LITANIA do czcigodnej Pauliny Marii Jaricot (do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

*

Ojcze z nieba, Boże [zmiłuj się nad nami.]
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, [módl się za nami!]

*

Czcigodna Paulino Mario Jaricot, [módl się za nami!]
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, wierna naśladowczyni Jezusa Chrystusa,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, wierna domowym i rodzinnym obowiązkom,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, wierna adoratorko Najświętszego Sakramentu,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, prześladowana aż do miary męczeństwa,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, całkowicie wolna od zepsucia własnością,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, Dziewico zaślubiona Jezusowi Chrystusowi,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, gorliwa w wysławianiu nieskończonej Miłości Najśw. Eucharystii,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, poświęcająca się rozszerzaniu Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, niezniechęcona ceną osobistego poświęcenia dla zbawienia dusz,
Czcigodna Paulino Mario Jaricot, prowadzona przez motto: ,,Bóg sam i Jego większa chwała”,

*

Paulino, której praca została pobłogosławiona cudownym powodzeniem, [módl się za nami!]
Paulino, której życie przynosiło radość Sercom Jezusa i Maryi,
Paulino, której życie było jedną nieustającą modlitwą,
Paulino, która byłaś zapałką, rozniecającą ogień powszechnej wiary,
Paulino, która nie znałaś żadnych kompromisów,
Paulino, dla której żadne zadanie nie było zbyt trudnym,
Paulino, która doświadczyłaś furii piekła,
Paulino, która doświadczyłaś męczeństwa niezrozumienia, obelg i pogardy,
Paulino, która zostałaś opuszczona przez wszystkich,
Paulino, którą Bóg obdarował krzyżami i wielkimi łaskami,
Paulino, której miłosierdzie było niewyczerpane,
Paulino, która zostałaś cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem św. Filomeny,
Paulino, która zostałaś pozbawiona ludzkiej pociechy,
Paulino, która byłaś posłuszna i umartwiona,
Paulino, której ufność w Bogu nigdy się nie zachwiała,
Paulino, która wybaczyłaś, miłowałaś i modliłaś się za tych, którzy doprowadzili Cię do materialnej ruiny,
Paulino, która łączyłaś życie kontemplatywne z życiem aktywnym poświęconym dobrym dziełom,
Paulino, której świętość była zakotwiczona w bezwarunkowej uległości woli Boskiego Mistrza i Jego zadowoleniu,
Paulino, której jedynym bagażem i skarbem na tej ziemi był Krzyż,
Paulino, która znosiłaś dolegliwości słabego zdrowia z doskonałym poddaniem,
Paulino, której umieranie było długie i bolesne,
Paulino, która poświęciłaś swe serce Sercu Jezusowemu,
Paulino, która kierowałaś westchnienia swej duszy ku Matce Bożej

*

Serce Pauliny, [módl się za nami!]
Serce Pauliny, płonące miłosierdziem,
Serce Pauliny, światły przewodniku dusz,
Serce Pauliny, wytchnienie obciążonych,
Serce Pauliny, nieustające w adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
Serce Pauliny, stałe w modlitwie o uświęcenie kapłaństwa,
Serce Pauliny, oczyszczone i doświadczone jak najczystsze złoto w tyglu cierpienia,
Serce Pauliny, spalające się nieustannie dla zbawienia dusz,

*

Matko Dzieła Rozkrzewienia Wiary, [módl się za nami!]
Matko Żywego Różańca,
Matko dusz,
Matko szczęśliwej śmierci,
Matko tych, którzy cierpią ubóstwo,

*

Paulino Mario, [módl się za nami!]
Paulino Mario, heroiczna w cnotach,
Paulino Mario, heroiczna w cierpieniu,
Paulino Mario, heroiczna w miłości,
Paulino Mario, wierna i posłuszna Córko świętego Kościoła rzymsko-katolickiego,

***

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, usłysz nas! Serce Jezusa, wysłuchaj nas!

Módl się za nami, czcigodna Paulino Mario Jaricot,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, który wybrałeś pokorną dziewicę Jezusa Chrystusa, a zarazem ubogą Maryi, Paulinę Marię, aby założyła wielkie katolickie dzieła Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, i który zapragnąłeś pośród upokorzeń, prób i oskarżeń oczyścić te dzieła, racz łaskawie przybliżyć dzień, w którym Kościół publicznie uzna świętość jej życia. Prosimy, aby z powodu przykładu cierpliwości i miłości Krzyża jaki dała, modlitwa jej życia o Rozkrzewienie Wiary po całym świecie w czystości depozytu, została w pełni wysłuchana.
Amen.

 

NOWENNA za przyczyną sł. B. Pauliny Jaricot

Jezu, Mistrzu nasz i Panie, Ty przyszedłeś na ziemię „abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości”. Twojemu dziełu oddała się całkowicie Paulina Jaricot, tworząc Dzieło Rozkrzewiania Wiary dla tych, którzy nie mają Twojego życia i Żywy Różaniec - dla tych, którzy nie mają go w obfitości.

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na jej żarliwą wiarę i miłość do Ciebie i Twojej Matki oraz całego Kościoła Świętego i nagródź jej prace i cierpienia, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Sługo Boża, Paulino Jaricot, która poświęciłaś swe życie, aby szerzyć Królestwo Chrystusowe służąc Bogu i ludziom, wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę

 

………………………………...........................................................................

 

o którą pokornie proszę.
Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Sługo Boża, Paulino Jaricot, wstawiaj się za nami do Jezusa i Maryi, Królowej Różańca Świętego.
Amen.

 

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, racz wysłuchać próśb, które zanosimy do Ciebie, pamiętając o wielkich dziełach, których dokonałeś w życiu Pauliny Marii Jaricot, Matki misjonarzy i Apostołki Żywego Różańca. Prowadź nas ku sobie, miłosierny Ojcze, przez ciche i pokorne Serce Najświętszego Syna Twego, które ona tak bardzo umiłowała. Pozwól nam pracować i cierpieć dla Twojej chwały i dla zbawienia naszych bliźnich. Udziel nam łaski poznania naszej nicości i wzbudź w nas radość prawdziwą poprzez uświadomienie całkowitej zależności od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

MODLITWA o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot

 

O Panie, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. Ty natchnąłeś Paulinę-Marię Jaricot, żeby poświęciła się całkowicie rozkrzewianiu wiary na świecie. Racz przyspieszyć dzień, kiedy Kościół publicznie uzna świętość jej życia, aby jej przykład pociągał coraz większą liczbę chrześcijan gotowych głosić Ewangelię i aby w końcu wszystkie narody uznały Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, naszego Pana.
Amen.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry