Modlitwa za Gdańskie Seminarium Duchowne
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne 2022

Jezu Chryste Królu Wszechświata,
któremu poddane jest wszelkie stworzenie,
stajemy do modlitwy za wspólnotę Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Tobie zostało zawierzone to dzieło na progu jego tworzenia,
dzisiaj jako Kościół Gdański prosimy,
byś uświęcał, strzegł i prowadził wszystkich, którzy stanowią tę wspólnotę.
Boski Pasterzu spraw, by ci, którzy odpowiedzieli na Twoje „Pójdź za mną”
czerpali miłość i odwagę z Twego boskiego serca.
Niech wpatrują się w Ciebie - Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana,
a dążąc ku kapłaństwu służebnemu jednoczyli się z Tobą.
Prosimy, by dom seminaryjny nigdy nie był pusty.
Przyprowadzaj Tych, których pragniesz uświęcić jako sługi
w Winnicy Kościoła Gdańskiego.
Oświecaj mądrością i roztropnością Ducha Świętego
moderatorów i profesorów,
by byli godnymi narzędziami Twojej pasterskiej miłości
i pomagali w odczytywaniu Boskiej woli.
Twoje Królewskie Serce niech będzie sercem tej wspólnoty,
by nic i nikt nie był w stanie odłączyć ich od Twojej miłości. Amen.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata - Ciebie prosimy- wysłuchaj nas Panie
Maryjo, Wychowawczyni powołań kapłańskich - módl się za nimi
Błogosławieni Męczennicy Gdańscy - módlcie się za nimi

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry