Przypomnienie o ustaniu przepisów wydawanych odnośnie pandemii z poprzednich lat

  1. Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach.

Administrator apostolski poinformował o udzielonej dyspensy wszystkim wiernym archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie, równocześnie zachęcając do modlitwy w domu i korzystania z transmisji Mszy św. Jednocześnie poprosił - na ile to możliwe - o materialne wsparcie parafii i dzieł Kościoła.

Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej,co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw (1 osoba na 7 m2).

Bp Jacek Jezierski, administrator apostolski archidiecezji gdańskiej, wydał wskazania duszpasterskie w związku z nowymi obostrzeniami państwowymi i sanitarnymi.

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r.,

„Wobec zapowiedzianej możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób,

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, czwartek 14 maja br. będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

W najbliższą niedzielę, 3 maja br., zapraszamy serdecznie do duchowej łączności i uczestnictwa we Mszy świętej w intencji Ojczyzny, w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Bł. ks. Wincenty Frelichowski w skrajnych warunkach obozowych ofiarnie troszczył się o chorych na tyfus

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków,

W odniesieniu do przekazanych już duchowieństwu informacji związanych z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 i 19 kwietnia 2020 r., ustanawiam dla Archidiecezji Gdańskiej następujące zasady dalszej posługi duszpasterskiej w czasie wielkanocnym:

W nawiązaniu do Komunikatu Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z dnia 17 kwietnia 2020 r.

W związku z wprowadzonym od dnia dzisiejszego obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych przypominamy,

Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy
Ojciec Święty Franciszek
Rzym, 27 marca 2020

Umiłowana Wspólnoto Archidiecezji Gdańskiej!
Bracia i Siostry!

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry