sobota, 31-08-2019 18:00

Modlitwa za Obrońców Ojczyzny

W przededniu 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, ostatniego dnia sierpnia, o godz. 1800, odprawiona została Msza św, w intencji ofiar najeźdźców, pełnych pychy, których zniekształcone ambicje doprowadziły do apokaliptycznych skutków nie tylko w wymiarze narodowym, ale równie w skali całego świata. Uczestniczyli w niej parafianie i przedstawiciele grup duszpasterskich, którzy podtrzymują tradycje modlitwy za Obrońców Ojczyzny. Dalsza część modlitwy toczyła się przy pomniku bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. Prosiliśmy, aby nie było już nigdy więcej wojny, a pokój stał się udziałem wszystkich ludzi.

sobota, 31, sierpień 2019

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry