LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2023 r. (Nr 591 – 592)

 

LISTOPAD

Za Papieża.

Módlmy się, za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

GRUDZIEŃ

Za osoby z niepełnosprawnościami.

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 LISTOPAD

01.11.2023 r. godz. 0630 – Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

01.11.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz oraz zmarli księża z naszej parafii – int. od ŻR

05.11.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

07.11.2023 r. godz. 0700 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. z pogrzebu

08.11.2023 r. godz. 0800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

08.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.11.2023 r. godz. 0700 – Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

10.11.2023 r. godz. 0800 – Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

14.11.2023 r. godz. 0700 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. z pogrzebu

14.11.2023 r. godz. 0700 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

14.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłe członkinie z 18 Róży p.w. Św. Bernadety

16.11.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

20.11.2023 r. godz. 1800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

21.11.2023 r. godz. 0800 – † Wanda Nalepa z 1 Róży N – int. od członkiń 1 Róży p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

21.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych członków z I Róży M p.w. Św. Piotra

22.11.2023 r. godz. 0700 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

25.11.2023 r. godz. 0800 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

26.11.2023 r. godz. 0930 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

29.11.2023 r. godz. 0700 – † Małgorzata Westphal z 1 Róży N – int. z pogrzebu

29.11.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłe członkinie z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

30.11.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin – int. od ŻR

 

GRUDZIEŃ

01.12.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

03.12.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

05.12.2023 r. godz. 0630 – † Irmgarda Trykacz z 26 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.12.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

07.12.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.12.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.12.2023 r. godz. 0630 – † Dorota Myślińska z 21 Róży w 7 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

12.12.2023 r. godz. 1800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

16.12.2023 r. godz. 0630 – † Anna Różańska z 5 Róży N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

16.12.2023 r. godz. 0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w 14 r. śmierci - int. od ŻR

17.12.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

18.12.2023 r. godz. 0630 – † Felicja Redmerska z 14 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

20.12.2023 r. godz. 0800 – † Stanisława Krach z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

23.12.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego, a zmarłym wieczną radość nieba

25.12.2023 r. godz. 0000 – † Danuta Bąba z 26 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

25.12.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

27.12.2023 r. godz. 0700 – † Józef Wereski z I Róży M – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

26.11.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka          31.12.2023 r. godz. 1500 – Róża 28 N

                       godz. 1430 – Róża 21 N                                       godz. 1600 – Róża 30 N

                       godz. 1530 – Róża 26 N                                       godz. 1700 – Cicha Adoracja

                       godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

08.11.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 5 RÓŻA NIEWIAST  P.W. ŚW. ANNY

06.12.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 7 RÓŻA NIEWIAST  P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2023 r. (Nr 589 – 590)

 

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie.

Módlmy się, aby ludzie którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

PAŹDZIERNIK

Za Synod.

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

WRZESIEŃ

03.09.2023 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.09.2023 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.09.2023 r. godz.0930 – Za zmarłe członkinie 6 Róży N p.w. Św. Jacka Odrowąża

16.09.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

17.09.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.09.2023 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

26.09.2023 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N  p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczną radość nieba

30.09.2023 r. godz.0800 – † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2023 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

02.10.2023 r. godz.0700  –  † Wanda Nalepa z 1 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

04.10.2023 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.10.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.10.2023 r. godz.0630 – † Władysława Magulska z 21Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

12.10.2023 r. godz.0700 – † Władysława Magulska z 21Róży w 1 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

14.10.2023 r. godz.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży  p.w. Serca Jezusowego

19.10.2023 r. godz.0700 – † Stanisława Gryczan z byłej 24Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

28.10.2023 r. godz.1800 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.09.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           29.10.2023 r. godz. 1330 – Róża 16 N

                      godz. 1430 – Róża 14 N                                                         godz. 1430 – Róża 18 N         

                      godz. 1530 – Róża 15 N                                                         godz. 1530 – Róża 19 N

                     godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                   godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

06.09.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI VI RÓŻA MĘSKA P.W. BŁ. KS. B. KOMOROWSKIEGO

04.10.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 1 RÓŻA NIEWIAST P.W. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2023 r. (Nr 587 – 588)

 

LIPIEC

O życie eucharystyczne.

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

SIERPIEŃ

Za Światowy Dzień Młodzieży.

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

LIPIEC

02.07.2023 r. godz. 0800 – † Helena Mejer z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

02.07.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

05.07.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.07.2023 r. godz. 0630 – O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członkiń z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy i ich rodzin oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych członkiń

09.07.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

10.07.2023 r. godz. 0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

16.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii, a zmarłym wieczną radość nieba

17.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

18.07.2023 r. godz. 0700 – O zdrowie i bł. Boże dla Ks. Proboszcza i o wszystkie potrzebne łaski do odzyskania zdrowia – int. od VI Róży M

22.07.2023 r. godz. 0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

23.07.2023 r. godz. 1800 – † Izabela Rybus z 18 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

25.07.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

30.07.2023 r. godz. 0800 – † Władysława Magulska z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

 

SIERPIEŃ

 

02.08.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

06.08.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

10.08.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

20.08.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

27.08.2023 r. godz. 0630 – † Wanda Siegner z 23 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

31.08.2023 r. godz. 1800 – † Irena Egiert z 18 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.07.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           27.08.2023 r. godz. 1330 – Róża 8 N

                       godz. 1430 – Róża 6 N                                                         godz. 1430 – Róża 10 N

                       godz. 1530 – Róża 7 N                                                         godz. 1530 – Róża 13 N

                      godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                 godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

05.07.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI II RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. JÓZEFA

02.08.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI V RÓŻA MĘSKA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

MAJ - CZERWIEC 2023 r. (Nr 585 – 586)

 

MAJ

Za ruchy i grupy kościelne.

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

CZERWIEC

O zniesienie tortur.

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MAJ

01.05.2023r. godz.1800 – † Seweryna Dziurzyńska z 15 Róży - z pogrzebu

03.05.2023r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.05.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - m-c po śmierci - int. od ŻR

06.05.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

07.05.2023r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.05.2023r. godz.0800 – † Irena Chłąd z 21 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

09.05.2023r. godz.0800 – † Irena Żukowska z 15 Róży - 1 r. śmierci - int. od ŻR

12.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

15.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

16.05.2023r. godz.0800 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Bożą dla ks. Prob. Zbigniewa Cichona z okazji 36 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty ŻR

18.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

21.05.2023r. godz.0800 – † Władysława Magulska z 21 Róży - int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

24.05.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

28.05.2023r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

29.05.2023r. godz.0700 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

30.05.2023r. godz.0800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

31.05.2023r. godz.1800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

31.05.2023r. godz.1800 – † Ryszard Rutkowski z VI Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

CZERWIEC

01.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

04.06.2023r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

05.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

07.06.2023r. godz.0800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty ŻR

07.06.2023r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

09.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

09.06.2023r. godz.1800 – † Irena Chłąd z 21 Róży - z pogrzebu

10.06.2023r. godz.0800 – † Ryszard Rutkowski z VI Róży – int. od członków VI Róży p.w. Bł. Ks. B. Komorowskiego

11.06.2023r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

12.06.2023r. godz.1800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

13.06.2023r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego w Dniu Patrona, a zmarłym wieczną radość nieba

17.06.2023r. godz.0700 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

18.06.2023r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

20.06.2023r. godz.0800 – † Teresa Gottmannshausen z 7 Róży - z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.05.2023r. godz. 1330 – Akcja Katolicka                           25.06.2023 r. godz. 1330 – Róża 1 N

                      godz. 1430 – Róża V M                                                         godz. 1430 – Róża 4 N  

                      godz. 1530 – Róża VI M                                                        godz. 1530 – Róża 5 N              

                      godz. 1630 – Cicha Adoracja                                                 godz. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.05.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 32 RÓŻA NIEWIAST PW. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

07.06.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI I RÓŻA MĘSKA PW. ŚW. PIOTRA

 

MARZEC - KWIECIEŃ 2023 r. (Nr 583 – 584)

MARZEC

Za ofiary nadużyć.

Módlmy się za tych, którzy cierpią, z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

KWIECIEŃ

O kulturę wyrzeczenia się przemocy.

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MARZEC

01.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (1 gre godz.) – z pogrzebu

01.03.2023 r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

02.03.2023 r. godz.0700 – † Alina Ćwiklińska z 21 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

02.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (2 gre godz.) – z pogrzebu

03.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (3 gre godz.) – z pogrzebu

04.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (4 gre godz.) – z pogrzebu

05.03.2023 r. godz.0930 – † Irena Egiert z 18 Róży (5 gre godz.) – z pogrzebu

05.03.2023 r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca w 50 – Lecie powstania Wspólnoty

06.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (6 gre godz.) – z pogrzebu

06.03.2023 r. godz.1800 – † Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w 11 r. śmierci - int. od członkiń 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

07.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (7 gre godz.) – z pogrzebu

08.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (8 gre godz.) – z pogrzebu

08.03.2023 r. godz.1800 – † Anna Różańska z 5 Róży N - int. od członkiń 5 Róży p.w. św. Anny

09.03.2023 r. godz.0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (9 gre godz.) – z pogrzebu

10.03.2023 r. godz.0700 – † Elżbieta Łapczyńska z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

10.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (10 gre godz.) – z pogrzebu

11.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (11 gre godz.) – z pogrzebu

12.03.2023 r. godz.0800 – † Edward Tywoniuk z VI Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

12.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (12 gre godz.) – z pogrzebu

13.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (13 gre godz.) – z pogrzebu

13.03.2023 r. godz.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Maksymiliana Kolbego w 50 Rocznicę powstania Róży, zmarłym członkiniom wieczną radość nieba

14.03.2023 r. godz.0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

14.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (14 gre godz.) – z pogrzebu

15.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (15 gre godz.) – z pogrzebu

16.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (16 gre godz.) – z pogrzebu

17.03.2023 r. godz.0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży N – z pogrzebu

17.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (17 gre godz.) – z pogrzebu

18.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (18 gre godz.) – z pogrzebu

19.03.2023 r. godz.0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza w 50 Rocznicę powstania Róży, a zmarłym członkiniom wieczną radość nieba

19.03.2023 r. godz.1100 – † Irena Egiert z 18 Róży (19 gre godz.) – z pogrzebu

20.03.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. św. Zyty w 50 Rocznicę powstania Róży, a zmarłym członkiniom wieczną radość nieba

20.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (20 gre godz.) – z pogrzebu

21.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (21 gre godz.) – z pogrzebu

22.03.2023 r. godz.0700 – † Irena Egiert z 18 Róży (22 gre godz.) – z pogrzebu

23.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (23 gre godz.) – z pogrzebu

24.03.2023 r. godz.0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży N – z pogrzebu

24.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (24 gre godz.) – z pogrzebu

25.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (25 gre godz.) – z pogrzebu

26.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (26 gre godz.)

27.03.2023 r. godz.0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży N – z pogrzebu

27.03.2023 r. godz.0800 – † Irena Egiert z 18 Róży (27 gre godz.)

28.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (28 gre godz.)

29.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (29 gre godz.)

30.03.2023 r. godz.1800 – † Irena Egiert z 18 Róży (30 gre godz.)

31.03.2023 r. godz.0700 – † Marianna Szymczak z 4 Róży N – z pogrzebu

 

KWIECIEŃ

02.04.2023r. godz.0930 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża
02.04.2023r. godz.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.04.2023r. godz.1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

10.04.2023r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

13.04.2023 r. godz.0700 – † Stefania Hewelt z 5 Róży N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

21.04.2023r. godz.1800 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 18 Róży p.w. św. Bernadety

26.04.2023 r. godz.0700 – † Barbara Romanowska z 14 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

27.04.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

30.04.2023 r. godz.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. św. Cecylii w 50 Rocznicę powstania Róży, a zmarłym członkiniom wieczną radość nieba

 

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.03.2023 r.  godz. 1330 – Akcja Katolicka       30.04.2023 r.  godz. 1330 – Róża 32 N

                       godz. 1430 – Róża 28 N                                      godz. 1430 – Róża I M

                       godz. 1530 – Róża 30 N                                      godz. 1530 – Róża II M        

                       godz. 1630 – Cicha Adoracja                               godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

01.03.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 28 RÓŻA NIEWIAST PW. MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

05.04.2023r. O GODZ. 1800 PEŁNI 30 RÓŻA NIEWIAST PW. MICHAŁA

 

STYCZEŃ - LUTY 2023 r. (Nr 581 – 582)

STYCZEŃ

Za wychowawców.

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

LUTY

Za parafie.

Módlmy się aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

02.01.2023 r. godz. 0700 – † Władysława Magulska z 21 Róży – z pogrzebu

04.01.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

05.01.2023 r. godz. 0700 – † Irmgarda Trykacz była członkini z 26 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

06.01.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

07.01.2023 r. godz. 0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.01.2023 r. godz. 0700 – † Marian Gawkowski z I Róży M – 1 r. śmierci – int. od ŻR

10.01.2023 r. godz. 1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

12.01.2023 r. godz. 0700 – † Władysława Magulska z 21 Róży – z pogrzebu

14.01.2023 r. godz. 0700 – † Honorata Kujawska z 21 Róży w rocznicę śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.01.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 28 Róży p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej

20.01.2023 r. godz. 0700 – † Zofia Słomczyńska z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.01.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

24.01.2023 r. godz. 0700 – † Krystyna Młynarczyk z 5 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

27.01.2023 r. godz. 0700 – † Anna Różańska z 5 Róży m-c po śmierci - int. od ŻR

30.01.2023 r. godz. 1800 – O opiekę Bożą, bł. Boże i potrzebne łaski dla członków VI Róży M i ich rodzin w rozpoczętym roku

 

LUTY

01.02.2023 r. godz. 0700 – † Anna Różańska z 5 Róży N – z pogrzebu

01.02.2023 r. godz. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

02.02.2023 r. godz. 1800 – † Anna Różańska z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży N p.w. Św. Anny

03.02.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – int. od Wspólnoty ŻR

04.02.2023 r. godz. 0700 – † Teresa Synak z 32 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

05.02.2023 r. godz. 1800 – W intencji Żywego Różańca

07.02.2023 r. godz. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.02.2023 r. godz. 0700 – † Anna Różańska z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży N p.w. Św. Anny

11.02.2023 r. godz. 0700 – † Anna Różańska z 5 Róży N – z pogrzebu

12.02.2023 r. godz. 0930 – O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

15.02.2023 r. godz. 0800 – † Anna Różańska z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży N p.w. Św. Anny

22.02.2023 r. godz. 0700 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

24.02.2023 r. godz. 0800 – † Anna Różańska z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży N p.w. Św. Anny

28.02.2023 r. godz. 1800 – † Anna Różańska z 5 Róży N – int. od członkiń 5 Róży N p.w. Św. Anny

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.01.2023 r. godz. 1330 – Akcja Katolicka          26.02.2023 r. godz. 1330 – Róża 19 N

                       godz. 1430 – Róża 16 N                                       godz. 1430 – Róża 21 N

                      godz. 1530 – Róża 18 N                                        godz. 1530 – Róża 26 N              

                      godz. 1630 – Cicha Adoracja                                 godz. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

04.01.2023 r. O GODZ. 1800 PEŁNI 21 RÓŻA NIEWIAST PW. SERCA JEZUSOWEGO

01.02.2023 r. O GODZ. 1800 PEŁNI 26 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. MARII MAGDALENY

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry