Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec!
Matka Boża w Gietrzwałdzie, 1877 r.

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj, za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich, teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą.
Amen.

Zostaliście przyjęci do Żywego Różańca i do udziału w odpustach różańcowych. Módlcie się wytrwale i żyjcie w miłości, a Bóg pokoju i łaski niech będzie z wami.
Amen
.

Członkowie Żywego Różańca naśladują gorliwie cnoty Najświętszej Maryi Panny. Uroczyście obchodzą święta swego Patrona - zamawiają Mszę świętą i przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby ich uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

 

ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:

 • życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
  • życie wiarą, nadzieją i miłością

ŻYWY RÓŻANIEC jest:

 • jakby elektrownią duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego
  • jakby niezdobytą twierdzą obronną, która broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową

OBOWIĄZKI członków Żywego Różańca:

 • Odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca,
  • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
  • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych,
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,
  • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

ODPUSTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:

 • przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 grudnia),
  • Zmartwychwstania Pańskiego,
  • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie (25 marca),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
  • Królowej Różańca św. (7 października),
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia),
  • Ofiarowania Pańskiego (Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny, 2 lutego).

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., odnowienie, przynajmniej prywatne, postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry