Ciężar krzyża jest ogromny, a Pan Jezus pomimo wszystko bierze go na swoje ramiona. Wie, że każdy krok na tej drodze przybliża go do śmierci, a jednak idzie na Golgotę, bo czyni to dla każdego człowieka. Oddaje siebie, bo jesteśmy dla Niego bliscy jak brat czy najlepszy przyjaciel. W tej dziesiątce prośmy za naszych przyjaciół.

 

Ukrzyżowanie

Ogromny smutek, który pojawił się na świecie. Pan Jezus umarł na krzyżu, wcześniej zgadzając się na przybicie do krzyża. Każdy grzech, słabość, niedoskonałość i wada zostały zmazane przez Jezusa konającego na krzyżu. W tej dziesiątce różańca prośmy szczególnie za tych, którzy wiele grzeszą o łaskę nawrócenia dla nich.

 

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie

Alleluja! Grób jest pusty! Te słowa rozbrzmiewają w uszach apostołów, bo faktycznie Pana Jezusa nie ma już w grobie. On żyje. To tajemnica pełna nadziei. Wiemy, że my po śmierci także zmartwychwstaniemy. W tej dziesiątce różańca prośmy za naszych bliskich zmarłych.

 

Wniebowstąpienie

Pan Jezus idzie do nieba, aby i nam przygotować tam miejsce. Wstępując do niego, przypomina każdemu człowiekowi, byśmy oczekiwali nieba, które jest naszą ojczyzną. Prośmy w tej dziesiątce różańca za tych, którzy nie wierzą w życie wieczne.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Na przestraszonych apostołów zstąpił Duch Święty w postaci ognistych języków. Od tego momentu przestali się bać. Wstąpiła w nich odwaga świadka Jezusa. My także mamy w sobie Ducha Świętego, dlatego w tej dziesiątce prośmy o odwagę dla nas.

 

Wniebowzięcie NMP

Maryja zostaje wzięta duszą i ciałem do nieba. To prawda, która powinna napełnić nas radością, bo przecież każdy z nas ma miejsce w niebie, gdzie będzie mógł wreszcie spotkać się z Bogiem „twarzą w twarz”. Nie ma wspanialszej obietnicy. W tej dziesiątce różańca prośmy za tych wszystkich, którzy pragną spotkać się z bliskimi w niebie.

 

Ukoronowanie NMP

Maryja została królową nieba i ziemi. Nasza mama jest królową! Brzmi to wspaniale, a my jesteśmy wybrańcami i królewiczami lub królewnami. Prośmy w tej dziesiątce różańca, abyśmy potrafili przyjąć tę prawdę, że dla Boga jesteśmy wyjątkowi.

 

 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Z Maryją do Jezusa

Aneta Popławska

 

Tajemnice radosne

 

Zwiastowanie

Maryja jak co dzień zajmowała się domowymi obowiązkami, gdy nagle pojawił się u niej Anioł. Przywitał ją z wielką radością i powiedział, że Bóg wybrał ją na Mamę swojego Syna. Powiedział też, że chłopcu, którego urodzi ma dać imię Jezus. Maryja zdziwiła się, ale po krótkiej rozmowie zgodziła się i była bardzo szczęśliwa.

 

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Maryja odwiedza swoją kuzynkę Elżbietę, która również spodziewa się dziecka. Elżbieta jest już starszą osobą, więc Maryja przyszła do niej, żeby przez jakiś czas pomagać jej w domu. Elżbieta bardzo ucieszyła się widząc, że Maryja również urodzi syna i to wyjątkowego – Syna Boga.

 

Narodzenie

Była cicha i spokojna noc. Na polach miasteczka Betlejem pasły się owce, których pilnowali pasterze. Nagle pojawiło się jasne światło i stanął przed nimi uśmiechnięty Anioł. Na początku pasterze się przestraszyli, ale kiedy Anioł powiedział, że urodził się Jezus, Zbawiciel ludzi szybko do Niego pobiegli, żeby Go przywitać.

 

Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

Maryja i Józef poszli do Jerozolimy, żeby ofiarować małego Jezusa Bogu. W świątyni podszedł do nich prorok Symeon, starszy człowiek, który bardzo kochał Boga. Pobłogosławił ich i powiedział, że Jezus uratuje wielu ludzi, ale będą tacy, którzy będą Go nienawidzić. Z tego powodu Maryja będzie bardzo cierpieć.

 

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Jezus miał 12 lat, kiedy poszedł z rodzicami do Jerozolimy na Święto Paschy. Po uroczystościach kiedy tłum ludzi wracał do domu Maryja i Józef zauważyli, że Jezus zniknął. Szukali Go przez cały dzień! Okazało się, że Jezus był przez cały czas w świątyni, czyli domu Boga i rozmawiał z nauczycielami.

 

 

Tajemnice światła

Chrzest w Jordanie

Jezus wchodzi do rzeki Jordan i prosi kuzyna Jana Chrzciciela o chrzest. Kuzyn dziwi się, bo Jezus ma tak czyste serce, że nie potrzebuje chrztu. Słucha jednak Jezusa. Zaraz po chrzcie nad Jezusem otworzyło się niebo i przyszedł do Niego Duch Święty pod postacią gołębicy. Wtedy Bóg powiedział potężnym głosem: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

 

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Maryja i Jezus i byli zaproszeni na wesele w Kanie Galilejskiej. Wszyscy dobrze się bawili, ale w pewnej chwili zabrakło wina. Maryja poprosiła Syna o pomoc. Jezus posłuchał swojej Mamy i dokonał cudu. Kazał napełnić sześć kamiennych stągwi wodą, a potem przemienił wodę w znakomite wino.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus odwiedzał różne miasta, ponieważ chciał spotkać jak najwięcej ludzi. Dlaczego? Opowiadał o tym, że Bóg wszystkich kocha i chce otworzyć wszystkim Niebo. Wystarczy tylko sprzeciwiać się temu co złe, a wierzyć Jezusowi i brać z Niego przykład. Jezus dokonywał wiele cudów – uzdrawiał chorych, pocieszał smutnych, przynosił radość i szczęście.

 

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Kiedy Jezus modlił się na górze Tabor, jego uczniowie spali. Kiedy się obudzili zobaczyli, że Jezus lśni pięknym niebiańskim światłem. Usłyszeli wtedy głos Boga: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Dlaczego Jezus się przemienił? Chce, żeby uczniowie, widząc w Nim Boga, nabrali jeszcze większej odwagi i wiary.

 

Ustanowienie Eucharystii

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus podzielił między uczniów chleb i powiedział: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę”. Jezus rozdał wtedy pierwszą Komunię Świętą, aby od tego czasu ludzie przyjmowali Go do swojego serca podczas każdej Mszy Świętej. Jezus – chleb to pokarm z nieba, który daje nam siłę do życia z Bogiem.

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Jezus przyszedł do Ogrodu Getsemani, żeby modlić się do Ojca. Wiedział, że niedługo będzie bardzo cierpiał. Wziął ze sobą swoich uczniów, bo strach jest mniejszy, kiedy obok są przyjaciele. Poprosił ich, żeby się modlili, ale oni co chwilę zasypiali. Bóg Ojciec był jednak przy Jezusie cały czas, dlatego modlitwa w Ogrójcu dodała Mu sił.

 

Biczowanie Jezusa

Jezus był dobry, ale ludzie chcieli Go zabić. Zabrali Jezusa do Piłata, żeby ten skazał Go na śmierć. Piłat uznał, że Jezus jest niewinny, ale tłum domagał kary tak bardzo, że Piłat kazał żołnierzom ubiczować Jezusa. Bicz zadawał Jezusowi straszny ból. Jego ciało było wielką raną, z której płynęła krew.

 

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Po biczowaniu żołnierze upletli koronę z cierni o bardzo ostrych kolcach i nałożyli Jezusowi na głowę. Potem bili Go po twarzy i śmiali się, że jest królem. Jezus cierpiał, ale nie skarżył się. Piłat pokazał Go ludziom, ale oni nadal żądali Jego śmierci. Wołali głośno: „Ukrzyżuj Go, Ukrzyżuj Go!”. Wtedy Piłat się zgodził.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Na poranione ramiona Jezusa żołnierze narzucili belkę i kazali nieść ją przez miasto aż na górę, na której miał zostać ukrzyżowany. Drewniany krzyż był bardzo ciężki, dlatego Jezus przewrócił się aż trzy razy. Bolały go wszystkie rany, ale najbardziej bolało go serce ranione przez grzechy ludzi.

 

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Ręce i nogi Jezusa zostały przybite gwoździami do krzyża. Jezus cierpiał, ale przebaczył wszystkim ludziom ich złe postępowanie. Umierając na krzyżu powiedział Maryi, że od tego czasu będzie mamą dla nas wszystkich. Gdy Jezus umierał trzęsła się ziemia i zaczęły pękać skały. Wielu ludzi zrozumiało, że Jezus jest Synem Boga.

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Maria Magdalena, Joanna i Maria, mama Jakuba poszły do grobu Jezusa i zdziwiły się, że kamień, który zasłaniał wejście do groty jest odsunięty. Weszły do środka i zobaczyły dwóch aniołów w lśniących ubraniach. Powiedzieli, że Jezus ożył, tak jak obiecał i nie ma go w grobie. Szczęśliwe kobiety pobiegły do miasta, opowiadać wszystkim co się stało.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z wieloma ludźmi, ale przyszedł dzień, w którym powiedział Apostołom, że musi już pójść do Ojca do Nieba. Obiecał, że w Niebie przygotuje dla nas mieszkania i będzie czekać, aż do Niego przyjdziemy. Uczniowie widzieli, jak Jezus wznosił się do Nieba.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy uczniowie byli razem nagle usłyszeli głośny szum, który z nieba trafił prosto do ich domu. Nad ich głowami pojawiły się języki ognia. Wszyscy z radością i odwagą zaczęli modlić się i opowiadać o Jezusie w różnych językach świata. To Duch Święty napełnił serca apostołów.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jezus kochał swoją Mamę tak bardzo, że gdy przyszedł już czas Jej śmierci zabrał Jej duszę razem z ciałem prosto do nieba. Teraz Maryja, nasza Niebiańska Mama modli się za nas i prosi, żebyśmy my modlili się do Jezusa za jej pośrednictwem.  Modlili się za wszystkich ludzi, za nasze rodziny i za siebie.

 

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryja została Królową Nieba i Ziemi. Jest królową, ale i mamą, która uczy nas jak być podobnym do Jezusa, jak żyć tak jak On i jak kochać tak jak On wszystkich kocha. Jesteśmy dla niej dziećmi, którymi się opiekuje i za które się modli. My również możemy modlić się razem z Nią różańcem i prosić, żeby wszyscy kiedyś spotkali się z Bogiem w niebie.

 

 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Maryjo, Matko moja

  1. Grzegorz Świecarz

            

Tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bóg przyszedł do Maryi, aby w Niej zamieszkać. Maryja odpowiedziała aniołowi Gabrielowi: chcę zostać Matką Jezusa Chrystusa dla zbawienia wszystkich ludzi. I w tej chwili z Ducha Świętego poczęła Zbawiciela świata. Bóg także pragnie przychodzić do każdego z nas.

Maryjo, Matko moja, odtąd będę starał się wiernie służyć Bogu poprzez solidne wykonywanie codziennych obowiązków.

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę. Przez trzy miesiące pomaga jej w domu,

ponieważ ma ona urodzić Jana Chrzciciela. Maryja nie koncentruje uwagi na sobie, ale pragnie spieszyć z pomocą innym ludziom.

Maryjo, Matko moja, będę chętnie pomagał rodzicom, rodzeństwu, koleżankom i kolegom w wypełnianiu ich codziennych obowiązków.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Maryja porodziła Dzieciątko Jezus w grocie i złożyła Je w żłobie na sianie, bo w żadnym domu nie było dla nich miejsca. Jako pierwsi Jezusa rozpoznali ludzie biedni. Pan Jezus pragnie narodzić się w każdym sercu, w każdej rodzinie.

Maryjo, Matko moja, będę jak najczęściej przyjmował Pana Jezusa w Komunii Świętej do swego serca.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja przyniosła do świątyni najważniejszą na świecie Osobę – Jezusa, swojego Syna. Przyniosła Nowonarodzonego, by Go przedstawić i ofiarować Bogu Ojcu. Zrobiła to dla zbawienia wszystkich ludzi.

Maryjo, Matko moja, w żadną niedzielę ani święto nie opuszczę Mszy Świętej.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryja przez trzy dni poszukiwała zagubionego Jezusa, aż wreszcie odnalazła Go w świątyni, nauczającego doktorów i stawiającego im pytania. Każdy z nas może odnaleźć Pana Jezusa w Kościele, gdzie w osobie księdza przemawia do nas.

Maryjo, Matko moja, nigdy nie opuszczę religii i chętnie będę słuchał rodziców.

 

 

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Jezus przyjmuje chrzest w rzece Jordan. To Jan Chrzciciel był tym, który Go ochrzcił. Pan Jezus przyjmuje chrzest pokuty. Wtedy dzieje się coś niezwykłego. Na Pana Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba odzywa glos, który Jezusa nazywa umiłowany Synem Bożym.

Maryjo, Matko moja, każdego dnia będę prosił Ducha Świętego, aby dał mi dobre sumienie.

 

Cud w Kanie Galilejskiej

Młoda para zaprosiła na swoje wesele Pana Jezusa, Maryję i Apostołów. Ale niestety stało się coś niespodziewanego. W pewnym momencie zabrakło wina, które było podstawowym napojem podczas uczt w Palestynie. Na pomoc przychodzi Maryja, która prosi Pana Jezusa, aby przemienił wodę w wino. To był cud. Wtedy uczniowie uwierzyli w Niego. Maryja nieustannie troszczy się o nas.

Maryjo,  Matko moja, będę tak się bawił, aby nigdy nie zasmucić Ciebie, aby nie zabrakło mi Bożej łaski.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

To Pan Jezus nauczył nas modlić się do Boga Ojca: „przyjdź królestwo Twoje”. Chrystus pragnie, aby każdy człowiek doświadczył niewypowiedzianych dobrodziejstw tego królestwa.

Maryjo, Matko moja, pomóż mi szerzyć królestwo Boże w otaczającym mnie świecie.

 

Przemienienie na górze Tabor

Chrystus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i razem poszli na wysoką górę. Tam dokonał się kolejny cud w życiu Pana Jezusa, który tam przemienił się wobec nich. Twarz Pana Jezusa stała się jasna jak słońce, a Bóg Ojciec powiedział: „To jest  mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”.

Maryjo, Matko moja, pragnę być blisko Pana Jezusa, który potrafi przemienić każde serce.

 

Ustanowienie Eucharystii

Pan Jezus dokonał jeszcze jednego cudu. Pozostał z nami pod postacią chleba i wina. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb w swoje Najświętsze Ciało, a wino w swoją Przenajświętszą Krew.

Maryjo, Matko moja, przyrzekam, że bez ważnego powodu nie opuszczę niedzielnej Eucharystii.

 

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa i konanie Jezusa w Ogrójcu

„Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich”. Pan Jezus klęczy w Ogrodzie Oliwnym, modli się i kona za grzechy świata, a krwawy pot spływa Mu po twarzy.

Maryjo, Matko moja, polecam Ci zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Pana Boga.

 

Biczowanie Pana Jezusa

„Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować”. Pan Jezus przywiązany jest do słupa i okrutnie biczowany, aż krew tryska na ziemię. Pan Jezus bardzo cierpi i cierpi razem z Nim Jego Matka Maryja. My również często naszym złym zachowaniem zadajemy Panu Jezusowi ból.

Maryjo, Matko moja, będę unikał grzechów w swoich myślach, mowie i uczynkach.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Pan Jezus obnażony z szat, ubrany w szyderczą purpurę, z trzciną w ręku i w

koronie cierniowej na głowie, bity jest po twarzy. Król Wszechświata jest wyśmiewany przez ludzi. Podobnie i dziś wielu ludzi cierpi z powodu niedostatku, niedożywienia.

Maryjo, Matko moja, pomóż mi zawsze z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż na Golgotę i upada pod jego ciężarem. W swoich rękach niesie grzechy każdego człowieka, również twoje i moje. To bardzo duży ciężar, który musiał nieść sam.

Maryjo, Matko moja, postanawiam chętnie pomagać ludziom starszym i chorym.

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa”. Po trzech godzinach konania i męki Pan Jezus umiera na krzyżu za moje grzechy. Jezus umarł za nas, abyśmy mieli życie wieczne z Panem Bogiem.

Maryjo, Matko moja, będę szczerze żałował za moje grzechy, wyznam je szczerze na spowiedzi i będę się starał już więcej ich nie popełniać.

 

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pan Jezus zmartwychwstał! Ta wiadomość zmieniła cały bieg historii. Uczniowie Pana Jezusa ze zdumieniem odkryli, że grób, w którym położono Pana Jezusa jest pusty. To Boża Miłość stała się większa niż śmierć. Nie można jej zamknąć w grobie, ani w przeszłości.

Maryjo, pokaż mi, że przy Jezusie zmartwychwstałym będziemy szczęśliwi.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, powrócił do Ojca. Powrócił, by Mu powiedzieć: „Abba, Tato, zrobiłem wszystko, o co mnie prosiłeś”.  Jako chrześcijaninie mamy być zapatrzeni w niebo. Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich uczniów, dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych.

Maryjo, ucz nas codziennie wpatrywać się w niebo i oczami wiary czekać na Jezusa.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Pan Bóg zesłał na apostołów Ducha Świętego. Zsyła Go również na nas, aby przez nas czynić cuda w naszej szkole i w domu.  My dzisiaj także potrzebujemy Ducha mądrości, męstwa, świętości i roztropności. Szczęśliwe życie bez Pana Boga nie istnieje.

Maryjo, módl się za nami, abyśmy otrzymali dary Ducha Świętego potrzebne do codziennego rozwoju.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Przez chrzest zostało w nas zaszczepione życie boże i mamy w ten sposób stawać się coraz bardziej święci. Maryja osiągnęła w najwyższym stopniu świętość. Ona do końca pozostała heroicznie wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Dlatego została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Tam razem z aniołami i archaniołami jest blisko Jezusa.

Maryjo, wstawiaj się za nami u Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Na tym nie kończą się Jej zasługi. Maryja została naszą królową. Jest on a naszą przyjaciółką u Pana Boga i wyprasza nam potrzebne łaski.

Maryjo, ucz nas prawdziwej pobożności.

 

 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Poznajemy tajemnice

  1. Andrzej Ziółkowski CM

 

Tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Anioł Gabriel oznajmił Maryi plan Boga. Gdy Ona się zgodziła się, to pod sercem począł się Jezus. Gdy ma się narodzić dziecko, to o tym wie najpierw mama, potem tata, a później rodzina, bliscy i znajomi. Wszyscy gratulują rodzicom i z radością oczekują na dzień narodzenia maleństwa.

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja poszła do swojej krewnej Elżbiecie, aby podzielić się radością swojego błogosławionego stanu. Elżbieta też się raduje, bo ona również urodzi dziecko. W tym momencie spotkali się, jeszcze nienarodzeni – Jezus i Jan. Cieszymy się z życia każdego dziecka.

 

Narodzenie Jezusa w stajence betlejemskiej

Wszyscy lubimy święta Narodzenia Pańskiego. Cała rodzina gromadzi się przy stole wigilijnym, a potem na uroczystej Pasterce. Śpiewamy radosne kolędy i dzielimy się opłatkiem.  Piękne są te święta!

 

Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni

Maryja ze swym mężem Józefem zanieśli małego Jezusa do świątyni. W niej spotkali proroka Symeona i prorokinię Annę. Wszyscy radowali się, że Jezus jest Światłem świata. Na pamiątkę tego dnia zapalamy w kościołach i w domach świecę, zwaną gromnicą.

 

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Gdy pan Jezus miał dwanaście lat, to został w świątyni jerozolimskiej. Jego Rodzice nie zauważyli tego i przez trzy dni szukali Go. A gdy Go znaleźli, to dowiedzieli się od Niego, że On „powinien być w domu swego Ojca”. Podczas każdej Eucharystii spotykamy się z Jezusem. 

 

 

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Było to rzeką Jordan. Prorok Jan wylał wodę na głowę Jezusa. „Gdy Jezus został ochrzczony (...) głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»”. Cieszymy się ilekroć podczas Mszy Świętej małe dzieci przyjmują chrzest. 

 

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Podczas wesela w Kanie Galilejskiej, na prośbę Maryi, Jezus uczynił pierwszy znak – przemienił wodę w wino. W ten sposób objawił światu, że ma moc czynienia cudów. Podczas każdej Eucharystii przychodzi do nas w tajemnicy swego Ciała i swojej Krwi. Czyni to za pomocą księdza, odprawiającego liturgię. 

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Gdy Jezus rozpoczął publiczną działalność, to powołał dwunastu apostołów. Razem z nimi nauczał ludzi i wzywał do nawrócenia. Tak samo dzieje się dziś. Wszyscy ochrzczeni w Jego imię otrzymali dar głoszenia Dobrej Nowiny. Głową Kościoła na ziemi jest papież, za którego modlimy się w czasie każdej Eucharystii

 

Przemienienie na górze Tabor

Jezus wraz z trzema swoimi uczniami wszedł na Górę Tabor. Tam się przemienił wobec apostołów. W ten sposób ukazał swoją chwałę, aby uczniowie byli mocni Jego boskością. Przemienienie dokonuje się także w nas, gdy jednoczymy się z Jezusem.

 

Ustanowienie Eucharystii

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Podał apostołom chleb i wino i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moja; bierzcie i pijcie, to jest Krew moja. Od tego momentu księża na całym świecie sprawują pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i podają wiernym Komunię Świętą.

 

Tajemnice bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus wyszedł do ogrodu oliwnego, aby się modlić do swego Ojca. Był świadom tego wszystkiego, co Go czeka. Lękał się cierpienia i śmierci krzyżowej. Prosił swym uczniów, aby modlili się razem z Nim. Podczas Mszy Świętej przeżywamy tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

 

Biczowanie Pana Jezusa

Żołnierze biczowali Pana Jezusa. Tak nieludzko został potraktowany, mimo iż był niewinny. Pan Jezus przyjął na siebie nie tylko cierpienie, ale także wszystkie nasze grzechy. Tę tajemnicę przeżywamy podczas liturgii Eucharystii.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Nie dość, że Jezus został ubiczowany, to jeszcze żołnierze wyśmiewali się z Niego. Upletli z cierni koronę i włożyli Mu na głowę. Ciernie wbiły się w głowę i ból zadały. Jezus, ubiczowany, cierniem ukoronowany, odziany w płaszcz szkarłatny został wydany na ukrzyżowanie.

 

Dźwiganie krzyża na Górę Kalwarię

Jezus dźwiga ciężki krzyż aż na samą Golgotę. Po drodze spotyka swoją Matkę, św. Weronikę, Szymona z Cyreny, kobiety jerozolimskie. Pod ciężarem krzyża kilkakrotnie upada. Żołnierze ponaglają Go, aby wstawał i szedł szybciej. My także dźwigamy swój krzyż, aż do końca życia – czynimy to razem z Jezusem.

 

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest dla nas wszystkich wielką tajemnicą wiary. To wydarzenie na Golgocie jest dla wszystkich chrześcijan źródłem wszelkich łask. O tym rozważamy podczas modlitwy, nabożeństw, Eucharystii, śpiewamy pieśni. Ukrzyżowany Jezus jest dla nas źródłem miłości.

 

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

W wielkanocny poranek miał miejsce największy cud – Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Pokonał śmierć, zniweczył grzech. W czasie każdej Eucharystii świętujemy Jego zmartwychwstanie. Radujemy się z tego, bo wierzymy, że my również po naszej śmierci zmartwychwstaniemy do życia z Chrystusem.  

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się apostołom i innym uczniom. Głosił im nowinę, że idzie do Ojca, a ludziom ześle Ducha Świętego. Czterdziestego dnia wobec apostołów wzniósł się do nieba. Wychwalamy Jego wniebowstąpienie.

 

Zesłanie Ducha Świętego

W Jerozolimie w Dniu Pięćdziesiątnicy wydarzył się kolejny cud. Na Maryję i Apostołów, którzy zebrani byli na modlitwie zstąpił Duch Święty. Otrzymali moc z nieba i zaczęli nauczać o Jezusie zmartwychwstałym. Dary Ducha Świętego otrzymujemy podczas sakramentu chrztu i bierzmowania.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Matka Boska została wzięta z ciałem i dusza do nieba. To jest Jej zasługa, bo podczas spotkania z Aniołem Gabrielem zgodziła się zostać Matką Jezusa. Teraz w nagrodę idzie do nieba, aby spotkać się ze swym Synem, z Ojcem i Duchem Świętym.

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Wierzymy w to, że Maryja króluje w niebie – jest Matką nie tylko swego Syna, Jezusa Chrystusa, ale także Matką całego Kościoła, czyli jest Matka wszystkich wierzących. Czcimy Maryję słowami litanii, pieśni, różańca. Radujemy się, że jest naszą Królową.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry