1. W I Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć i dlatego uczmy się od naszego Mistrza.

2. Dziś zapraszamy o godz. 1700  na pierwsze w tym Wielkim Poście Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Głosić je będzie w tym roku ks. proboszcz. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątki o godz. 830 i 1830, o  godz. 1700 dzieci i młodzież.
3. Skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną wyłożone są na ołtarzu Jezu Ufam Tobie. Przyniesiemy je do kościoła w Wielką Sobotę. Za dar serca składamy „Bóg zapłać!”
4. Na ołtarzu „Jezu, ufam Tobie” jest wyłożona parafialna Księga Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji, choćby przez tydzień, aby dopomóc osobom dotkniętym chorobą alkoholową.
5. W poniedziałek 11.  marca zapraszamy w ramach Wszechnicy Edukacyjno Formacyjnej: cykl filmowy "Ludzie i miejsca wiary" do Klubu Parafialnego "FIDES" o godz. 1900 na projekcję drugiej części filmu "Ziemia Święta: Kustosze Źródeł Zbawienia".
6. W środę, przypada 6. rocznica  wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych modlitwach.
7. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dla naszej wspólnoty, w ramach Archidiecezji Gdańskiej, została wyznaczona na środę 13 marca. Trwać będzie od godz. 830. Zakończy się wspólnym nabożeństwem o godz. o 1730. Program adoracji dla poszczególnych Róż Żywego Różańca jest wywieszony w gablotkach. Zachęcamy wszystkich parafian do czuwania przy Chrystusie eucharystycznym.
8. Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży udzieli i Sumę Odpustową odprawi Ks. Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź w środę, 8 maja br. o godz. 1800. Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w środę 13 marca o 2000 w sali św. Cecylii.
9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony przy figurze św. Antoniego. Za ofiary składamy serdeczne: „Bóg zapłać!”
10. W tym roku Rekolekcje Wielkopostne, rozpoczną się 23 marca br., w III Niedzielę Wielkiego Postu. Program znajdziemy w gablotkach, w parafialnej "Skałce" i na internetowej stronie parafialnej. Poprowadzi je dla wszystkich stanów ks. Mateusz Zawadzki z parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji rekolekcji.
11.  Za tydzień zbiórka na tacę przeznaczona będzie na remont refektarza w plebanii. Za ofiary i zrozumienie składamy: "Bóg zapłać!"
12. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego prosi Wspólnotę Parafialną o przekazywanie na rzecz Stowarzyszenia  1 %  z podatku należnego w zeznaniach podatkowych za 2018 rok. Zgromadzone środki finansowe zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obozów letnich dla dzieci i młodzieży oraz innych  zadań statutowych Stowarzyszenia. Bądźmy hojni w dysponowaniu środkami finansowymi z budżetu państwa. Warunek konieczny, to  zamieszczenie w zeznaniu podatkowym KRS Stowarzyszenia Nr 0000047143.
13. W kiosku parafialnym polecamy prasę katolicką: naszą parafialną „Skałkę”,  Gościa Niedzielnego”, „Niedzielę”, „L`Osservatore Romano”, „Źródło”, „Rycerza Niepokalanej”, „Cuda i łaski Boże”, dla młodych „Małego Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
14. Dziś do Klubu Fides, na kawę, herbatę i ciasto od godz. 900 do 1400 zaprasza Schola Emmanuel.
15. Ostatnio odeszły do wieczności:
† Anna Gleinert, l. 90,  
† Teresa Kisiel, l. 65,z 12 Róży.
† Teresa Kisiel - Bąk,l. 80,  
Wieczny odpoczynek...

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry