LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2020 r. (Nr 555 – 556)

LISTOPAD

Intencja powszechna:  sztuczna inteligencja.

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna:  za życie modlitwy.

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2020r. g.0800  –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2020r. g.0700  –  † Teresa Jasielonis z 12 Róży -  1 r. śmierci – int. od ŻR

04.11.2020r. g.0800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

04.11.2020r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.11.2020r. g.0700  –  W intencji 5 Róży N p.w. Św. Anny i  o łaski potrzebne dla Stefanii

06.11.2020r. g.0800  –  † Maria Zygmańska z 6 Róży – int. z pogrzebu

07.11.2020r. g.0800  –   Za zmarłych członków z IV i VI Róży M

08.11.2020r. g.0930  –   Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

08.11.2020r. g.1200  –   † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

08.11.2020r. g.1800  –   W intencji  Żywego Różańca

09.11.2020r. g.0800  –   Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty 

09.11.2020r. g.1800  –   † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

10.11.2020r. g.0700  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

13.11.2020r. g.1800  –   Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża 

14.11.2020r. g.0700  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

15.11.2020r. g.1200  –   † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

18.11.2020r. g.1800  –   † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

19.11.2020r. g.0700  –  †Marianna Sakowicz z 5 Róży – 1 r. śmierci  – int. od ŻR

21.11.2020r. g.0700  –  † Maria Zygmańska z 6 Róży – int. z pogrzebu

22.11.2020r. g.0930  –   Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

23.11.2020r. g.1800  –   † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

24.11.2020r. g.1800  –   Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

26.11.2020r. g.0700  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

28.11.2020r. g.0800  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

29.11.2020r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

29.11.2020r. g.1100  –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

30.11.2020r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin – int. od ŻR

30.11.2020r. g.1800  –  † Zofia Kraszewska z 19 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

30.11.2020r. g.1800  –  † Janina Burzyńska z 14 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

30.11.2020r. g.1800  –  † Zofia Kosmała z 19 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

GRUDZIEŃ

01.12.2020 r. g.1700  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

02.12.2020 r. g.0630  –  † Teresa Chmara z 29 Róży – 1 r. śmierci –  int. od ŻR

02.12.2020 r. g.0800  –  † Henryk Piórkowski z I Róży M – 1 r. śmierci –  int. od ŻR

02.12.2020 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.12.2020 r. g.0630  –  † Maria Zygmańska z 6 Róży – int. z pogrzebu

04.12.2020 r. g.1700  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

06.12.2020 r. g.1030  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

06.12.2020 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.12.2020 r. g.0630  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

08.12.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

09.12.2020 r. g.1700  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

10.12.2020 r. g.0800  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

11.12.2020 r. g.1700  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

13.12.2020 r. g.0630  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

13.12.2020 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

15.12.2020 r. g.1700  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

16.12.2020 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 11 r. śmierci – int. od ŻR

17.12.2020 r. g.0630  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

17.12.2020 r. g.0800  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

19.12.2020 r. g.0800  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

20.12.2020 r. g.1030  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

21.12.2020 r. g.0630  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

22.12.2020 r. g.0800  –  † Maria Zygmańska z 6 Róży – int. z pogrzebu

22.12.2020 r. g.1800  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

24.12.2020 r. g.0800  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

24.12.2020 r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny

28.12.2020 r. g.0800  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

29.12.2020 r. g.0800  –  † Janina Gruba z 30 Róży – int. z pogrzebu

29.12.2020 r. g.1800  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

30.12.2020 r. g.1800  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.11.2020 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    27.12.2020 r. g. 1330 – Róża I M

 1. 1430  – Róża 30 N                                    g. 1430 – Róża II M    
 2. 1530 – Róża 32 N                                    g. 1530 – Róża III M   
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja                          

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.11.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  16 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

02.12.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  18  RÓŻA  NIEWIAST P.W.  ŚW. BERNADETY

 

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2020 r. (Nr 553 – 554)

 

WRZESIEŃ

Intencja powszechna:  o szacunek dla zasobów planety.

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

02.09.2020 r. g.0700  –  † Bernard Jach z III Róży  M – int. z pogrzebu

02.09.2020 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.09.2020 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.09.2020 r. g.0800  –  † Bernard Jach z III Róży  M – int. z pogrzebu

11.09.2020 r. g.1800  –  † Bernard Jach z III Róży  M – int. z pogrzebu

13.09.2020 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

15.09.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

16.09.2020 r. g.0800  –  † Bernard Jach z III Róży  M – int. z pogrzebu

18.09.2020 r. g.0700  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

19.09.2020 r. g.0700  –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członków i ich rodzin z VI Róży M p.w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

20.09.2020 r. g.0930  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

21.09.2020 r. g.0700  –  † Maria Zygmańska z 6Róży – int. z pogrzebu

22.09.2020 r. g.1800  –  † Bernard Jach z III Róży  M – int. z pogrzebu

24.09.2020 r. g.0700  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

24.09.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p.w. Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

26.09.2020 r. g.0700  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

28.09.2020 r. g.0800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

28.09.2020 r. g.1800  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

30.09.2020 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

03.10.2020 r. g.0800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

04.10.2020 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

05.10.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

07.10.2020 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.10.2020 r. g.0800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

09.10.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członków i ich rodzin z VI Róży M p.w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

10.10.2020 r. g.0800  –  † Maria Zygmańska z 6 Róży – int. z pogrzebu

12.10.2020 r. g.1800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

16.10.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Dniu Patronki, a zmarłym wieczną radość nieba

18.10.2020 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

18.10.2020 r. g.1200  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

19.10.2020 r. g.1800  –  † Krystyna Leszczyńska z 13 Róży – int. z pogrzebu

22.10.2020 r. g.0800  –  † Krystyna Kopczyńska z 30 Róży – int. z pogrzebu

24.10.2020 r. g.0800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

28.10.2020 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

31.10.2020 r. g.1800  –  † Gertruda Czołba z 18 Róży – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.09.2020 r. g. 1330 – Akcja Katolicka     25.10.2020 r. g. 1330 – Róża 26 N

 1. 1430  – Róża 23 N                                    g. 1430 – Róża 28 N   
 2. 1530 – Róża 24 N                                    g. 1530 – Róża 29 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

02.09.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  14 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. CECYLII

07.10.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  15 RÓŻA NIEWIAST  P.W. ŚW. JUDY TADEUSZA

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020 r. (Nr 551 – 552)

 

LIPIEC

Intencja powszechna: za nasze rodziny.

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

SIERPIEŃ

Intencja powszechna: za ludzi morza.

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

LIPIEC

01.07.2020 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.07.2020 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

15.07.2020 r. godz. 0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

19.07.2020 r. godz. 0800 – † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

28.07.2020 r. godz. 0700 – † Aniela Poźniak z 28 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

 

SIERPIEŃ

02.08.2020 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

05.08.2020 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.08.2020 r. godz. 0630 – † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

09.08.2020 r. godz. 0930 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

11.08.2020 r. godz. 0700 – † Bernard Jach z III Róży M – int. z pogrzebu

15.08.2020 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.08.2020 r. godz. 1800 – † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

20.08.2020 r. godz. 1800 – † Bernard Jach z III Róży M – int. z pogrzebu

22.08.2020 r. godz. 1800 – † Bernard Jach z III Róży M – int. z pogrzebu

23.08.2020 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

26.08.2020 r. godz. 0700 – † Bernard Jach z III Róży M – int. z pogrzebu

30.08.2020 r. godz. 1800 – † Bernard Jach z III Róży M – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.07.2020 r. g. 1330 – Akcja Katolicka   30.08.2020 r. g. 1330 – Róża 18 N

g. 1430 – Róża 15 N                g. 1430 – Róża 19 N

g. 1530 – Róża 16 N                g. 1530 – Róża 21 N                    

g. 1630 – Cicha Adoracja         g. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :


01.07.2020r. O GODZ.  1800 PEŁNI 12 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

05.08.2020r. O GODZ.  1800 PEŁNI 13 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. ZYTY

 

MAJ - CZERWIEC  2020 r. (Nr 549 – 550)

MAJ

Intencja ewangelizacyjna:  za diakonów.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna:  o drogę serca.

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MAJ

03.05.2020 r. godz. 1800   –   W intencji Żywego Różańca

05.05.2020 r. godz. 0700   –   † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.05.2020 r. godz. 1800   –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

16.05.2020 r. godz. 1800   –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

17.05.2020 r. godz. 0800   –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

19.05.2020 r. godz. 1800   –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

20.05.2020 r. godz. 0700   –   † Danuta Braszka z 7 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

21.05.2020 r. godz. 1800   –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

23.05.2020 r. godz. 0700   –   † Bronisława Turulska z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

24.05.2020 r. godz. 0800   –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży N p.w.  Św. Jacka Odrowąża

31.05.2020 r. godz. 0630   –   † Zina Łopion z 8 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

CZERWIEC

03.06.2020 r. godz. 1800   –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

04.06.2020 r. godz. 0700  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

07.06.2020 r. godz. 0800  –   O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

07.06.2020 r. godz. 1800  –   W intencji Żywego Różańca

09.06.2020 r. godz. 1800  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

11.06.2020 r. godz. 0630  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

12.06.2020 r. godz. 1800  –   O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark, a zmarłym wieczną radość nieba

13.06.2020 r. godz. 0700  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

14.06.2020 r. godz. 0630   –   † Halina Mamczur z 6 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

15.06.2020 r. godz. 0700  –   † Sylwester Glapiak z VI Róży M – 1 r. śmierci – int. od ŻR

18.06.2020 r. godz. 1800  –   Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

19.06.2020 r. godz. 0800  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

21.06.2020 r. godz. 0630  –   † Bernard Jach z III Róży M– m-c po śmierci – int. od ŻR

22.06.2020 r. godz. 0700  –   † Bernard Jach z III Róży M– int. z pogrzebu

24.06.2020 r. godz. 0800  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

29.06.2020 r. godz. 0700  –   O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny

29.06.2020 r. godz. 1800  –   † Elżbieta Wachnicka z 6 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

30.06.2020 r. godz. 0700  –   † Helena Mejer z 21 Róży w 3 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

30.06.2020 r. godz. 1800  –   † Alicja Balcerzak z 8 Róży – int. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31.05.2020 r. godz.  1330 – Akcja Katolicka            28.06.2020  r. godz.  1330 – Róża 12 N

 1. 1430  – Róża 8 N                                      g. 1430 – Róża 13 N   
 2. 1530 – Róża 10 N                                    g. 1530 – Róża 14 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

06.05.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI   8  RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW. WOJCIECHA

03.06.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  10  RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. JERZEGO

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2020 r. (Nr 547 – 548)

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna:  za katolików w Chinach.

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ

Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MARZEC

01.03.2020 r. godz. 1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

04.03.2020 r. godz. 0700  –  † Teresa Kisiel z 12 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

04.03.2020 r. godz. 1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.03.2020 r. godz. 1800  –  † Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w 8 r. śmierci - int. od członkiń 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

07.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Matczak z 14 Róży – m-c po  śmierci – int. od ŻR

08.03.2020 r. godz. 0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

12.03.2020 r. godz. 1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

14.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Sakowicz  z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

15.03.2020 r. godz. 0930  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza z okazji 47 Rocznicy powstania Róży

16.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Sakowicz  z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży    p.w. Św. Anny

17.03.2020 r. godz. 0700  –  † Helena Kierżnowska z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

17.03.2020 r. godz. 0800  –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty ŻR

21.03.2020 r. godz. 1800  –  O bł. Boże, zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży M przez przyczynę bł. Bronisława Komorowskiego

24.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Sakowicz  z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży    p.w. Św. Anny

25.03.2020 r. godz. 0700  –  † Stanisława Żukowska z 7 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

28.03.2020 r. godz. 0700  –  † Marianna Sakowicz  z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży    p.w. Św. Anny

31.03.2020 r. godz. 0700  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 28 Róży p.w. MB Jasnogórskiej

31.03.2020 r. godz. 1800  –  † Halina Jęcek  z 18 Róży – int. od członkiń 18 Róży p.w. Św. Bernadety

 

Serdecznie witamy nowe  członkinie we Wspólnocie Żywego Różańca:

–  panią Marię Makulską i Agnieszkę Kalkowską, które z dniem 14.02.2020r. wstąpiły do 28  Róży p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej
–  panią Franciszkę Zajączkowską , która z dniem 01.02.2020r. wstąpiła do 19  Róży p.w. Św. Barbary

 

KWIECIEŃ

01.04.2020r. godz. 1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.04.2020r. godz. 0800  –  † Marianna Matczak z 14 Róży– int. z pogrzebu

05.04.2020r. godz. 1800  –  W intencji Żywego Różańca

07.04.2020r. godz. 0800  –  † Marianna Matczak z 14 Róży– int. z pogrzebu

08.04.2020r. godz. 0800  –  † Marianna Matczak z 14 Róży– int. z pogrzebu

12.04.2020r. godz. 0800    –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

13.04.2020r. godz. 0800    –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. św. Wojciecha,  a zmarłym wieczną radość nieba

14.04.2020r. godz. 0800  –  † Marianna Matczak z 14 Róży– int. z pogrzebu

17.04.2020r. godz. 1800  –  † Marianna Matczak z 14 Róży– int. z pogrzebu

23.04.2020 r. godz. 1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w 44 Rocznicę powstania Róży, a zmarłym wieczną radość nieba

26.04.2020r. godz. 0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.03.2020 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    26.04.2020 r. g. 1330 – Róża 5 N

 1. 1430  – Róża 1 N                                      g. 1430 – Róża 6 N     
 2. 1530 – Róża 4 N                                      g. 1530 – Róża 7 N      
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

                     

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.03.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  6  RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW. JACKA  ODROWĄŻA

01.04.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  7  RÓŻA NIEWIAST PW. NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP

 

STYCZEŃ - LUTY  2020 r. (Nr 545 – 546)

 

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

 

LUTY

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

STYCZEŃ

01.01.2020r. g.1800   –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.01.2020r. g.0700  –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

05.01.2020r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

06.01.2020r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

07.01.2020r. g.0700  –  † Honorata Kujawska z 21 Róży w 5 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

08.01.2020r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

09.01.2020r. g.0700  –  † Władysława Piontecka z 8 Róży – 1 r.  śmierci – int. od ŻR

18.01.2020r. g.0700  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

18.01.2020r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży M przez przyczynę Bł. Ks. B. Komorowskiego

19.01.2020r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

21.01.2020r. g.0700  –  † Maria Rozwora z 14 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

25.01.2020r. g.0700  –  † Irena Rendzio z 28 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

27.01.2020r. g.1800  –  † Teresa Chmara z 29 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

27.01.2020r. g.1800  –  † Henryk Piórkowski z I Róży M– m-c po śmierci – int. od ŻR

 

LUTY

01.02.2020r. g.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

02.02.2020r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.02.2020r.g. 0800  –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – int. od Wspólnoty ŻR

05.02.2020r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.02.2020r.g. 0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

16.02.2020r.g. 0630  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. z pogrzebu

17.02.2020r. g.0700  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. od członkiń  5 Róży p.w. Św. Anny

23.02.2020r.g. 0630  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. z pogrzebu

28.02.2020r. g.0700  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. z pogrzebu

29.02.2020r. g.0700  –  † Marianna Sakowicz z 5 Róży – int. od członkiń  5 Róży p.w. Św. Anny

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.01.2020 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    23.02.2020 r. g. 1330 – Róża III M

 1. 1430  – Róża I M                                      g. 1430 – Róża V M   
 2. 1530 – Róża II M                                    g. 1530 – Róża VI M   
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

01.01.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI   4  RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW. ANTONIEGO

05.02.2020r. O GODZ. 1800  PEŁNI  5  RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ANNY

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2019 r. (Nr 543 – 544)

 

LISTOPAD

Intencja powszechna:  Aby na Bliski Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

 GRUDZIEŃ

Intencja powszechna:  Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2019r. g.0630  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

01.11.2019r. g.0800  –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2019r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

05.11.2019r. g.0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

05.11.2019r. g.1800  –  † Marek Sanner z V Róży M  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.11.2019r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.11.2019r. g.0700  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

10.11.2019r. g.0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

10.11.2019r. g.0930  –  Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

11.11.2019r. g.1800  –  Za zmarłych członków z I Róży M p.w. Św. Piotra oraz † Władysławę Stępka

12.11.2019r. g.0700  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

13.11.2019r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

13.11.2019r. g.1800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

13.11.2019r. g.1800  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

14.11.2019r. g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk z III Róży M  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

15.11.2019r. g.1800  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

16.11.2019r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

16.11.2019r. g.0800  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

17.11.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

19.11.2019r. g.1800  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

21.11.2019r. g.0700  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

21.11.2019r. g.0800  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

21.11.2019r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

23.11.2019r. g.0800  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

24.11.2019r. g.0930  –  Za zmarłe członkinie z 15 Róży  p.w. Św. Judy Tadeusza

24.11.2019r. g.1200  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

24.11.2019r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p.w. Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

29.11.2019r. g.0700  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.11.2019 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin

30.11.2019r. g.0800  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

 

GRUDZIEŃ

01.12.2019 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

04.12.2019 r. g.0630  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny, a zmarłym wieczną radość nieba

04.12.2019 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.12.2019r. g.1700  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

05.12.2019r. g.1800  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

09.12.2019r. g.1700  –  † Aniela Poźniak z 28 Róży – int. z pogrzebu 

12.12.2019r. g.0800  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

14.12.2019 r.g.0630  –  † Dorota Myślińska w 3 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego          

14.12.2019r. g.1800  –  † Albin Muzalewski z V Róży M  w 1 r. śmierci – int. od ŻR

15.12.2019r. g.1200  –  † Elżbieta Słonimska z 18 Róży – int. z pogrzebu 

16.12.2019r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 10 r. śmierci – int. od ŻR

20.12.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

21.12.2019r. g.0800  –  Za zmarłych członków z IV i VI Róży M za przyczyną Bł. Ks. B. Komorowskiego

29.12.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

30.12.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

31.12.2019r. g.0700  –  † Regina Chamienia z 26 Róży  w 1 r. śmierci – int. od ŻR

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.11.2019 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    29.12.2019 r. g. 1330 – Róża 29 N

 1. 1430  – Róża 26 N                                    g. 1430 – Róża 30 N   
 2. 1530 – Róża 28 N                                    g. 1530 – Róża 32 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja                          

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

 06.11.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  VI RÓŻA MĘSKA P.W. BŁ. KS. B. KOMOROWSKIEGO

04.12.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  1  RÓŻA  NIEWIAST  P.W. ŚW.  MAKSYMILIANA KOLBEGO

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2019 r. (Nr 541 – 542)

 

WRZESIEŃ

Intencja powszechna:  Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna:  Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

01.09.2019 r. g. 1800  –  W intencji Żywego Różańca

04.09.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

04.09.2019 r. g. 1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.09.2019 r. g. 0700  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

09.09.2019 r. g. 0700  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

09.09.2019 r. g. 1800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

10.09.2019 r. g. 0700  –  † Bolesława Klimaszewska z 26 Róży M  – int. z pogrzebu

12.09.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

16.09.2019 r. g. 0700  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

17.09.2019 r. g. 0700  –  † Bolesława Klimaszewska z 26 Róży M  – int. z pogrzebu

18.09.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

20.09.2019 r. g. 1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

21.09.2019 r. g. 0700  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

22.09.2019 r. g. 0630  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

22.09.2019 r. g. 0800  –  † Genowefa Ligmanowska z 29 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.09.2019 r. g. 0930  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

23.09.2019 r. g. 0800  –  †† Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu oraz jej mąż Piotr Jackiewicz w 26 r. śmierci

24.09.2019 r. g. 0700  –  † Bolesława Klimaszewska z 26 Róży M  – int. z pogrzebu

26.09.2019 r. g. 0700  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

27.09.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

28.09.2019 r. g. 0700  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

30.09.2019 r. g. 0700  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

30.09.2019 r. g. 0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2019 r. g. 0700  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

01.10.2019 r. g. 1800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

02.10.2019 r. g. 1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.10.2019 r. g. 0630  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

06.10.2019 r. g. 0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

06.10.2019 r. g. 1800  –  W intencji Żywego Różańca

07.10.2019 r. g. 0800  – † Bolesława Klimaszewska z 26 Róży M  – int. z pogrzebu

09.10.2019 r. g. 0700  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

11.10.2019 r. g. 1800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

13.10.2019 r. g. 0630  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

16.10.2019 r. g. 1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Dniu Patronki

17.10.2019 r. g. 0700  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

21.10.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

22.10.2019r. g. 1800  – † Bolesława Klimaszewska z 26 Róży M  – int. z pogrzebu

23.10.2019 r. g. 1800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

27.10.2019 r. g. 0930  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza przez wstawiennictwo Świętego Patrona

28.10.2019 r. g. 0800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M  – int. z pogrzebu

31.10.2019 r. g. 1800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.09.2019 r. g.  1330 – Akcja Katolicka   27.10.2019 r. g.  1330 – Róża 21 N

 1.  1430  – Róża 18 N                                   g.  1430 – Róża 23 N  
 2. 1530  – Róża 19 N                                   g.  1530 – Róża 24 N   
 3. 1630  – Cicha Adoracja                          g.  1630 – Cicha Adoracja 

                      

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.09.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  III RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

02.10.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  V RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2019 r. (Nr 539 – 540)

LIPIEC
Intencja powszechna
:  Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów.

SIERPIEŃ
Intencja ewangelizacyjna
:  Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej „ laboratoriami humanizacji”.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

LIPIEC

02.07.2019 r. g.0700  –  † Bronisława Turulska z 8 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

02.07.2019 r. g.0800  –  † Teresa Kisiel z 12 Róży  – int. z pogrzebu

03.07.2019 r. g.0700  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży  – int. z pogrzebu

03.07.2019 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.07.2019 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.07.2019 r. g.0700  –  † Stanisława Żukowska z 7 Róży  – int. z pogrzebu

08.07.2019 r. g.0800  –  † Teresa Kisiel z 12 Róży  – int. z pogrzebu

09.07.2019 r. g.0700  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży  – int. z pogrzebu

13.07.2019 r. g.0700  –  † Danuta Braszka z 7 Róży  – int. z pogrzebu

14.07.2019 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

18.07.2019 r. g.0800  –  † Teresa Kisiel z 12 Róży  – int. z pogrzebu

23.07.2019 r. g.0700  –  † Danuta Braszka z 7 Róży  – int. z pogrzebu

23.07.2019 r. g.0800  –  † Teresa Kisiel z 12 Róży  – int. z pogrzebu

29.07.2019 r. g.0800  –  † Danuta Braszka z 7 Róży  – int. z pogrzebu

29.07.2019 r. g.1800  –  † Halina Mamczur z 6 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

29.07.2019 r. g.1800  –  † Sylwester Glapiak z VI Róży M – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

SIERPIEŃ

04.08.2019 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

06.08.2019 r. g.0700  –  † Lidia Kubiak z 6 Róży N w 1 r. śmierci – int. od ŻR

07.08.2019 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.08.2019 r. g.0800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

11.08.2019 r. g.0930  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

12.08.2019 r. g.0800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży  – int. z pogrzebu

13.08.2019 r. g.0800  –  Dziękczynna z okazji 45- Lecia powstania 18 Róży p.w. Św. Bernadety z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

17.08.2019 r. g.0800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży – int. z pogrzebu

18.08.2019 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

22.08.2019 r. g.0800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży  – int. z pogrzebu

28.08.2019 r. g.0700  –  † Anna Skrzypczak z 5 Róży N. – 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.08.2019 r. g.0800  –  † Kazimiera Jackiewicz z 13 Róży  – int. z pogrzebu

31.08.2019 r. g.0700  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, a zmarłym wieczną radość nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.07.2019 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    25.08.2019 r. g. 1330 – Róża 14 N

 1. 1430  – Róża 12 N                                    g. 1430 – Róża 15 N   
 2. 1530 – Róża 13 N                                    g. 1530 – Róża 16 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :


03.07.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  I RÓŻA MĘSKA  P.W. ŚW. PIOTRA
07.08.2019r. O GODZ. 1800
  PEŁNI  II RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. JÓZEFA

 

MAJ - CZERWIEC 2019 r. (Nr 537 – 538)

MAJ

Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MAJ

01.05.2019r.g.0800 – † Regina Chamienia z 26 Róży – int. z pogrzebu

01.05.2019r.g.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

02.05.2019r.g.1800 – † Andrzej Tkaczyk z III Róży M – int. z pogrzebu

04.05.2019r.g.0800 – † Władysława Piontecka z 8 Róży – int. z pogrzebu

05.05.2019r.g.0800 – † Regina Chamienia z 26 Róży – int. z pogrzebu

05.05.2019r.g.0930 – † Albin Muzalewski z V Róży M– int. z pogrzebu

05.05.2019r.g.1800 – W intencji Żywego Różańca

07.05.2019r.g.0800 – † Irena Rendzio z 28 Róży – int. z pogrzebu

09.05.2019r.g.0700 – † Albin Muzalewski z V Róży M– int. z pogrzebu

09.05.2019r.g.0800 – † Władysława Piontecka z 8 Róży – int. z pogrzebu

10.05.2019r.g.1800 – † Regina Chamienia z 26 Róży – int. z pogrzebu

12.05.2019r.g.0800 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

13.05.2019r.g.0800 – † Albin Muzalewski z V Róży M– int. z pogrzebu

13.05.2019r.g.1800 – Dziękczynna z okazji 40 Rocznicy powstania w kwietniu 30 Róży p.w. Św. Michała z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

14.05.2019r.g.1800 – † Władysława Piontecka z 8 Róży – int. z pogrzebu

15.05.2019r.g.1800 – † Regina Chamienia z 26 Róży – int. z pogrzebu

16.05.2019r.g.0800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichon z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej z okazji 32 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty Żywego Różańca

16.05.2019r.g.1800 – † Maria Rozwora z 14 Róży – int. od członkiń 14 Róży p.w. Św. Cecylii

17.05.2019r.g.0800 – † Irena Rendzio z 28 Róży – int. z pogrzebu

18.05.2019r.g.0800 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

23.05.2019r.g.0700 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

23.05.2019r.g.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczna radość nieba

24.05.2019r.g.0700 – † Helena Kierżnowska z 8 Róży – int. z pogrzebu

29.05.2019r.g.0700 – † Helena Kierżnowska z 8 Róży – int. z pogrzebu

29.05.2019r.g.0800 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

30.05.2019r.g.1800 – O bł. Boże , zdrowie i potrzebne łaski Boże dla Joanny i Krzysztofa – int. od członków VI Róży M. p.w. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

30.05.2019r.g.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. św. Joanny D’Arc

CZERWIEC

01.06.2019r.g.0700 – † Stanisława Żukowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

02.06.2019r.g.0800 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

02.06.2019r.g.1800 – W intencji Żywego Różańca

03.06.2019r.g.0800 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

03.06.2019r.g.1800 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

04.06.2019r.g.0700 – † Elżbieta Murawska z 28 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

05.06.2019r.g.0800 – † Stanisława Żukowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

05.06.2019r.g.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.06.2019r.g.0700 – † Helena Kierżnowska z 8 Róży – int. z pogrzebu

08.06.2019r.g.0700 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

10.06.2019r.g.0800 – † Stanisława Żukowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

12.06.2019r.g.0800 – † Helena Kierżnowska z 8 Róży – int. z pogrzebu

12.06.2019r.g.1800 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

15.06.2019r.g.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

17.06.2019r.g.0800 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

18.06.2019r.g.0800 – † Stanisława Żukowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

18.06.2019r.g.0800 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczną radość nieba

25.06.2019r.g.0700 – † Stanisława Żukowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

27.06.2019r.g.0700 – † Teresa Kisiel z 12 Róży – int. z pogrzebu

30.06.2019r.g.0800 – Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.05.2019r. g. 1330 – Akcja Katolicka     30.06.2019 r. g. 1330 – Róża 7 N

 1. 1430  – Róża 5 N                                      g. 1430 – Róża 8 N     
 2. 1530 – Róża 6 N                                      g. 1530 – Róża 10 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

01.05.2019r. O GODZ. 1800 PEŁNI 30 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. MICHAŁA

05.06.2019r. O GODZ. 1800 PEŁNI 32 RÓŻA NIEWIAST PW. MB KRÓLOWEJ POLSKI

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2019 r. (Nr 535 – 536)

MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
  Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

KWIECIEŃ
Intencja ogólna
:  Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

03.03.2019 r.g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

05.03.2019 r.g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

06.03.2019 r.g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.03.2018 r.g.1900  –  † Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w 7 r. śmierci - int. od członkiń 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

09.03.2019 r.g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

12.03.2019 r.g.0700  –  † Krystyna Pykało  z 28 Róży  – int. z pogrzebu

13.03.2019 r.g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

14.03.2019 r.g.0700  –  † Janina Bańkowska  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

17.03.2019 r.g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.03.2019 r.g.0930  –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. Od Wspólnoty ŻR

18.03.2019 r.g.0700  –  † Janina Bańkowska  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

20.03.2019 r.g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

20.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (1 greg. )– int. z pogrzebu

21.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (2 greg. )– int. z pogrzebu

22.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (3 greg. )– int. z pogrzebu

23.03.2019 r.g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

23.03.2019 r.g.0800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (4 greg. ) – int. z pogrzebu

23.03.2019 r.g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza z okazji 46 Rocznicy powstania Róży

24.03.2019 r.g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

24.03.2019 r.g.1030  –  † Marek Sanner  z V Róży M (5 greg. ) – int. z pogrzebu

25.03.2019 r.g.0800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (6 greg. ) – int. z pogrzebu

26.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (7 greg. ) – int. z pogrzebu

26.03.2019 r.g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

26.03.2019 r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

27.03.2019 r.g.0800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (8 greg. ) – int. z pogrzebu

28.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (9 greg. ) – int. z pogrzebu

29.03.2019 r.g.0700  –  † Janina Bańkowska  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

29.03.2019 r.g.0800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (10 greg. ) – int. z pogrzebu

30.03.2019 r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (11 greg. ) – int. z pogrzebu

30.03.2019 r.g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

31.03.2019 r.g.0630  –  † Janina Bańkowska  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

31.03.2019 r.g.0800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

31.03.2019 r.g.1030  –  † Marek Sanner  z V Róży M (12 greg. ) – int. z pogrzebu

 

KWIECIEŃ

01.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (13 greg. )– int. z pogrzebu

02.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (14 greg. )– int. z pogrzebu

02.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

03.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (15 greg. )– int. z pogrzebu

03.04.2019r.g.0800  –  † Albin Muzalewski  z V Róży M– int. z pogrzebu

03.04.2019r.g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (16 greg. )– int. z pogrzebu

05.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (17 greg. ) – int. z pogrzebu

06.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (18 greg. )– int. z pogrzebu

06.04.2019r.g.1800  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – int. od członkiń 29 Róży p.w. św. Joanny Dark

07.04.2019r.g.0630  –  † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

07.04.2019r.g.0800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (19 greg. )– int. z pogrzebu

07.04.2019r.g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.04.2019r.g.0700  –  † Albin Muzalewski  z V Róży M– int. z pogrzebu

08.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (20 greg. )– int. z pogrzebu

08.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

09.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (21 greg. )– int. z pogrzebu

10.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (22 greg. )– int. z pogrzebu

11.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (23 greg. )– int. z pogrzebu

11.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

12.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (24 greg. )

13.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (25 greg. )

13.04.2019r.g.0800  –   Za zmarłych członków z IV i VI Róży M

14.04.2019r.g.0800    –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

14.04.2019r.g.0930  –  † Marek Sanner  z V Róży M (26 greg. )

14.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

15.04.2019r.g.0700  –  † Marek Sanner  z V Róży M (27 greg. )  

16.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (28 greg. )

16.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

17.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (29 greg. )

18.04.2019r.g.1800  –  † Marek Sanner  z V Róży M (30 greg. )

20.04.2019r.g.2000 – † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

20.04.2019r.g.2000  –  † Albin Muzalewski  z V Róży M– int. z pogrzebu

20.04.2019r.g.2000  –  O bł. Boże, zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży p.w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

22.04.2019r.g.0930  –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

22.04.2019r.g.1100 – † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

24.04.2019r.g.0700 – † Regina Chamienia z 26 Róży  – int. z pogrzebu

24.04.2019r.g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha, a zmarłym wieczną radość nieba

24.04.2019r.g.1800  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

25.04.2019r.g.0700  –  † Władysława Piontecka z 8 Róży  – int. z pogrzebu

25.04.2019r.g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w 43 Rocznicę powstania Róży, a zmarłym wieczną radość nieba

26.04.2019r.g.1800  –  † Albin Muzalewski  z V Róży M– int. z pogrzebu

27.04.2019r.g.0700 – † Regina Chamienia z 26 Róży  – int. z pogrzebu

27.04.2019r.g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patronki

29.04.2019r.g.0700  –  † Władysława Piontecka z 8 Róży  – int. z pogrzebu

30.04.2019r.g.0700  –  † Irena Rendzio z 28 Róży  – int. z pogrzebu

30.04.2019r.g.0800  –  † Albin Muzalewski  z V Róży M– int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31.03.2019 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.04.2019 r. g. 1330 – Róża VI M

 1. 1430  – Róża III M                                   g. 1430 – Róża 1 N     
 2. 1530 – Róża V M                                    g. 1530 – Róża 4 N      
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

06.03.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI   28  RÓŻA  NIEWIAST PW. MB JASNOGÓRSKIEJ

03.04.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  29 RÓŻA  NIEWIAST PW. ŚW. JOANNY  D’ARK

 

STYCZEŃ - LUTY  2019 r. (Nr 533 – 534)

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna:  Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

LUTY

Intencja powszechna:  Aby z wielkodusznością były otaczane opieką  ofiary handlu ludźmi,  przymusowej prostytucji i przemocy.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

02.01.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

02.01.2019r. g.1800   –  Za zmarłych z Żywego Różańca

03.01.2019r. g.0700  –  † Jadwiga Marcinkowska z 26 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.01.2019r. g.0630  –  † Helena Zawadzka z 18 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.01.2019r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

07.01.2019r. g.0700  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

07.01.2019r. g.0800  –  † Marek Sanner z V Róży M – int. z pogrzebu

09.01.2019r. g.0700  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

10.01.2019r. g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

11.01.2019r. g.0800   † Marek Sanner z V Róży M – int. z pogrzebu

15.01.2019r. g.0800  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – int. z pogrzebu

16.01.2019r. g.0700  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – int. z pogrzebu

16.01.2019r. g.0800  –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

18.01.2019r. g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

19.01.2019r. g.1800  –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

20.01.2019r. g.0800  –  † Honorata Kujawska z 21 Róży w 3 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

21.01.2019r. g.0800  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – int. z pogrzebu

21.01.2019r. g.0800  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – int. z pogrzebu

23.01.2019r. g.0700  –  † Andrzej Tkaczyk  z III Róży M – int. z pogrzebu

23.01.2019r. g.0800  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – int. z pogrzebu

27.01.2019r. g.0630  –  † Maria Kowalska z 23 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

29.01.2019r. g.0700  –  † Janina Bańkowska z 29 Róży – int. z pogrzebu

29.01.2019r. g.0800  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – int. z pogrzebu

30.01.2019r. g.0800  –  † Albin Muzalewski z V Róży M – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

LUTY

03.02.2019r. g.0930  –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – int. od Wspólnoty ŻR

03.02.2019r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

04.02.2019r. g.0800  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – int. z pogrzebu

06.02.2019r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.02.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży  p.w. Serca Jezusowego

11.02.2019r. g.0800  –  † Krystyna Pykało z 28 Róży – int. z pogrzebu

16.02.2019r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

25.02.2019r. g.1800  –  † Regina Chamienia z 26 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

25.02.2019r. g.1800  –  † Władysława Piontecka z 8 Róży – m-c po śmie. – int. od ŻR

25.02.2019r. g.1800  –  † Maria Rozwora z 14 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

25.02.2019r. g.1800  –  † Irena Rendzio z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

28.02.2019r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczną radość nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.01.2019 r. g. 1330 – Akcja Katolicka        24.02.2019 r. g. 1330 – Róża 32 N

 1. 1430  – Róża 29 N                                g. 1430 – Róża   I M         
 2. 1530 – Róża 30 N                                g. 1530 – Róża   II M        
 3. 1630 – Cicha Adoracja                                 g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

02.01.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI   24  RÓŻA  NIEWIAST  PW.  ŚW. JADWIGI   ŚLĄSKIEJ

06.02.2019r. O GODZ. 1800  PEŁNI  26  RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. MARII MAGDALENY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2018 r. (Nr 531 – 532)

LISTOPAD

Intencja powszechna:  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna:  Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA    

LISTOPAD

01.11.2018 r. g.0630  –  †  Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

01.11.2018 r. g.0800  –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2018 r. g.0700  –  † Weronika Bazylewicz z 30 Róży – 1 r. śmierci – int od ŻR

04.11.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

05.11.2018 r. g.0800  –  †  Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

06.11.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

07.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.11.2018 r. g.0800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

11.11.2018 r. g.0630  –  † Genowefa Ligmanowska z 29 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

12.11.2018 r. g.1800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

16.11.2018 r. g.0700  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

17.11.2018 r. g.0700  –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

19.11.2018 r. g.0800  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – int. z pogrzebu

20.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

20.11.2018 r. g.1800  –  † Genowefa Ligmanowska z 29 Róży – int. od członkiń 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

21.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

22.11.2018 r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

26.11.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. Św. Marii Magdaleny

26.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych członków z I Róży M p.w. Św. Piotra

27.11.2018 r. g.0800  –  Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

29.11.2018 r. g.1800  –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

30.11.2018 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin

 

GRUDZIEŃ

02.12.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.12.2018 r. g.0800  –  † Marianna Pogorzelska z 14 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

04.12.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

05.12.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.12.2018 r. g.0800  –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, a zmarłym wieczną radość nieba

14.12.2018 r. g.0630  –  † Dorota Myślińska z 21 Róży w 2 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

16.12.2018 r. g.0930  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 9 r. śmierci – int. od ŻR

17.12.2018 r. g.1700  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 9 r. śmierci – int. od członkiń 6 Róży N. p.w. Św. Jacka Odrowąża

23.12.2018 r. g.0800  –  †† Marianna Pogorzelska w 1 r. śmierci oraz Waleria Nelkowska w 4 r. śmierci członkinie 14 Róży – int. od członkiń 14 Róży p.w. Św. Cecylii  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.11.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    30.12.2018 r. g. 1330 – Róża 24 N

 1. 1430  – Róża 21 N                                    g. 1430 – Róża 26 N   
 2. 1530 – Róża 23 N                                    g. 1530 – Róża 28 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

07.11.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  21 RÓŻA NIEWIAST  P.W. SERCA JEZUSOWEGO

05.12.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  23  RÓŻA  NIEWIAST  P.W. ŚW.  ELŻBIETY

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2018 r. (Nr 529 – 530)

WRZESIEŃ

Intencja powszechna:  Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna:  Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

02.09.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

03.09.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

05.09.2018 r. g.0700  –  † Józef Miksa z I Róży M. w 1 r. śmierci – int od ŻR

05.09.2018 r. g.1800  –   Za zmarłych z Żywego Różańca

08.09.2018 r. g.1800  –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

17.09.2018 r. g.0700  –  † Eugeniusz Leszczyński  z III Róży M.  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

23.09.2018 r. g.0930  –  Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św.  Katarzyny Męczennicy

24.09.2018 r. g.0700  –  † Lidia Kubiak  z 6 Róży N.  m –c po śmierci – int. od ŻR

30.09.2018 r. g.0800  –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

02.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p. w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.1800  –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – m-c po śmierci – int od ŻR

07.10.2018 r. g.1800  –  W intencji Żywego Różańca

08.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

08.10.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p. w. Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

09.10.2018 r. g.0700  –  † Agnieszka Koza z 7 Róży – m-c po śmierci – int od ŻR

11.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

15.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

16.10.2018 r. g.0800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

16.10.2018 r. g.1800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p. w. Św. Jadwigi Śląskiej, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patronki

17.10.2018 r. g.0800  –  † Marianna Podlecka z 8 Róży w 1 r. śmierci – int od ŻR

18.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p. w. Św. Zyty

20.10.2018 r. g.0800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

23.10.2018 r. g.0700  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

25.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

26.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. od członkiń 5  

28.10.2018 r. g.1100  –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży  p.w.  Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

29.10.2018 r. g.0800  –  † Genowefa Zięba z 6 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.10.2018 r. g.1800  –  † Anna Urszula Skrzypczak z 5 Róży – int. z pogrzebu

31.10.2018 r. g.0800  –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.09.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.10.2018 r. g. 1330 – Róża 16 N

 1. 1430  – Róża 14 N                                    g. 1430 – Róża 18 N   
 2. 1530 – Róża 15 N                                    g. 1530 – Róża 19 N    
 3. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

05.09.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  18  RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. BERNADETY

03.10.2018r. O GODZ. 1800  PEŁNI  19  RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. BARBARY

 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2018 r. (Nr 527 – 528)

LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

SIERPIEŃ

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2018 r. g. 0630 –  † Aniela Karpeta z 29 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

01.07.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

04.07.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.07.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

11.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

16.07.2018 r. g. 1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

17.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

24.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

28.07.2018 r. g. 0700 –  † Wacław Siegner z V Róży M. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.07.2018 r. g. 0700 –  † Maria Szałajda z 4 Róży N. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

SIERPIEŃ

01.08.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.08.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

17.08.2018 r. g. 0800 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

21.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

23.08.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

24.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.07.2018 r. g.  1330 – Akcja Katolicka   26.08.2018 r. g.  1330 – Róża 10 N

g.  1430 – Róża 7 N                                     g.  1430 – Róża 12 N

g.  1530 – Róża 8 N                                     g.  1530 – Róża 13 N

g.  1630 – Cicha Adoracja                          g.  1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.07.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 15 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

01.08.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 16 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry