1. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego. „Bóg zapłać!” Zapraszamy na kolejną katechezę o Duchu Świętym, dziś o 1900.

1. Dzisiejsza, I Niedziela Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny oraz okres przygotowania do Bożego Narodzenia. W nowym roku kościelnym i duszpasterskim myślą przewodnią posługi są słowa hasła: „W mocy Bożego Ducha”. Dziś zbiórka na tacę jest przeznaczona na prace remontowe w parafii. „Bóg zapłać!”

W kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku Morenie odbędzie się w sobotę,

Zapraszamy serdecznie na koncert kolęd organizowany przez Telewizję Polską pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Nagranie koncertu odbędzie się we wtorek, 4 grudnia br. o godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku.

Tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tegorocznej edycji Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej podajemy link do transmisji wszystkich czterech spotkań:

https://ak.diecezja.gda.pl/2018/11/19/transmisja-xxii-wieczory-refleksji-religijnej-i-spolecznej/

1, Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego Królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej pragnie zaprosić wszystkie ruchy modlitewne naszej Archidiecezji na uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w piątek 30 listopada 2018 r. na godz.. 19.00 do Archikatedry Oliwskiej.

Z okazji rozpoczęcia okresu Adwentu zapraszamy wiernych świeckich, siostry i braci zakonnych, kapłanów oraz wspólnoty i grupy duszpasterskie na uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu,

  1. Gościmy dziś w naszej parafii Daniela Zająca, kleryka IV roku Gdańskiego Seminarium Duchownego pochodzącego z parafii Wniebowzięcia NMP w Redzie. W czasie każdej mszy możemy usłyszeć jego świadectwo wiary i wzrastania w powołaniu do kapłaństwa. Po zakończeniu Eucharystii będzie można u niego nabyć pamiątkowy kalendarz i książkę pt.: „Księża bez cenzury”.

  1. Przypadł nam zaszczyt przeżywani 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Dlatego w czasie mszy świętej śpiewamy Te Deum oraz Boże coś Polskę, a przed rozpoczęciem liturgii Hymn Narodowy. Ponadto o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach przez pięć minut będą dzwoniły dzwony oznajmiając całemu światu radość płynącą z daru wolności, którym możemy się cieszyć. Papież Franciszek skierował do nas okolicznościowe słowo.

  1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

  1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu w kościele o godz. 630, 800, 930, 1100, 1230 i 1800.  Radujmy się niezliczoną rzeszą Świętych w niebie i prośmy ich o opiekę i wstawiennictwo u Boga.

  1. W dzisiejszą niedzielę  świętujemy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła. Choć data ta jest znana, (24.12.1972 r.) to nie chcemy tą rocznicą  przesłaniać Wigilii Narodzenia Jezusa Chrystusa, stąd obchodzimy ją dziś. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.
  2. Dziś po Sumie rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która potrwa do rozpoczęcia nabożeństwa różańcowego o godz. 1700 podczas którego modlić się będziemy w intencji budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła. Zapraszamy wspólnotę parafialną. O godz. 1900 zapraszamy na katechezę o grzechu pt. „Mój problem”.

1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana jest zbiórka do puszek na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za ofiary "Bóg zapłać!"

  1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.
  2. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godzinie 1100 będzie poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.

1. Wymiana tajemnic Żywego Różańca 7.10.2018r. o godzinie 17.00. Tego samego dnia o 19.00 spotkanie Zelatorów na sprawozdaniu rocznym w kaplicy Domu Parafialnego.

2. W przyszłą niedzielę w czasie mszy o godzinie 11.00 będzie poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej, a po mszy spotkanie z rodzicami.

1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2. W dzisiejszą niedzielę odbywa się doroczna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę pod hasłem „Polska odnawia małżeńskie śluby”. W tym samym czasie w kościołach naszej Ojczyzny odbywa się publiczne odnawianie ślubów małżeńskich. I w naszej parafii dziś na wszystkich Mszach świętych po homilii będziemy odnawiać śluby małżeńskie.

1. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Dziś o 1900 odbędzie kolejna katecheza o Duchu Świętym „Pozamiatane”.

2. Dziś po Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na obiady opłacane dzieciom przez PZ Caritas oraz pomoc osobom starszym z naszej parafii. Za ofiary „Bóg zapłać”.

1. W dzisiejszą  niedzielę przypada Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna Patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania. . Podczas Mszy św. odbędzie się odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

2. Po Sumie o godz. 1230 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do wspólnego nabożeństwa o godz. 1730 na które zapraszamy serdecznie wspólnotę parafialną.

1Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy tego zaproszenia naszego Zbawiciela.

2W czasie lata i wakacji serdecznie witamy w naszej wspólnocie Gości. Życzymy im i wszystkim Parafianom dobrego i bezpiecznego wypoczynku.

1. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

2. Dziś zbiórka na tacę przeznaczona jest  na rozpoczęte prace remontowe przy osuszaniu fundamentów i ocieplaniu kościoła. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!” Do zakrystii i do biura parafialnego zapraszamy indywidualnych ofiarodawców na ten cel.

1. Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek w kraju czy za granicę zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym by mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu wykorzystajmy możliwości Internetu.

2. W dzisiejszą niedzielę po Sumie rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu i potrwa do nabożeństwa eucharystycznego o godz. 1730.

1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność.

2Trwa lato i wakacje! Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Gości. Życzymy im i wszystkim Parafianom dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Nie zapominajmy jednak  o codziennej modlitwie oraz niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.

2Trwa lato i wakacje! Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Gości. Życzymy im i wszystkim Parafianom dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Nie zapominajmy jednak o codziennej modlitwie oraz niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

1. Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek w kraju czy za granicę zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu wykorzystajmy możliwości Internetu.

2. Dzisiaj w naszej parafii gościmy kapłana pracującego na Wołyniu - ks. Marcina Ciesielskiego . Podzieli się świadectwem swojej wiary i pracy duszpasterskiej, a po Mszy św. będzie pod chórem zbierał ofiary za które składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

3. Trwa lato i wakacje! Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Gości. Życzymy im i wszystkim Parafianom dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Nie zapominajmy jednak o codziennej modlitwie oraz niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

1. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w Internecie.

2. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Gości. Życzymy im i wszystkim Parafianom dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Nie zapominajmy jednak o codziennej modlitwie oraz niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

3. Wymiana tajemnic dla Żywego Różańca odbędzie się po południu o godz. 1730 . Zapraszamy chętnych do wstępowania w szeregi wspólnoty różańcowej.

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, które poprzedziły narodziny Zbawiciela. Św. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu oraz jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu. Najlepsze życzenia składamy wszystkim solenizantom.

2. W naszej parafii gościmy dziś kapłana pracującego na Ukrainie - ks. Jana Wójcika z parafii w Rohatyniu. Podzieli się świadectwem swojej wiary i pracy duszpasterskiej, a po Mszy św. będzie pod chórem zbierał ofiary za które składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

2. Dzisiaj o godzinie 9:30, 12:00 i 18:00 na Mszach świętych oprawę muzyczną zapewni Schola Emmanuel. Tego dnia po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na wakacyjny wyjazd scholii. Za ofiary składamy "Bóg zapłać!" O godz. 19:00 zapraszamy na kolejną katechezę o Duchu Świętym: pt. „Przy ogniu bezpieczniej”.

1. Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Trzeba nam jeszcze bardziej starać się pełnić Jego wolę.

2. Dzisiaj zbiórka na tacę przeznaczona jest na ocieplenie kościoła i osuszanie fundamentów. Za ofiary składamy: "Bóg zapłać!"

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry