Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób. Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie jest odmawiany cały różaniec stanowiący modlitwę Kościoła.

Obowiązki członka Żywego Różańca:

 1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego
 2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic, zwolnione są osoby chore
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła
 4. Udział w pogrzebie oraz modlitwa za spokój duszy członka Żywego Różańca ( członkowie z Róży zmarłego odmawiają cząstkę różańca św., pozostali członkowie z innych Róż odmawiają jedną dziesiątkę).


Jak odmawiać różaniec

Sposób modlitwy

 • Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
 • Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
 • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
 • Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Te modlitwy odmawia członek Róży, który ma wyznaczoną pierwszą cząstkę tajemnicy radosnej tj. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Kolejne tajemnice i jej części  są rozważane przez członków Róży, po których modlimy  się przez powtarzane modlitwy ustne: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 • Po każdym Chwała Ojcu  odmówić tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu…”
 • Członek Róży, który ma wyznaczoną do rozważenia ostatnią cząstkę tajemnicy chwalebnej  tj. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi  na zakończenie odmawia Litanię Loretańską i Pod Twoją obronę

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry