15 OBIETNIC DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC

 

Dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który żył w latach 1428-1475.  W 1464 r. ,ukazała się Maryja. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

 

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ
BĘDĄC AKTYWNYM CZŁONKIEM ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Na mocy indultu stolicy apostolskiej z dnia 25 października 1967r. udziela się członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, po spełnieniu wymaganych do tego warunków w następujące dni w roku liturgicznym:

 

 • W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • W Święto Ofiarowania Pańskiego (2II)
 • W Uroczystość Zwiastowania (25III)
 • W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15VIII)
 • We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7X)
 • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8XII)

 

Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski  uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji  Ojca św.  i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.

 

Jan Paweł II

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry