Pragnę przekazać, iż w związku z pandemią nie odbędzie się jesienny dzień skupienia wspólnot Żywego Różańca.

Zachęcam do organizowania w parafiach Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Żywego Różańca w Tygodniu Misyjnym - 22 X. br. za Dzieło Misyjne Kościoła (Materiały na ten dzień znajdują się w Misyjnych Materiałach Liturgicznych).

Wydawnictwo Sióstr Loretanek oferuje pierwszy Modlitewnik Żywego Różańca. Pięknie wydany (750 stron, zawiera historię oraz rozwój modlitwy różańcowej i Żywego Różańca, codzienne modlitwy członków ŻR, modlitwy w ważnych wydarzeniach życia, modlitwy w roku liturgicznym, inne modlitwy i nabożeństwa). Jako, że siostry przysłały mi kilkaset modlitewników, chętni mogą się zgłaszać do mnie pod numerem telefonu 501 158 285, postaram się dowieść do parafii lub można odbierać je w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku przy ul. Łąkowej 34a. Koszt jednego egzemplarza to 28,50 zł.

Dołączam też Słowo Moderatora Krajowego Żywego Różańca:

SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 2020

„Tota pulchraes Maria” - cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii. Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją. Narody, które niegdyś stały się jaskrawymi orędownikami apostazji dziś zwracają się do Maryi z prośbą o pomoc. Angielscy biskupi zawierzyli swój kraj, nazywany dawniej „wianem Maryi”, ponownie Matce Odkupiciela, mając nadzieję na przemianę społeczeństwa. Prostota i mistyka są dwoma słowami, które jak w soczewce skupiają w sobie charakterystykę modlitwy różańcowej, która staje się uniwersalnym wołaniem zarówno „wielkich tego świata” jak i maluczkich.  4 października ukaże się  trzecia encyklika Ojca Świętego Franciszka „Fratelli tutti”, traktująca o międzyludzkim braterstwie. Pomyślmy zatem czy uniwersalizm Różańca Świętego nie mógłby się przysłużyć budowaniu światowego pokoju. Odpowiedź jest oczywista. Kiedy spoglądamy na Wschód od naszych granic, dostrzegamy aktualność fatimskiego wezwania i pragnienia Maryi, by Rosja  się  nawróciła.  Niewpuszczenie  metropolity  mińsko–mohylewskiego    arcybiskupa  Kondrusiewicza  na  teren państwa, którego jest obywatelem, pokazuje nie tylko drastyczne  pogwałcenie praw człowieka, ale także cierpienie Kościoła, który współdzieli z narodem białoruskim jego niedolę.  Obecna sytuacja  objawia rzeczywistą  i naglącą konieczność modlitwy różańcowej o nawrócenie przywódców. Uczniowie i studenci rozpoczynający swoje zmagania intelektualne powinni wzorem minionych pokoleń wstąpić także do Szkoły  Maryi,  która  mogłaby  w  ten  sposób  stać się  ich  formatorką  i  nauczycielką.  Młode pokolenie, nazywane „pokoleniem enter”, oczekujące cyfrowej prędkości we wszystkich dziedzinach życia mogłoby w modlitwie różańcowej odnaleźć stabilny spokój, równowagę i wartość refleksji oraz kontemplacji. Chciejmy w myśl naszej założycielki Pauliny Jaricot, modląc się w intencji Dzieła Misyjnego Kościoła w czasie Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Żywego Różańca  w  Tygodniu  Misyjnym (w  tym  roku  22  X. - czwartek)„UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”.           Niech powrócą zawieszone w czasie pandemii miesięczne spotkania formacyjne w parafiach i naszych Różach. Dzisiejszy świat  cierpi  na  deficyt modlitwy,  dlatego  jako  Zarząd  Żywego  Różańca, by  pomóc czcicielom  Maryi w codziennej modlitwie, wydaliśmy pierwszy w Polsce Ogólnopolski Modlitewnik dla Kół Żywego Różańca, który oprócz Statutu, Ceremoniału i Księgi Różańcowej można nabyć u sióstr Loretanek lub u swoich moderatorów diecezjalnych.„Kto się modli ten się zbawi – kto się nie modli ten się potępi” –pisał w jednym ze swych dzieł wielki czciciel Matki Boga św. Alfons Maria de Liguori. Ta prawda wydaje się tak oczywista, a jednak stale musimy sobie o niej przypominać! W zalęknionym  z powodu pandemii koronawirusa świecie, razem ze św. Janem Pawłem II, Papieżem Różańca, w 100 rocznicę jego urodzin i Sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który wszystko postawił na Maryję wstępujmy każdego dnia do Szkoły Maryi, by z koronką w ręku,w modlitewnej postawie jeszcze silniej z wiarą wołać o ratunek dla siebie i świata: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! W darze  modlitewnej  łączności  na czas październikowych Pielgrzymek  Diecezjalnych oraz codziennej  wytrwałej modlitwy różańcowej przemieniającej świat, by stała się modlitwą wszystkich.

Moderator Krajowy Żywego Różańca, Częstochowa, 30.09.2020

Wszystkim wspólnotom oraz zelatorom i moderatorom Żywego Różańca życzę opieki Niepokalanej i zdrowia. Ks. Piotr Dobek – diecezjalny moderator ŻR

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry