12. czerwca br. będziemy przeżywać wspomnienie Błogosławionych Męczenników Gdańskich.

W tym roku nabiera ono szczególnego znaczenia ze względu na obchodzony Archidiecezjalny Rok Jubileuszowy. Do jego przeżycia pragniemy przygotować się przez 9-dniową nowennę, która rozpocznie się w poniedziałek, 3 czerwca br.
Teksty modlitw, które przesyłamy Księżom Proboszczom drogą elektroniczną, pochodzą z pozycji zatytułowanej „Bogu i Ojczyźnie” poświęconej Błogosławionym Męczennikom Archidiecezji Gdańskiej okresu II wojny światowej. Dzieło to stworzyli i opublikowali alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego. Książkę objął patronatem Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Nowennę można odmówić podczas nabożeństwa czerwcowego lub podczas Mszy św., po modlitwie po Komunii. Zachęcamy również duchowieństwo do indywidualnego odmawiania nowenny np. w połączeniu z Liturgią Godzin.
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Nowenna przed Wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej 3-11 czerwca 2019r.

Poszczególne modlitwy kolejnych dni nowenny można odmawiać w połączeniu z nabożeństwem czerwcowym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe wg zwyczaju danej wspólnoty parafialnej.Następnie, po modlitwie kończącej litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa lub, i jeżeli jest odmawiany, po akcie oddania się Najświętszemu Sercu, kapłan wprowadza wiernych w tajemnicę pierwszego lub kolejnego dnia nowenny.

Po wezwaniach do Błogosławionych Męczenników następuje śpiew Przed tak wielkim Sakramentem, modlitwa i błogosławieństwo.

Zachęcamy też duchowieństwo do indywidualnego odmawiania nowenny np. w połączeniu z Liturgią Godzin.

DZIEŃ I– 3 czerwca 2019 r.

108 Męczenników okresu II wojny światowej

W tym roku w modlitewnej nowennie chcemy szczególnie uczcić Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej w 20. rocznicę ich beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie, 13 czerwca 1999 r.oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowejpodczas której ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Boga, Kościół i Ojczyznę. Czynimy to przeżywając Archidiecezjalny Rok Jubileuszowy ku ich czci ogłoszony przez Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego.

W pierwszym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy dziękować Ci, Panie, za łaskę wiary i męstwa 108 Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej, w poczet których wpisani są nasi patroni.

13 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny, na warszawskim placu Piłsudskiego, papież Jan Paweł II zbiorowo beatyfikował 108 męczenników II wojny światowej, zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce w latach 1939-1945. Ich śmierć nie była jedynie wynikiem ludobójczych represji politycznych, ale w pierwszym rzędzie pochodziła z nienawiści ich oprawców do świętej katolickiej wiary. Trwając niezłomnie przy Chrystusie, Błogosławieni okazali potęgę chrześcijańskiego ducha i moralną wyższość nad zbrodniczym systemem opartym na zastraszaniu i przemocy. Wśród wspominanych bohaterów są również postacie silnie związane z terenami dzisiejszej archidiecezji gdańskiej: ks. Bronisław Komorowski, ks. Marian Górecki, ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, ks. Franciszek Rogaczewski oraz s. Alicja Kotowska. Św. Jan Paweł II tak się o nich wyraził: „Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!”.

Za wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników błagamy Cię, Dobry Jezu:

- abyś nasz naród raczył pobłogosławić i zachować w pokoju, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

- abyś oddalił od nas wszelkie kłamstwo, złość i niezgodę, Ciebie prosimy –

- abyś uwolnił nas od nienawiści, Ciebie prosimy –

- abyś dał nam serce nowe, zdolne do wybaczenia krzywd i miłości nieprzyjaciół, Ciebie prosimy –

- abyś dał nam łaskę wiary i pogłębił w nas cnoty na wzór błogosławionych naszych patronów, Ciebie prosimy –

- abyś pogłębił w nas miłość do Ciebie i naszej Ojczyzny, Ciebie prosimy –

- abyś ukoił ból tych, którzy cierpią na skutek zbrodni wojennych, Ciebie prosimy–

- abyś wszystkich poległych i pomordowanych wprowadził do swego królestwa, Ciebie prosimy –

Ojcze nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś błogosławionym męczennikom okresu II wojny światowej  udział w Twojej męce, wspomóż swoją łaską nasząsłabość, abyśmy, naśladując tych, którzy niewahali się umrzeć za Ciebie, odważne wyznawali Cięnaszym życiem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ II – 4 czerwca 2019 r.

Kapłani Niezłomni

Przeżywając drugi dzień nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej, chcemy dziękować Ci, Panie, za kapłanów niezłomnych, którzy w dobie prześladowań nie wahali się trwać mocno przy Twojej Ewangelii i oddać życia za wiarę w Ciebie. Dziękujemy Ci, Chryste, za kapłanów, którzy z odwagą głosili Twoje Słowo i sprawowali sakramenty pomimo nieprzychylności czasów i władzy. Składamy Ci dziękczynienie za błogosławionych księży, którzy ponieśli śmierć męczeńską w okresie wojny i prześladowań.Dziękujemy za Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej, Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę i wszystkich tych, którzy do końca byli wierni Ewangelii i przyrzeczeniom kapłańskim. Dziękujemy za postawę kard. Stefana Wyszyńskiego i wszystkich biskupów, którzy trwali mocno w obronie chrześcijańskiego ducha naszego narodu wobec nawałnicy ateizacji czasów wojennych i komunistycznych.

Dziękujemy Ci za tych wszystkich, których nie znamy z imienia i nazwiska, a którzy byli oddanymi pasterzami swoich wspólnot i pomimo przeciwności trwali na straży Ewangelii w miejscach, do których ich posłałeś.

Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,

Błogosławieni Męczennicy Archidiecezji Gdańskiej,

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko,

Wszyscy świeci i święte Boże.

Ojcze nasz…

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, składamy Ci nasze dziękczynienie za męczeńską śmierć tych wszystkich kapłanów, którzy zostali pomordowani w obozach zagłady, w Lasach Piaśnicy, Katyniu i wszystkich tych miejscach, o których być może jeszcze nie wiemy.  Prosimy Cię, niech Ci, którzy swoim życiem świadczyli o Tobie, będą dla nas wzorem do naśladowania, a swoim wstawiennictwem niech wspierają nas w drodze do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ III – 5 czerwca 2019 r.

Bł. ks. Marian Górecki

W trzecim dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy dziękować Ci, Panie, za bł. ks. Mariana Góreckiego, życzliwego duszpasterza polonii gdańskiej, który na końcu swojego życia wyszedł na spotkanie z Tobą dzierżąc palmę męczeństwa.

Bł. ks. Marian Górecki urodził się 21 maja 1903 r. w Poznaniu. W 1923 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w tym samym mieście. Święcenia kapłańskie przyjął w 1928 r. We wrześniu 1933 r. został przeniesiony do diecezji gdańskiej, gdzie opiekował się Polonią. Cieszył się szczególnym zaufaniem i uznaniem wśród młodzieży. Pełnił także obowiązki prefekta z Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 1 września 1939 r. został brutalnie aresztowany. Następnego dnia wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie wyznaczono mu uciążliwe prace wśród bicia i szykan. W 1940 r. w Niedzielę Palmową trafił do kompanii karnej. 22 marca, w Wielki Piątek, wraz z towarzyszami, został rozstrzelany w lesie położonym obok obozu.

Uwielbiamy Cię, Panie, za świadectwo życia Twego kapłana i wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Panie.

- za wiarę i przykładną posługę kapłańską bł. ks. Mariana,

- za wszelkie dobro wyświadczone przez jego ręce wobec wiernych powierzonych mu pod opiekę,

- za jego niezłomną postawę wobec prześladowców,

- za jego męczeńską śmierć i wszelkie łaski udzielone nam przez jego wstawiennictwo.

Błogosławiony księże Marianie,módl się za nami.

Błogosławiony Marianie, mężu Eucharystii,

Błogosławiony Marianie, czcicielu Jasnogórskiej Pani,

Błogosławiony Marianie, w modlitwie głęboko zakorzeniony,

Błogosławiony Marianie, skromny i wielkiego serca,

Błogosławiony Marianie, wolny od wszelkiej chciwości,

Błogosławiony Marianie, przyjacielu ubogich,

Błogosławiony Marianie, opiekunie młodzieży.

Ojcze Nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, dla chwały swojego Kościoła dałeśzwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu księdzu Marianowi, który upodobniłsię do Ciebie w Twojej męce i śmierci, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w ślady błogosławionego męczennika, osiągnęli radość wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IV – 6 czerwca 2019 r.

Bł. ks. Bronisław Komorowski

W czwartym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy dziękować Ci, Panie, za bł. ks.Bronisława Komorowskiego, którego w swojej łaskawości uświęciłeś sakramentem święceń i męczeńską śmiercią.

Bł. ks. Bronisław Komorowski przyszedł na świat 25 maja 1889 r. w Barłożnie, w powiecie Starogard Gdański na Pomorzu, w głęboko religijnej, chłopskiej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum państwowego w Chełmnie i uzyskaniu matury w 1910 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, a 29 marca 1914 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od początku charakteryzował się gorliwą pracą duszpasterską, połączoną z działalnością patriotyczną. W latach 1933–1934 był także jedynym przedstawicielem społeczności polskiej w Radzie Miejskiej Gdańska. Wraz z wybuchem wojny 1 września 1939 r. został brutalnie aresztowany i uwięziony w Viktoriaschule, trafiając następnego dnia do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W 1940 r., od Niedzieli Palmowej, wraz z najznakomitszymi przedstawicielami gdańskiej Polonii, poddawany był szczególnym torturom. Zginął męczeńską śmiercią w Wielki Piątek, 22 marca 1940 r.

Uwielbiamy Cię, Panie, za świadectwo życia Twego kapłana i wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Panie.

- za gorliwość i oddanie w pasterskiej posłudze bł. ks. Bronisława,

- za jego ducha służby i ojcowską odpowiedzialność za powierzony sobie lud,

- za liczne duszpasterstwa, które założył i którym przewodniczył i ich duchowe owoce,

- za niezłomną postawę wobec prześladowców i jego heroiczną wiarę aż do męczeńskiej śmierci.

Błogosławiony Księże Bronisławie, módl się za nami.

Błogosławiony Bronisławie, gotowy odpowiedzieć na każde wezwanie Pana,

Błogosławiony Bronisławie, nieustraszony obrońco Kościoła,

Błogosławiony Bronisławie, kapłanie wierny do końca,

Błogosławiony Bronisławie, gorliwy duszpasterzu,

Błogosławiony Bronisławie, wytrwały spowiedniku,

Błogosławiony Bronisławie, wzorze pokory i cierpliwości,

Błogosławiony Bronisławie, głoszący największe kazanie obozowym życiem.

Ojcze Nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu księdzu Bronisławowi, który upodobnił się do Ciebie w Twojej męce i śmierci, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w ślady błogosławionego męczennika, osiągnęli radość wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ V – 7 czerwca 2019 r.

Bł. ks. Franciszek Rogaczewski

W piątym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy dziękować Ci, Panie, za bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, kapłana naszej diecezji, którego obdarzyłeś łaską heroicznej wiary aż do męczeńskiej śmierci.

Bł. ks. Franciszek Rogaczewski urodził się 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach w wielodzietnej i niezamożnej rodzinie. W 1913 r. zdał egzamin maturalny, po którym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Został wyświęcony na kapłana 16 marca 1918 r. Wszędzie dawał się poznać jako człowiek czynu, pełen inicjatyw, obdarzony zdolnościami organizacyjnymi. Z zaangażowaniem ożywiał ducha katolickiego i patriotycznego Polonii Wolnego Miasta Gdańska. Został aresztowany 1 września 1939 r., i 11 stycznia 1940 r., po długich torturach, rozstrzelany w pobliżu obozu Stutthof. Szczególnie zapisały się słowa, które krótko przed śmiercią wypowiedział do kapłana-współwięźnia: „Wiesz, czuję, że zginę; powiedz moim ukochanym wiernym w kościele Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie za Chrystusa i Ojczyznę”.

Uwielbiamy Cię, Panie, za świadectwo życia Twego kapłana i wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Panie.

- za łaskę święceń i pasterską posługę bł. ks. Franciszka,

- za wszelkie inicjatywy, które podejmował w Twoje imię i ich owoce,

- za miłość, którą darzył swoich parafian,

- za świadectwo wiary i niezłomną postawę wobec prześladowców, okupioną męczeńską śmiercią

Błogosławiony księże Franciszku, módl się za nami.

Błogosławiony Franciszku, mężny szafarzu sakramentów,

Błogosławiony Franciszku, kapłanie o pogodnym sercu,

Błogosławiony Franciszku, w przeciwnościach bezgranicznie ufający Bogu,

Błogosławiony Franciszku, miłosierny i dobroczynny,

Błogosławiony Franciszku, życzliwy wobec wszystkich ludzi,

Błogosławiony Franciszku, przez wiernych nazywany aniołem,

Błogosławiony Franciszku, wspierający swych braci w niewoli.

Ojcze nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu księdzu Franciszkowi, który upodobnił się do Ciebie w Twojej męce i śmierci, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w ślady błogosławionego męczennika, osiągnęli radość wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VI – 8 czerwca 2019 r.

Bł. ks. kmdr ppor.Władysław Miegoń

W szóstym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy dziękować Ci, Panie, za bł. ks.kmdr. ppor. Władysława Miegonia, który przez swoją kapłańską posługę wśród polskich żołnierzy i oddanie swojego życia w imię Twojej Ewangelii wywalczył sobie niewiędnący wieniec chwały.

Bł. ks. komandor podporucznik Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 r. w Samborcu, w zaborze austriackim. Od młodości, wraz z licznym rodzeństwem, wychowywany był w atmosferze głębokiej religijności i gorącego patriotyzmu. Egzamin dojrzałości zdał w 1908 r., zaraz po nim wstępując do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1915 r. W 1919 r. przeszedł do duszpasterstwa wojskowego, gdzie związał się z Marynarką Wojenną. 19 września, po rozpoczęciu wojny, dostał się do niewoli niemieckiej. Nie skorzystał z przysługującego mu prawa do nietykalności, pragnąc świadczyć duchową pomoc innym marynarzom, dobrowolnie cierpiąc z nimi niewolę. Przebywał kolejno w kilku niemieckich obozach. Zmarł 15 października 1942 roku w Dachau.

Uwielbiamy Cię, Panie, za świadectwo życia Twego kapłana i wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Panie.

- za głęboką wiarę i postawę męstwa bł. ks. Władysława,

- za jego troskę i modlitewne wsparcie żołnierzy polskich,

- za świadectwo jego pasterskiej miłości w dobrowolnej niewoli,

- za jego wierność przyrzeczeniom kapłańskim aż do śmierci wśród prześladowców.

Błogosławiony Księże Władysławie, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie, żołnierzu Bożej sprawy,

Błogosławiony Władysławie, przepełniony Bożą mądrością,

Błogosławiony Władysławie, wzorze męstwa i odwagi,

Błogosławiony Władysławie, gotowy oddać życie dla Boga,

Błogosławiony Władysławie, miłujący służbę,

Błogosławiony Władysławie, w przyjaźni do końca wierny,

Błogosławiony Władysławie, zamordowany za kapłańskie oddanie,

Ojcze nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu księdzu Władysławowi, który upodobnił się do Ciebie w Twojej męce i śmierci, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w ślady błogosławionego męczennika, osiągnęli radość wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VII –9 czerwca 2019 r.

Bł. s. Alicja Kotowska

W siódmym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiejchcemy dziękować Ci, Panie, za bł. s. Alicję Kotowską, którą w sposób szczególny wezwałeś do rozsławiania Twojego Zmartwychwstania, a którą zaprowadziłeś do wiecznego życia z Tobą poprzez ukoronowanie jej koroną męczeństwa.

Bł. s. Alicja Kotowska przyszła na świat 20 listopada 1899 r. w Warszawie. Po ukończeniu prywatnego gimnazjum Pauliny Hawelke w Warszawie i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyraźnie zaznaczyły się jej dwie wielkie miłości: Bóg i Ojczyzna. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, jako siostra Czerwonego Krzyża, posługiwała rannym żołnierzom w szpitalach wojskowych. Po wojnie za sprawą koleżanki zainteresowała się charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, w którym w 1928 r. złożyła zakonne śluby wieczyste. Ukończyła także studia chemiczne i pracowała jako nauczycielka oraz dyrektorka w kilku kolejnych szkołach. Była bardzo szanowana i doceniana przez młodzież. 24 października 1939 została aresztowana przez gestapo. 11 listopada, wraz z innymi więźniami, została rozstrzelana w Piaśnicy. Do ostatniej chwili promieniowała chrześcijańską łagodnością i dobrocią, wypływającymi z głębokiego ducha modlitwy.

Uwielbiamy Cię, Panie, za świadectwo życia Twojej służebnicy i wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Panie.

- za jej ofiarną służbę w szkołach i szpitalach,

- za jej wkład w wychowanie i kształcenie młodzieży,

- za matczyną troskę nad powierzonymi jej podopiecznymi,

- za przykład jej życia w wierze i miłości, i chwalebne jej męczeństwo.

Błogosławiona siostro Alicjo, módl się za nami.

Błogosławiona Alicjo, bezgranicznie oddana Bogu,

Błogosławiona Alicjo, żyjąca duchem Zmartwychwstania,

Błogosławiona Alicjo, naśladowczyni cnót Maryi,

Błogosławiona Alicjo, posłuszna i pokorna,

Błogosławiona Alicjo, apostołko młodzieży,

Błogosławiona Alicjo, opiekunko strapionych dzieci,

Błogosławiona Alicjo, pracowita nauczycielko.

Ojcze nasz…

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionej siostrze Alicji, która upodobniła się do Ciebie w Twojej męce i śmierci, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w ślady błogosławionej męczennicy, osiągnęli radość wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VIII – 10 czerwca 2019 r.

Pomordowani w Lasach Piaśnicy i obozach Pomorza

W ósmym dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej chcemy prosić Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy towarzyszyli naszym patronom w ostatnich chwilach ich życia. Błagamy Cię, Dobry Jezu, wprowadź do wiecznej chwały pomordowanych w obozach zagłady, Lasach Piaśnicy i wszystkich tych miejscach, które naznaczone zostały krwią ludzi wiernych Bogu i Ojczyźnie. Prosimy Cię, przez orędownictwo błogosławionych Męczenników, o łaskę nieba dla naszych przodków, którym nieprzyjaciel odebrał prawo do naturalnej śmierci. Wołamy do Ciebie:

- o niebo dla pomordowanych,Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

- o ukojenie dla cierpiących, Ciebie prosimy –

- o łaskę uzdrowienia i pocieszenia dla wszystkich dotkniętych zbrodniami wojennymi, Ciebie prosimy –

- o wybaczenie dla prześladowców, Ciebie prosimy –

- o uwolnienie nas od zawiści, Ciebie prosimy –

- o łaskę pokoju i zgody w naszym narodzie, Ciebie prosimy –

Ojcze nasz…

Modlitwa Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia za ofiary wojen i prześladowań:

Módlmy się.

Jezu Chryste, który życie oddałeś za swoich przyjaciół, prosimy z ufnością o zbawienie wszystkich poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny i innych narodów, a także za ofiary wszelkich wojen i prześladowań.

Błagamy Cię za wszystkich uczestników walk o niepodległość Ojczyzny i wolność innych narodów, których groby rozsiane są po całym świecie, abyś łaskawie nagrodził ich cierpienia i śmierć życiem wiecznym.

Prosimy Cię za naszych rodaków, poległych na frontach wojennych, w obozach i miejscach kaźni, aby radowali się szczęściem w Niebieskiej Ojczyźnie.

Polecamy Ci zabitych przez totalitarne reżimy w obronie prawdy, wolności i godności człowieka, aby otrzymali koronę zwycięstwa z rąk samego Boga.

Prosimy Cię, Panie, okaż miłosierdzie Twoim wiernym, którzy oddali życie za swoich braci, aby na wieki cieszyli się owocami swojej ofiary i pokładanej w Tobie nadziei.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

DZIEŃ IX – 11 czerwca 2019 r.

Prośba o wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników

W ostatnim dniu nowenny przed wspomnieniem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej klękamy przed Tobą, Jezu, i błagamy Cię, abyś wszczepił w nas taką miłość do Ewangelii i naszej Ojczyzny, która rozpalała serca naszych błogosławionych patronów i popychała ich do służby Tobie w drugim człowieku. Dzisiaj jeszcze raz chcemy pochylić się nad ich postaciami i, wzywając ich orędownictwa, chcemy błogosławić Cię za wszystko, co nam uczyniłeś. Daj, prosimy, abyśmy obchodząc ich liturgiczne wspomnienie starali się na nowo przyjąć i z większą gorliwością być wiernymi wartościom, które nam przekazałeś.

Dobry Jezu, uwielbiając Twoje Przenajświętsze Serce, błagamy Cię, abyś dał nam serca nowe i tchnął w nas nowego ducha, abyśmy żyli według Twych przykazań. Z ufnością więc modlimy się tak, jak nas nauczyłeś:Ojcze nasz….

Modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej:

Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty obdarzyłeś łaską męczeństwa błogosławionych kapłanów: Bronisława, Franciszka, Mariana, Władysława i siostrę Alicję. Bądź uwielbiony za dar ich wiary i miłości, za ich ufność w potęgę modlitwy, za ich posługę, za umiłowanie ludzi i Ziemi Pomorskiej. Dziś z ufnością przyzywamy ich wstawiennictwa.

Błogosławieni Męczennicy, Pan powierzył wam przewodzenie Ludowi Bożemu w wierze i miłości, tak w życiu, jak i śmierci męczeńskiej. Uproście dla Księdza Arcybiskupa Metropolity i Biskupów Pomocniczych czujność i męstwo w strzeżeniu go przed siłami zła.

Orędujcie za kapłanami, by mieli serca gotowe do ofiarnej posługi cierpiącym, biednym, nieporadnym, odsuniętym na margines życia społecznego. Niech ich słowa i czyny będą wiarygodne, zakorzenione w prawie Bożym i Ewangelii miłości. Niech będą świętymi kapłanami i dobrymi nauczycielami wiary.

Przez swoją ofiarę krwi orędujcie za Gdańskim Seminarium Duchownym. Proście Bożego Mistrza za wychowawcami, profesorami, za tymi, którym powierzona jest misja formowania umysłów, serc i sumień powołanych do kapłaństwa, aby przez wytrwały trud i własny przykład kształtowali dusze młodych do odpowiedzialności i służby całym sercem Bogu i ludziom.

Gorące pragnienie kapłaństwa otwierało wasze serca na przyjęcie każdej ofiary dla Chrystusa, uproście alumnom naszego Seminarium ducha żarliwej miłości Chrystusa i Kościoła. Wypraszajcie młodym ludziom, wezwanym do służby Bożej, odwagę do stawania się czytelnymi znakami Boga w świecie.

Orędujcie za powołanymi do życia konsekrowanego, by mogli jak najgłębiej odkryć piękno człowieczeństwa oddanego bez reszty Bogu i ogarniętego Jego łaską.

Pan dał Wam złożyć ofiarę z życia. Ludowi Bożemu Archidiecezji Gdańskiej uproście wielką łaskę wyznawania razem z Wami w każdym czasie, a zwłaszcza w czasie prób i doświadczeń, że tylko Chrystus jest Panem i Królem.

Uproście łaskę nadziei dla chorych i cierpiących, samotnych i opuszczonych.

Proście Pana za dziećmi i młodzieżą, by nie zgasili w sobie światła wiary, z którego płynie wielka ofiarna miłość do Boga, Krzyża i Ojczyzny.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, niech będzie uwielbione Twoje Święte Imię przez Błogosławionych Męczenników naszej archidiecezji, teraz i na wieki. Amen.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry